honfoglalás szinonimái

főnév
 • országfoglalás, területfoglalás, prima occupatio (idegen)
 • birtokbavétel, letelepedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfullad

ige
 • megfúl, megnyuvad (tájnyelvi), megtikkad (tájnyelvi)
 • fulladozik, fuldoklik, levegő után kapkod

szóval

határozószó
 • röviden, egyszóval
 • következésképpen, tehát, vagyis, azaz, mármint
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a honfoglalás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hétköznapi

melléknév
 • mindennapi, mindennapos, köznapi
 • szokásos, megszokott, átlagos, közönséges, banális, egyszerű, szimpla, jellegtelen, szürke, fantáziátlan, prózai, unalmas, jelentéktelen

gyermeteg

melléknév
 • gyerekes, naiv, együgyű, balga, infantilis, hiszékeny, kiforratlan, zöldfülű, éretlen
 • ártatlan, mesterkéletlen, őszinte, nyíltszívű, jámbor

gőzöl

ige
 • párol, gőzzel kezel, dunsztol, inhalál
 • (tájnyelvi): gőzölög, párolog

fog1

ige
 • markol, szorít, megragad, ragad, kezelődik (tájnyelvi), markász (tájnyelvi)
 • tart, megtart
 • ér, kap (valamin)
 • szerez, (zsákmányul) ejt, elfog
 • irányít (valakire, valamire)
 • ráfog, ráhárít
 • hozzálát, hozzákezd, nekilát
 • kezd, belekezd
 • fegyelmez, korlátoz, kordában tart, mérsékel
 • (valakit valamire): rászorít, rászoktat
 • késztet, rábír
 • (valakin, valamin): meglátszik, (hatást) érvényesít, hat
 • (igába): hajt, befog
 • vesz, érzékel, felfog (adást)
 • (íróeszköz): ír
 • (tájnyelvi): fogan, megfogamzik

hív II.

főnév
 • követő
 • párthíve (valakinek)
 • (régies): szerelmese (valakinek)

individuum

főnév
 • egyén, egyéniség
 • egyed

relatív

melléknév
 • viszonylagos, viszonyított, függő, feltételes, aránylagos, vonatkozó
 • bizonytalan, ingadozó, megbízhatatlan

fejtegetés

főnév
 • kifejtés, magyarázat, értelmezés, interpretálás, taglalás, ismertetés, bemutatás, megvilágítás, kommentár, értekezés, okfejtés, elemzés, analízis, vizsgálat, exegézis (szaknyelvi), leírás

família

főnév
 • család, rokonság, hozzátartozók, pereputty

cserjekaktusz

főnév
 • kaktuszfa, lombkaktusz

felhangzik, fölhangz

ige
 • felcsendül, felcsattan, megszólal, felzeng, megzendül, felzúg, felharsan, felsír, felszárnyal, felzivatarlik (régies)

irány

főnév
 • útvonal
 • cél, orientáció (idegen)
 • menet, lefolyás, haladás
 • tendencia, törekvés, irányzat, trend
 • szempont, tekintet, vonatkozás

kábítószer

főnév
 • bódítószer, altatószer, mákony, drog, narkotikum (szaknyelvi), fű (szleng), energia (szleng), kábszer (szleng), cucc (szleng), por (szleng), narkó (szleng), téma (szleng), anyag (szleng), koksz (szleng)

középnagyságú

melléknév
 • közepes, középméretű

kimagaslik

ige
 • kiemelkedik, kiugrik, kitűnik, kilátszik, ellátszik, szembeötlik
 • jeleskedik, dominál (idegen), felülmúl, fölötte áll a többinek

honvédelmi

melléknév
 • katonai, védelmi, hadügyi, nemzetvédelmi

hengerel

ige
 • simít, lenyomat, egyenget, lapít, laposít, mángorol
 • győz, arat, tarol

ifjonc

főnév
 • suhanc, siheder, fickó, süvölvény
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, serdülő
 • ficsúr

kiirt

ige
 • kigyomlál, kiszakít, kitép, kivág, kimetsz, kiöl, kiveszt, letarol, kipusztít, megszüntet, eltöröl, felszámol, exterminál (idegen)
 • eltávolít
 • leöldös, lemészárol, megsemmisít
 • elfojt, kitöröl

hőmérséklet

főnév
 • temperatúra (szaknyelvi), hőfok, ájer (tájnyelvi)

győzedelmes, győzelm

melléknév
 • győztes, diadalmas, sikeres, eredményes, nyertes, dicső, dicsőséges

illegalitás

főnév
 • törvénytelenség, jogtalanság, törvényellenesség

kilégzés

főnév
 • exspiráció (szaknyelvi), kilélegzés