kasszafúró szinonimái

főnév
 • mackós (szleng), srenker (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hűtőház

főnév
 • hűtőraktár, frigidárium (idegen)

gyászjelentés

főnév
 • partecédula, gyászlevél, értesítés
 • nekrológ
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kasszafúró szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

juttatás

főnév
 • támogatás, segély, járadék, tartásdíj, apanázs (régies), donáció (régies), szubvenció (szaknyelvi)
 • borravaló, adomány, zsebpénz
 • ellátás, ellátmány

hurkol

ige
 • csomóz, csomót köt, hurokra köt, csimbókot köt, bokrot köt
 • fon, sző
 • slingel

homokzátony

főnév
 • homokpad, homokpadka, homoksziget

hám1

főnév
 • lószerszám, iga
 • heveder

kapitány

főnév
 • százados (régies)
 • várnagy (régies), várparancsnok, parancsnok
 • főnök, vezér, hadvezér, csapatvezér
 • csapatkapitány

kibont

ige
 • kiold, szétfejt, szétnyit, kiterít, kigöngyöl, kicsomagol
 • (tájnyelvi): kinyílik
 • felbont, kinyit, kidugaszol, kiold, kioldoz, kicsomóz, kibogoz, kiköt, kicsomagol, kifejt, kihámoz, kiburkol, kicsatol, kihüvelyez, szétbont, kifeszít, feltár
 • kifésül

származtat

ige
 • eredeztet, visszavisz, levezet, visszavezet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • juttat, átszármaztat

gázló

főnév
 • zátony, átkelő, átkelőhely

függeszt

ige
 • akaszt, aggat, felakaszt, felköt, fellógat, csemmeszt (tájnyelvi), biggyeszt
 • kapcsol, told, hozzáfűz, kiegészít

elfogy

ige
 • kifogy, kiapad, elúszik (bizalmas), (pénz) elfolyik, kifúj (szleng) Sz: volt, de elkölt
 • elkel, gazdára talál
 • (erő, türelem): kimerül, felőrlődik, elapad, felmorzsolódik, véget ér

görcsös

melléknév
 • csomós, göcsörtös, gacsos, bogas, ágas-bogas, bütykös, gircses-görcsös, rücskös, göbös (tájnyelvi), csimbókos (tájnyelvi)
 • bogos, összebogozott, megkötött
 • spazmatikus (idegen)
 • merev, darabos
 • szívós, kitartó, állhatatos, makacs, vasfejű
 • gátlásos, erőltetett

kifiguráz

ige
 • kicsúfol, kigúnyol, nevetségessé tesz, kiénekel, karikíroz, pellengérre állít, kipellengérez, csúffá tesz, csúfot űz, gúnyt űz (valakiből), parodizál, szatirizál (régies), nevetség tárgyává tesz

kitudódik

ige
 • kiderül, nyilvánosságra jut, fény derül (valamire), napfényre kerül, kipattan, kirobban, kisül, kiszivárog, lelepleződik, felfedődik Sz: a sült tyúk is kikaparja; kisül, mint az órás kecskéje; még a ballangó is kifújja

mása

főnév
 • (valakinek): hasonmás, alteregó (idegen)
 • másolat, utánzat, kópia, képmás

lakkozás

főnév
 • fényezés, politúrozás (idegen)

katica

főnév
 • katicabogár
 • (tájnyelvi): kuktáskodó férfi, katicás ember (tájnyelvi), katuska (tájnyelvi)

jön

ige
 • közeledik, közeleg, tart (valamerre)
 • érkezik
 • folyik, szökik, tolul
 • tart (valakivel), kísér, követ
 • származik, ered, fakad, kerül
 • terjed, nyúlik, vezet
 • bekövetkezik, történik, megtörténik, megesik, előáll, adódik
 • keletkezik, támad, küszöbön áll
 • soros, következik, sorra kerül
 • (valamihez): járul, csatlakozik, kapcsolódik
 • kerül (valamennyibe), kóstál (bizalmas)
 • (valakinek): adós, tartozik, sáros (valakinek) (szleng), lóg (valakinek) (szleng)

késel

ige
 • szurkál, megszúr, bicskol (tájnyelvi)

különbség

főnév
 • eltérés, elütés, különbözés, különbözőség, distancia (választékos), nüánsz (választékos), differencia, difi (bizalmas)
 • megkülönböztetés
 • (tájnyelvi): nézeteltérés, veszekedés

kellemetlenség

főnév
 • kényelmetlenség, vesződség, bosszúság, galiba, bonyodalom, nehézség, probléma, gond, szorultság, pác (bizalmas), slamasztika, grimbusz (szleng), pech, incidens (idegen), baj, malőr (bizalmas), strapáció (tájnyelvi), mizéria (bizalmas), kalamitás (régies)

idegcsillapító

főnév
 • nyugtató, szedatívum, lenitívum (idegen), trankvilláns (idegen), dilibogyó (bizalmas)

kezdeményez

ige
 • javasol, javall, megindít, elindít, lanszíroz (idegen), szervez, alapít, létesít, iniciál (idegen), indítványoz, szorgalmaz
 • megteszi az első lépést

lajstrom

főnév
 • jegyzék, lista, felsorolás, regiszter, névsor, címjegyzék, szillabus (régies), katalógus, mutató, leltár, árjegyzék, nyilvántartás, kartoték