gyümölcsös I. szinonimái

főnév
 • kert, gyümölcskert, bongor (tájnyelvi), telek, csemegés (tájnyelvi)

gyümölcsös II. szinonimái

melléknév
 • gyümölcstartalmú, gyümölcsízű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

katonai

melléknév
 • hadügyi, hadi, honvédelmi, fegyveres
 • háborús, militáris
 • kincstári

elszórtan

határozószó
 • szanaszét, szerte, szerteszéjjel, itt-ott, imitt-amott, néhol, tíl-túl (tájnyelvi), hellyel-közzel, szórványosan, sporadice (idegen), elvétve, néha, néha-néha, nagy néha, ritkán
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyümölcsös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gulyás2

főnév
 • bográcsgulyáshús, bográcsgulyás, gulyásleves

fiatalkor

főnév
 • fiatalság, ifjúkor, ifjúság, csikókor, csikóévek

felülbírál, fölülbír

ige
 • felülvizsgál, revideál

faág

főnév
 • ág, ágacska, gally, nyúlvány, vessző, csangota (tájnyelvi)

gyógyítható

melléknév
 • kezelhető, orvosolható, megmenthető, enyhíthető

hát I.

határozószó
 • no, bizony, természetesen, persze, hogyne, elvégre

pasztell I.

melléknév
 • világos, finom, visszafogott
 • tompa, fakó, kifakult

elpattan

ige
 • eltörik, elszakad, megreped, elreped, szétpattan, szétszakad, elpercen (tájnyelvi), elrüffen (tájnyelvi)
 • (szleng): megszökik, elmegy, olajra lép (szleng), megpattan (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)

eloldalog

ige
 • elmegy, elsomfordál, elkotródik, elsompolyog, elkullog, odébbáll, elslattyog (bizalmas), eldohol (tájnyelvi), elfarlat (tájnyelvi), elfarkal (tájnyelvi), elkammog (tájnyelvi), elpitlikel (tájnyelvi), elsuttyog (tájnyelvi), elküllőfékezik (tájnyelvi)

bevezető II.

főnév
 • bevezetés, előszó, előhang, előjáték, nyitány, előbeszéd (régies), introdukció (szaknyelvi), prefáció (idegen), prelúdium (idegen), prológus, preambulum (idegen)

elűz

ige
 • kiűz, elüldöz, megfutamít, elhajt, elkerget, elzavar, kiver, elhesseget, kifüstöl, elrezzeget (tájnyelvi), kidob, kihajít, kiebrudal, kipenderít, megugrat, elriaszt, elijeszt, elmar, kizaklász (tájnyelvi), kiszekíroz (bizalmas)

házasodik

ige
 • nősül, elvesz (valakit), házasul (régies), frigyesül (régies), házul (tájnyelvi)

horpadás

főnév
 • bemélyedés, süllyedés, süppedés, mélyedés, tányérosodás, benyomódás

kikosaraz

ige
 • elutasít, visszautasít, elvet, elküld, elbocsát, eltaszít, ellök, elzavar, elhárít, nem fogad, otthagy, faképnél hagy, kosarat ad, kiteszi a szűrét, kiadja az útját, kiad (valakin) (tájnyelvi) Sz: Abaújba küld (valakit)

jutalom

főnév
 • díj, versenydíj, kitüntetés, koszorú (régies)
 • prémium, anyagi ösztönző, sikerdíj, ajándék, pályabér (régies)
 • elismerés, köszönet, dicséret, megbecsülés

gyűrű

főnév
 • karika, acélcsat (régies)
 • bilincs, kapocs, abroncs
 • gyűrűhinta
 • hullám, csiga, lokni, göndörség
 • zártvonal, sánc

gőzöl

ige
 • párol, gőzzel kezel, dunsztol, inhalál
 • (tájnyelvi): gőzölög, párolog

hangnem

főnév
 • stílus, beszédmodor, hangvétel, hangszín, tónus, modor, alaphang

jogtudomány

főnév
 • jurisprudentia (idegen)

hajdina

főnév
 • pohánka, tatárka (tájnyelvi), hariska (tájnyelvi), haricska (tájnyelvi), borköles (régies)

fizika

főnév
 • természettan (régies), fizi (szleng), fiziksz (szleng), fizikum (szleng), izzika (szleng)
 • fizikaóra

hárem

főnév
 • ágyasház (régies), asszonylak (régies), nőlak (régies), hölgylak (régies), szeráj

jövő I.

melléknév
 • következő, leendő, jövendő, közelgő, küszöbön álló, holnapi, későbbi, majdani, azutáni