expediál szinonimái

ige
 • továbbít, felad, küld, postáz, átutal, utalványoz, szállít, fuvaroz, eljuttat (valamit valahová), szállítmányoz (szaknyelvi)
 • (valakit): elküld, meneszt, elbocsát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

önmegtagadás

főnév
 • önmegtartóztatás, önmérséklet, önfeláldozás, önuralom, önsanyargatás, önkínzás, aszkézis (idegen)
 • lemondás

disznó II.

melléknév
 • malac, trágár, obszcén, tisztátalan, szemérmetlen, szeméremsértő, pornográf, mosdatlan, mocskos, durva, közönséges, illetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a expediál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

érett

melléknév
 • édes, megpuhult, ért (tájnyelvi)
 • felnőtt, nagykorú, anyányi, ivarérett, kifejlett
 • meglett, érettségizett, maturált (régies)
 • kiérlelt, kiforrott, átgondolt

elhív

ige
 • elszólít (választékos), magához kér

elem

főnév
 • alkotóelem, alkotórész, alkatrész, rész, darab, összetevő, komponens (szaknyelvi), tartozék, kellék, tényező, elementum (régies), motívum, mozzanat
 • alapismeret, tudnivaló
 • (pejoratív): személy, egyén, tag, figura, szerzet
 • zsebtelep, zseblámpaelem, galvánelem, szárazelem, battéria (régies)

dicsőít

ige
 • magasztal
 • áld, bálványoz, istenít, glorifikál (választékos), dicshimnuszokat zeng, dicsér, tömjénez

eszeget

ige
 • csipeget, majszol, nassol (bizalmas), szemelget, rágcsál, eddegél, csiperész (tájnyelvi), rájár (valamire)

felhangzik, fölhangz

ige
 • felcsendül, felcsattan, megszólal, felzeng, megzendül, felzúg, felharsan, felsír, felszárnyal, felzivatarlik (régies)

míg

határozószó
 • amíg, miközben, mialatt, időközben, míglen (régies), ameddig, meddig, valamíg (régies)

cigarettázik

ige
 • dohányzik, rágyújt, füstöl (bizalmas), cigizik (bizalmas), pipál (tréfás), szív, bagózik (bizalmas), slukkol (szleng), staubol (szleng), blázol (szleng), cigarettál (régies), spanglizik (szleng), cigaretlizik (tájnyelvi), cigárizik (tájnyelvi)

buzdít

ige
 • lelkesít, biztat, serkent, sarkall, agitál, ösztönöz, ösztökél, bátorít, inspirál, motivál, felkarol, szorgalmaz, sürget, noszogat, űz, nógat, felvillanyoz, felpezsdít, lelkesedést önt (valakibe), életet önt (valakibe), unszol, sarkantyúz, mozgósít, megmozgat, tüzel, késztet, felgyújt (választékos), felizzít (választékos), tűzbe hoz, belehajszol, felpiszkál, kénytet (tájnyelvi), gyurmol (tájnyelvi), animál (idegen), stimulál, rábeszél, rávesz, rábír

csatahajó

főnév
 • hadihajó, cirkáló, romboló

felmentés, fölmentés

főnév
 • mentesítés, mentesség, diszpenzáció (idegen)
 • felmentvény
 • feloldozás, abszolúció (szaknyelvi), bűnbocsánat, megbocsátás
 • tisztázás, igazolás
 • felszabadítás, megszabadítás

flóra

főnév
 • növényvilág

hívogató I.

melléknév
 • vonzó, csábító, kívánatos, csábos, csalogató, tetszetős, étvágygerjesztő, gusztusos, ínycsiklandozó, ízletes

győzelem

főnév
 • diadal, diadalom (régies), győzedelem (régies), siker, az első hely, elsőség, viktória (idegen), felülkerekedés, nyerés, hódítás, eredmény, triumfus (régies)

extra

melléknév
 • soron kívüli, rendkívüli, különleges, különös, furcsa, sajátos
 • saját, külön
 • többlet, ráadás, pót

érdemi

melléknév
 • érdemleges, lényegi, lényegbevágó, lényeges

feladat, föladat

főnév
 • tennivaló, teendő, dolog, munka, munkakör
 • kötelezettség, kötelesség, hivatás, megbízás, tiszt (régies), kötelem (régies), hivatal (régies)
 • szerep, rendeltetés, funkció
 • tananyag, lecke, penzum (régies)
 • gyakorlat, feladvány, példa, probléma, tétel

gyerekorvos, gyermek

főnév
 • gyermekgyógyász, pediáter (szaknyelvi), pediátrista

fakultatív

melléknév
 • választható, szabadon választható, szabadon választott, tetszés szerinti, vagylagos, önkéntes

elkeseredett

melléknév
 • kétségbeesett, reményvesztett, reménytelen, csüggedt, levert, csalódott, rezignált, bánatos, szomorú, kedvetlen, elszontyolodott, keserű, elégedetlen, nekibúsult, pesszimista, deprimált
 • ádáz, bősz, elszánt, eszeveszett, esztelen, vad

felelősség

főnév
 • kötelezettség, ódium (választékos), obligó (régies), tartozás, számadás, kötelem (régies), jótállás, kezesség, szavatosság

gyökértelen

melléknév
 • talajtalan, talajvesztett (választékos), magányos