faág szinonimái

főnév
 • ág, ágacska, gally, nyúlvány, vessző, csangota (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

drámai

melléknév
 • színészi, színházi, színpadi, színészies
 • váratlan, megrendítő, tragikus

behatás

ige
 • hatás, ráhatás, befolyás, tekintély, súly
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a faág szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

erőtan

főnév
 • dinamika (idegen)

elkábít

ige
 • elaltat, narkotizál (szaknyelvi), eltompít, elérzéstelenít, elbódít, elálmosít, megrészegít, elzsongít
 • rabul ejt, elbűvöl, megigéz, elszédít, megbolondít, megbabonáz, elbájol, elvakít, elkápráztat, elcsavarja a fejét
 • befolyásol, meghülyít (bizalmas), beetet (szleng), levesz a lábáról
 • megzavar, fejébe száll

életképes

melléknév
 • életerős, életrevaló
 • megvalósítható, kivitelezhető, keresztülvihető, teljesíthető, épkézláb

díszes

melléknév
 • feldíszített, ékes, cifra, cikornyás, dali (régies), cafrangos, sallangos, dekoratív, pompás, pazar, műves, hímes (tájnyelvi), címeres (tájnyelvi), lafrancos (tájnyelvi), hacacárés (tájnyelvi) Sz: cifra, mint a rác oltár
 • díszbe öltözött, ünnepélyes, fényes, parádés
 • tekintélyes, rangos
 • (gúnyosan): semmirekellő, hitvány

étet

ige
 • mérgez, megmérgez
 • marat
 • (tájnyelvi): etet, táplál

feljegyez, följegyez

ige
 • felír, ráír, bejegyez, leír, beír, bevezet, írásba foglal, lejegyez, papírra vet, lefirkant, rögzít, beiktat, jegyzékbe foglal, nyilvántartásba vesz, lajstromoz, besoroz, regisztrál
 • megörökít

mindenki

melléknév
 • mindenik (tájnyelvi), fű-fa (pejoratív), ország-világ, boldog-boldogtalan, ki-ki, aki él és mozog (bizalmas)
 • sokan
 • akárki, bárki

cipel

ige
 • visz, hoz, hord, hordoz, hurcol, húz, von, vontat, vonszol, szállít, továbbít, hátal (régies), cipekedik, cepekedik (tájnyelvi), trógerol (szleng), cígöl (szleng), keccsel (szleng), púpra vesz (szleng), cohál (tájnyelvi), hercehurcál (tájnyelvi)

bűvészet

főnév
 • bűvészkedés, bűvészmutatvány, zsonglőrködés, kunszt, szemfényvesztés, mágia, varázslás
 • ügyesség, fogás, ámítás, hókuszpókusz (bizalmas)

cselekedet

főnév
 • cselekvés, tett, faktum (régies), aktus, akció, működés, művelet, eljárás, cselekmény, ténykedés, viselkedés, lépés, erőfeszítés, erőkifejtés, fáradság, törekvés, mutatvány, remeklés, bravúr, véghezvitel, cselekvény (régies), tétemény (régies), tét (régies), tétel (régies)

felpattan, fölpattan

ige
 • kinyílik, felnyílik, felkattan, kicsapódik, kivágódik, felfakad (régies)
 • felugrik, felszökik, felriad, felrugallik (régies), felszökell, felruccan (régies), felrittyen (tájnyelvi), felszottyan (tájnyelvi), felkel

fogkrém

főnév
 • fogpaszta, fogpép, fogtisztító szer

holdfogyatkozás

főnév
 • holdhomány (régies), holdmorkoláb (régies), eklipszis (idegen)

gyümölcsözik

ige
 • jövedelmez, hasznot hajt, kamatozik, hoz, eredményez, terem

fafaragás

főnév
 • faszobrászat
 • fafaragvány, faragvány, faszobor

érintő

főnév
 • tangens (régies)

felcsillan, fölcsill

ige
 • feltűnik, felvillan, megcsillan, felfénylik, felragyog

gyomos

melléknév
 • gazos, gizgazos, füves, burjános (tájnyelvi), parés (régies), gyomlálatlan, ápolatlan, gondozatlan

farkas

főnév
 • ordas (választékos), csikasz (tájnyelvi), toportyán (tájnyelvi), féreg (tájnyelvi), toportyánféreg (tájnyelvi), fogasi (tájnyelvi, tréfás)

ellenérték

főnév
 • ár, térítés, ellenszolgáltatás

felfordul, fölfordul

ige
 • felborul, feldől, felbillen, fejére áll, oldalára billen, felbukik, felhenteredik (tájnyelvi), felkarul (tájnyelvi), felhömpölyödik (tájnyelvi)
 • kimúlik, elhullik, meghal, elpusztul, megdöglik (durva), bekrepál (szleng), kinyuvad (durva), feldobja a bakancsot (szleng), elpatkol (durva), kinyiffan (szleng), kipurcan (szleng)

gyűjtőlencse

főnév
 • domború lencse