engedékeny szinonimái

melléknév
 • erélytelen, gyengekezű, liberális, puha, laza (bizalmas), hajlékony, traktábilis (idegen), lágy, rugalmas, irányítható, hajlítható, flexibilis, meggyőzhető, simulékony, konciliáns (idegen), megszelídíthető, békeszerető, jámbor, jóindulatú, kegyes, szelíd, nyájas, készséges, előzékeny, lágyszívű, könyörületes Sz: hajlik, mint a fűzfavessző; az üres szekérnek is kitér; a gyermeknek is kitér
 • megértő, megbocsátó, indulgens (idegen), elnéző, türelmes, toleráns, békülékeny, kibékíthető, engesztelhető, irgalmas

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ismertető

főnév
 • prospektus, tájékoztató, plakát, falragasz, hirdetmény, reklám, recenzió (szaknyelvi), annotáció (szaknyelvi), katalógus, brosúra, szórólap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a engedékeny szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszántság

főnév
 • eltökéltség, határozottság, rendíthetetlenség, rendületlenség, vasakarat, kitartás, bátorság, kurázsi (bizalmas), merészség, mersz, szilárdság, harciasság, vakmerőség, tetterő, harckészség

együttműködés

főnév
 • kooperáció, kollaboráció (idegen), összefogás, összedolgozás, szövetkezés, szövetség, társulás, egyesülés, összeműködés (tájnyelvi), összjáték, megegyezés, egyetértés, szinergia (szaknyelvi), közreműködés, hozzájárulás, segítség, támogatás

egészen

határozószó
 • teljesen, teljességgel, tökéletesen, merőben, hiánytalanul, totál (bizalmas), egész (bizalmas), egészlen (régies), testestől-lelkestől, tisztán, ízig-vérig, totaliter (idegen), száz százalékban, száz százalékig, merőül (tájnyelvi)
 • végig
 • meglehetősen, tűrhetően, eléggé

csipkebogyó

főnév
 • csipkerózsabogyó, hecserli (tájnyelvi), hecsedli (bizalmas), hecsepecs (tájnyelvi), hecse (tájnyelvi)

elvisel

ige
 • elnyű, elkoptat, elhord, elhasznál, elrongyol, elszaggat, agyonhasznál, elnyúz (bizalmas), elhusol (tájnyelvi), elványul (tájnyelvi)
 • eltűr, tolerál, kibír, elbír, megtűr, elszenved, belenyugszik, elszível (választékos), megszenved (régies), kiáll (valamit), tűr, szupportál (régies), felvesz (tájnyelvi), áll (valamit), (sértést) lenyel (bizalmas)

fájós

melléknév
 • fájó, fájdalmas, beteg, beteges, sajgó, érzékeny, kényes, rossz, fájlalatos (régies), bodzás (láb) (tájnyelvi)

megtiszteltetés

főnév
 • tisztesség, dekórum (régies), kitüntetés, dicsőség, elismerés, megbecsülés

borotvaszappan

főnév
 • borotvahab, borotvakrém

bocskoros

főnév
 • (pejoratív): műveletlen, faragatlan, elmaradott, paraszt, bunkó
 • (nemes) (régies): földetlen, földnélküli, szegény, nincstelen, hétszilvafás

burjánzik

ige
 • tenyészik, nő, szaporodik, virul, terjed, lombosodik (tájnyelvi), burjad (tájnyelvi), elharapódzik

fecske

főnév
 • (bizalmas): úszó, úszónadrág, fürdőnadrág
 • (tájnyelvi): kőműves
 • (régies): fácán, zalagalamb (régies)
 • (szleng): injekciós tű, fecskendő, csúzli (szleng)

félrelök

ige
 • ellök, eltaszít, eltol, félretol
 • félretesz, félredob, eldob, elvet, félrevet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), megszabadul
 • elküld, elbocsát, kirúg (bizalmas), elhanyagol, cserbenhagy, otthagy, elárul, sorsára hagy
 • kifúr (valakit valahonnan) (bizalmas), kigolyóz (szleng), eltávolít

hátság

főnév
 • dombság, dombvidék, hegyhát, fennsík, plató (szaknyelvi)

gézengúz

főnév
 • csibész, kópé, semmirekellő, csirkefogó, mákvirág, rosszcsont, lurkó, mihaszna, naplopó, betyár, zsivány (régies), selma (régies), huncut, imposztor (régies), pernahajder, sehonnai, kurittyoló (régies)

engesztel

ige
 • békít, enyhít, békéltet, megkövet, bocsánatot kér, engedelmet kér, kiengesztel
 • megnyugtat, csillapít, lecsitít, csendesít

elsodródik

ige
 • elúszik
 • elválik, eltávozik, különválik

észrevétlen

melléknév
 • észrevehetetlen, láthatatlan, rejtett, eldugott, álcázott, takart, titkos

gázló

főnév
 • zátony, átkelő, átkelőhely

eredményeképpen

névutó
 • következtében, következményeképpen, folytán

elalél

ige
 • (választékos): elájul, eszméletét veszti, összeesik, elbágyad (tájnyelvi), összecsuklik

extra

melléknév
 • soron kívüli, rendkívüli, különleges, különös, furcsa, sajátos
 • saját, külön
 • többlet, ráadás, pót

gerilla

főnév
 • partizán, népfelkelő