gulyás1 szinonimái

főnév
 • tehénpásztor, marhapásztor, ökörpásztor, barompásztor, baromőr (régies), tehenészlegény, csordás, cowboy (idegen)

gulyás2 szinonimái

főnév
 • bográcsgulyáshús, bográcsgulyás, gulyásleves

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belebotlik

ige
 • megbotlik (valamiben), beleütközik, nekiütközik
 • (valakibe): összetalálkozik, összefut, összeakad
 • megismerkedik
 • (valamibe): ráakad, rátalál, rábukkan

szentjánosbogár

főnév
 • jánosbogárka, fényesbogár (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gulyás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gazdaságos

melléknév
 • takarékos, ökonomikus (szaknyelvi), kifizetődő, rentábilis, gyümölcsöző, jövedelmező, nyereséges, lukratív (idegen), előnyös, célszerű
 • ésszerű, logikus, racionális

felsőéves, fölsőéves

főnév
 • felsős

feljárat, följárat

főnév
 • feljáró, felhajtó
 • lépcső, gádor (tájnyelvi)

erőszakoskodik

ige
 • követelődzik, nyaggat, nyúz, abajgat (tájnyelvi), zaklat, nyakára jár, ostromol, molesztál, buzerál (szleng)
 • kényszerít, hatalmaskodik, basáskodik, terrorizál, zsarnokoskodik, violál (régies), garázdálkodik

gondosan

határozószó
 • figyelmesen, rendesen, lelkiismeretesen, aprólékosan, óvatosan, körültekintéssel, pontosan, vigyázva, alaposan, behatóan, töviről hegyire, tüzetesen, precízen, akkurátusan (régies), pedánsan (idegen)

haldoklik

ige
 • haldokol (választékos), agonizál (idegen), haldosik (tájnyelvi), utolján van (tájnyelvi)
 • halódik, halófélben van, pusztulóban van Sz: a végét járja, az utolját járja, végsőket vonaglik, utolsókat lélegzik, halálán van, halálküzdelmet vív (választékos), haláltusáját vívja, az utolsókat rúgja (durva), dögrováson van (durva), a halál révén áll; a nyelve hegyén van a lélek; ásóra, kapára nem soká fog várni; búcsúzik az árnyékvilágtól; csak órái vannak hátra; Istennél az obsitja; kiveri a halál vize; lába is a temető felé áll; oly aprót lélegzik, mint a moharmag; orrában hordozza a harangozópénzt; orrában van már a harangkötél; tépi a kontraktust; tusakodik a halállal

őz

főnév
 • őzike, bambi (bizalmas), őzgida, villás

ellenlábas

főnév
 • vetélytárs, rivális, opponens (szaknyelvi), antagonista (régies), antipodus (választékos), konkurens
 • rosszakaró, ellenség, ellenfél, haragos

elhelyez

ige
 • letesz, lerak, elrak, elrendez, arranzsál (régies)
 • raktároz, tárol, deponál (szaknyelvi)
 • elszállásol, elkvártélyoz (régies), bekvártélyoz (régies), állomásoztat, befogad, hajlékot ad
 • álláshoz juttat, beajánl, beprotezsál, bejuttat, elszerez (régies)
 • (pénzt): letétbe tesz, befizet, befektet, invesztál, fordít (valamire)

bemutatkozik

ige
 • megismerkedik, összeismerkedik
 • színre lép, fellép, debütál (idegen)

előránt

ige
 • előhúz, előkap, elővesz
 • (valakit): előkerít, előteremt, előráncigál
 • (bizalmas): szóba hoz, előhoz, megemlít

hangtan

főnév
 • akusztika (szaknyelvi)
 • fonetika (szaknyelvi), fonológia (szaknyelvi)

hibabejelentő

főnév
 • reklamáció, panasziroda

kialakít

ige
 • megformál, létrehoz, megteremt, kiformál, kidolgoz, kiépít, összehoz (bizalmas), képez, kiképez, összeállít, formáz, körvonalaz, megfogalmaz, szerkeszt, kreál, megmintáz

jampec

főnév
 • divatmajom, jampi (bizalmas), piperkőc, divathős (régies), divatbáb, ficsúr, dendi (régies), gigerli (régies)

gúnynév

főnév
 • csúfnév, ragadványnév, mókanév (régies), tréfanév, melléknév (régies), csúfolónév (tájnyelvi),

garabonciás

melléknév
 • ördöngös, bolondos
 • jéghordozó (tájnyelvi)
 • házsártos, kötekedő

hadbiztos

főnév
 • intendáns (választékos)

iszák

főnév
 • tarisznya, általvető (tájnyelvi), táska (régies)

gyehenna

főnév
 • pokol, kárhozat

feltűr, föltűr

ige
 • felhajt, visszahajt, felgyűr, felgyürköl (tájnyelvi)

hajnalka

főnév
 • auróravirág, hajnalikisasszony, hajnalszépe, tölcséres szulák (tájnyelvi), ipomoea (szaknyelvi)

ízület

főnév
 • hajlat, íz (régies), forgó (tájnyelvi)