hóbortos szinonimái

melléknév
 • szeszélyes, kiszámíthatatlan, bolondos, bogaras, zsizsikes (szleng), hangyás (szleng), kerge, rigolyás, mániákus, huzatos (szleng), kelekótya, dilinyós (bizalmas), raplis (bizalmas), habókos (tájnyelvi), hőbörgős (tájnyelvi), gaborgyás (tájnyelvi), fuzsitos (tájnyelvi), hőbörödött (tájnyelvi), csajbókos (tájnyelvi), taszított eszű (régies) Sz: hiányzik egy kereke; nincs ki a négy kereke; meg van húzatva

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

karom

főnév
 • köröm
 • horog

duma

főnév
 • (szleng): beszéd, szöveg (szleng), szócséplés, szószaporítás, blabla (bizalmas), fecsegés, locsogás, halandzsa (bizalmas), hanta (szleng), hantázás, zöldség (bizalmas), társalgás, beszélgetés, terefere, traccs (bizalmas), vaker (szleng), rizsa (szleng), sóder (szleng), süketelés (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hóbortos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

helyesbít

ige
 • kijavít, kiigazít, helyreigazít, helyrehoz, korrigál, módosít, rektifikál (régies)
 • felülvizsgál, revideál

gyanakvó, gyanakodó

melléknév
 • bizalmatlan, bizalmatlankodó, óvatos, kétkedő, kételkedő, hitevesztett

gondolatvilág

főnév
 • eszmevilág, horizont, lelkület, lelkivilág, gondolatkör

filmfelvétel

főnév
 • forgatás, felvétel, filmforgatás, filmezés
 • film, mozgókép (régies)

hímpor

főnév
 • (régies): virágpor, pollen (szaknyelvi)
 • érintetlenség
 • üdeség, frissesség, természetesség

illeszkedik

ige
 • csatlakozik, kapcsolódik, idomul, helyezkedik, illik, simul
 • alkalmazkodik, megszokik, igazodik

rebellis

melléknév, főnév
 • lázadó, lázongó, lázadozó, zendülő, ellenálló, forradalmár, pártütő, felkelő, inszurgens (régies)
 • engedetlen, engedetlenkedő, ellenszegülő, szembeszegülő, szófogadatlan, dacos, zabolátlan, féktelen, rendbontó

fecske

főnév
 • (bizalmas): úszó, úszónadrág, fürdőnadrág
 • (tájnyelvi): kőműves
 • (régies): fácán, zalagalamb (régies)
 • (szleng): injekciós tű, fecskendő, csúzli (szleng)

fabula

főnév
 • mese, állatmese, tanítómese

csekkszámla

főnév
 • folyószámla, bankszámla

felemelkedik, föleme

ige
 • feláll, felkel, fölkel, felegyenesedik
 • felmered, égnek áll, égnek mered
 • felszáll, felszökik, felhág, magasba emelkedik, felrepül, felrebben
 • érvényesül, meggazdagodik
 • felmagasztosul

ingovány

főnév
 • láp, mocsár, posvány, nádas, berek, sárrét, zsombékos, semlyék, süppedék, fertő (régies), himbus (tájnyelvi), mocsoládé (tájnyelvi)
 • (régies): holt víz (régies), morotva

jóság

főnév
 • alkalmasság, hasznosság, minőség, érték, becs
 • szavatosság, felhasználhatóság, fogyaszthatóság
 • jóindulat, jószívűség, jólelkűség, szívjóság, kegyesség, nyájasság, szívélyesség, irgalom, könyörületesség, jámborság, részvét, emberség
 • erkölcsösség, erény, romlatlanság, tisztaság, tisztesség, becsületesség
 • adakozás, bőkezűség, jótékonyság, támogatás, nagylelkűség, szponzorálás, mecenatúra (idegen)

kövesút

főnév
 • makadámút, műút

kijövet

határozószó
 • kijöttében, kijöttekor

hóeke

főnév
 • hókotró, hóeltakarító gép, hómaró

heged

ige
 • hegesedik, forrad, gyógyul, varasodik, vigaszik (régies)

idealista

melléknév
 • ábrándozó, ábrándokban élő, gyakorlatiatlan, fellegjáró, romantikus, naiv, álmodozó

kifiguráz

ige
 • kicsúfol, kigúnyol, nevetségessé tesz, kiénekel, karikíroz, pellengérre állít, kipellengérez, csúffá tesz, csúfot űz, gúnyt űz (valakiből), parodizál, szatirizál (régies), nevetség tárgyává tesz

horkol

ige
 • hortyog, durmol, fűrészel (bizalmas), húzza a lóbőrt (bizalmas), horpitál (tájnyelvi), horsol (tájnyelvi), hörtyög (tájnyelvi), szuszog
 • alszik Sz: húzza a vargákat a fagyon; szurkozza a vargacérnát; úgy alszik, mintha ökörbőrt húznának a fagyon

gyertyatartó

főnév
 • kandeláber, girandole (idegen)
 • menóra

igazgató II.

főnév
 • direktor, vezető, ügyvezető, menedzser, diri (bizalmas), góré (szleng), diktátor (szleng), bogozgató (szleng), főmufti (szleng), igazgatyó (szleng), izgató (szleng)
 • karmester

kiigazít

ige
 • kiegyenget, helyreigazít, helyesbít, korrigál, helyrehoz, rendbe hoz, jóvátesz, orvosol, megszüntet
 • javít, tataroz, foltoz, kijavít, javítgat, reparál, kipofoz (bizalmas), restaurál, helyreállít