gazdász szinonimái

főnév
 • mezőgazdász, agronómus
 • gazdatiszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kacskaringó

főnév
 • tekervény, csigavonal, csavarvonal
 • kanyar, forduló
 • cikornya, cirkalom, cifrázat
 • (szaknyelvi): kacs

hajnalka

főnév
 • auróravirág, hajnalikisasszony, hajnalszépe, tölcséres szulák (tájnyelvi), ipomoea (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gazdász szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

förtelem

főnév
 • szörnyűség, utálatosság, förtelmesség, undokság, gusztustalanság

felfelé, fölfelé

határozószó
 • fel, magasba, égnek, ég felé

fejhang

főnév
 • falzett hang, falzett, fisztulahang, kappanhang (pejoratív), eunuchhang (pejoratív)

elvtelen

melléknév
 • megalkuvó, köpönyegforgató, gerinctelen, jellemtelen, opportunista, tisztességtelen, becstelen, kétkulacsos

füstfaragó

főnév
 • (tájnyelvi): kéményseprő

győzedelmes, győzelm

melléknév
 • győztes, diadalmas, sikeres, eredményes, nyertes, dicső, dicsőséges

örök II.

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték, juss (tájnyelvi), osztályrész

életlen

melléknév
 • tompa, kicsorbult, köszörületlen, buta (régies) Sz: Bécsben bot a bátyja; életlen, mint a bot
 • elmosódott, homályos, kivehetetlen, határozatlan, ködös, bizonytalan

elbiggyeszt

ige
 • (ajkat, szájat): elhúz, félrehúz

begyakorol

ige
 • betanul, megtanul, elsajátít, besulykol, bemagol, beverkliz (bizalmas), beidegez (régies), beemléz (régies), beszajkóz, bebifláz (bizalmas)

elkeseredett

melléknév
 • kétségbeesett, reményvesztett, reménytelen, csüggedt, levert, csalódott, rezignált, bánatos, szomorú, kedvetlen, elszontyolodott, keserű, elégedetlen, nekibúsult, pesszimista, deprimált
 • ádáz, bősz, elszánt, eszeveszett, esztelen, vad

hadiüzem

főnév
 • hadieszközgyár, hadianyaggyár
 • fegyvergyár

hátralék

főnév
 • tartozás, adósság, teher, restancia (bizalmas), elmaradás, késedelem, hátralevőség, kinnlevőség

képmutató

melléknév
 • alakos, alakoskodó, színlelő, színlelt, színeskedő (régies), színmutató (régies), tettető, megjátszott, komédiás, komédiázó, szemforgató, szenteskedő, kegyeskedő, álszent, álszenteskedő, álbuzgó, ájtatos, alázatoskodó, kenetteljes, sunyi, kétszínű, kétkulacsos, köpönyegforgató, hipokrita, farizeus, álnok, hazug Sz: bort iszik, vizet prédikál; más a képe, más a lépe; szentfazék, csak a füle kormos

ingyen I.

határozószó
 • ingyenesen, ingyenbe, ingyért, semmiért, díjtalanul, költségmentesen, térítésmentesen, bérmentve (szaknyelvi), fizetés nélkül, grátisz (bizalmas), potyán (bizalmas), csak úgy (bizalmas), ajándékba (bizalmas), ingyért (tájnyelvi) Sz: Isten nevében; soha megadom fejében; vatikáni valutáért (bizalmas); veretlen pénzért
 • (tájnyelvi): hiába, cél nélkül, ok nélkül

gázrezsó

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

földdarab

főnév
 • telekrész, telek, házhely, parcella, tag
 • göröngy, hant, rög

gyalogjáró

főnév
 • gyalogos, járókelő, pedintér (régies)
 • járda, gyalogjárda, flaszter, palló, gyalogkő, járópálya (régies), járdony (régies)

imád

ige
 • istenít, dicsőít, adorál (régies), bálványoz, csodál, magasztal, bámul, rajong (valakiért)
 • szerelmes (valakibe), körülrajong, bele van őrülve, bele van habarodva, bele van esve (bizalmas), bele van zúgva, meg van veszve (valakiért), odavan (valakiért)
 • (régies): imádkozik, könyörög

girbegurba

melléknév
 • girbegörbe, tekervényes, kanyargó, íves, hajlásos, zegzugos, csaponos (tájnyelvi), kacsibás (tájnyelvi)

felírás, fölírás

főnév
 • felirat, szöveg

gyermeki

melléknév
 • gyermekes, naiv, nyílt, őszinte, elfogulatlan, természetes, ártatlan, tiszta, mesterkéletlen, romlatlan, tapasztalatlan, keresetlen

infrastruktúra

főnév
 • felszereltség, kiépítettség, háttérágazat (szaknyelvi)