eloldalog szinonimái

ige
 • elmegy, elsomfordál, elkotródik, elsompolyog, elkullog, odébbáll, elslattyog (bizalmas), eldohol (tájnyelvi), elfarlat (tájnyelvi), elfarkal (tájnyelvi), elkammog (tájnyelvi), elpitlikel (tájnyelvi), elsuttyog (tájnyelvi), elküllőfékezik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kidomborodik

ige
 • feltüremlik, feldudorodik, felgyűrődik, kidülled, kihasasodik, feldagad, felduzzad, megduzzad
 • kifejeződik, kifejezésre jut, kiemelkedik, kitűnik

archaikus

melléknév
 • ősi, ős, ősrégi, őseredeti, ókori, antik
 • ódon, régi, ásatag, hajdani, hajdankori
 • (kifejezés): elavult, divatjamúlt, idejétmúlt, ódivatú, régimódi, ósdi, túlhaladott, régies
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eloldalog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elhelyezés

főnév
 • letevés, lerakás, tárolás, elrendezés, elosztás, fekvés, helyzet, elszállásolás, kvártély
 • telepítés

diktátor

főnév
 • zsarnok, despota, elnyomó, kényúr (választékos), önkényúr, egyeduralkodó, élet-halál ura, tirannus (régies)
 • kiskirály, autokrata

darabol

ige
 • felvág, összevág, vagdal, vagdos, metél, hasogat, szabdal, tördel, darabít (tájnyelvi), aprít, nagyol, felfűrészel, trancsíroz
 • (régies): rombol, tör, ront

bűvészet

főnév
 • bűvészkedés, bűvészmutatvány, zsonglőrködés, kunszt, szemfényvesztés, mágia, varázslás
 • ügyesség, fogás, ámítás, hókuszpókusz (bizalmas)

ellenségeskedés

főnév
 • békétlenség, széthúzás, súrlódás, viszály, villongás, gyűlölködés, háborúskodás, harag, neheztelés, marakodás, acsarkodás, kocódás (tájnyelvi), összekülönbözés, konfliktus, veszekedés
 • belviszály, belvillongás, testvérháború, belháború, pártoskodás, pártütés

emlékezetes

melléknév
 • felejthetetlen, feledhetetlen, kitörölhetetlen, maradandó, emlékezetre méltó, nevezetes, jelentékeny, jelentős, fontos, kiemelkedő, sorsdöntő

megfogad

ige
 • felvesz, szolgálatba fogad, felfogad (régies)
 • (tanácsot): követ, megszívlel, megtart, hallgat (valakire)
 • megígér, fogadalmat tesz, megesküszik, elhatároz, eltökél
 • fogadást köt (valamire), megtesz (bizalmas)

berendezés

főnév
 • bebútorozás, felszerelés, rendbehozás
 • bútor, bútorzat, felszerelés, kellék, szerelvény (régies), tartozék, hozzávaló, belsőség (régies), garnitúra, ájriktum (tájnyelvi)
 • készülék, gép, szerkezet, műszer, masina (bizalmas), masinéria (tájnyelvi), szerkentyű (bizalmas), felszerelés, szerszám, eszköz
 • berendezkedés, rendszer, kormányzat, államigazgatás, hatalom, államapparátus, mechanizmus

belépőjegy

főnév
 • belépő, belépti jegy, jegy, biléta (tájnyelvi), tikett (idegen)

bezár

ige
 • bereteszel, belakatol, lelakatol, lakatra zár, kulcsra zár, bekulcsol, bekapcsol, behorgol (tájnyelvi)
 • behajt, becsuk betesz
 • (valakit valahova): rázár (valamit), berekeszt
 • bebörtönöz, tömlöcbe vet, lecsuk, bekasztliz (szleng), hűvösre tesz (bizalmas), leültet
 • berekeszt, befejez, megszüntet, lehúzza a rolót (bizalmas)

érdemes

melléknév
 • méltó, jogosult
 • derék, jóravaló, jeles, becsületes, tisztelt
 • érdemleges, dicséretes, érdemdús, tekintélyes
 • kifizetődő, hasznos, ajánlatos

farsang

főnév
 • karnevál, maszkabál (tájnyelvi)
 • mulatság, dínomdánom

habzóbor

főnév
 • pezsgő

folyó II.

melléknév
 • folyékony, híg, folyós, olvadt
 • mostani, jelenlegi, aktuális

eloszt

ige
 • feloszt, szétoszt, kioszt, osztályoz, adagol, kiadagol, megfelez, felparcelláz, kiporcióz, elosztályoz (tájnyelvi), elarányoz (tájnyelvi)
 • ütemez

elhagyatottság

főnév
 • magányosság, magány, árvaság, társtalanság, mellőzöttség
 • védtelenség, gyámoltalanság
 • sivárság, pusztaság, lakatlanság

eltéveszt

ige
 • elnéz, elhibáz, melléfog, elvét, összecserél, elbakaláz (tájnyelvi)

fogamzás

főnév
 • fogantatás, foganás, megtermékenyülés

előresiet

ige
 • előrenyomul, előremegy, élre tör

dobos

főnév
 • tambur (régies)
 • doboló, kisbíró (régies)

elvirágzik

ige
 • elvirul (választékos), elvirít, elhervad, meghervad, elnyílik, elfonnyad, kitátosodik (tájnyelvi)

fokozódik

ige
 • emelkedik, erősödik, növekszik, nagyobbodik, továbbharapózik, súlyosbodik
 • öregbedik (régies)
 • (bizalmas): elmérgesedik, elfajul