jövő I. szinonimái

melléknév
 • következő, leendő, jövendő, közelgő, küszöbön álló, holnapi, későbbi, majdani, azutáni

jövő II. szinonimái

főnév
 • jövendő, holnap, utókor, futurum (régies), jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva, sors

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megzavar

ige
 • kizökkent, megakaszt, megháborít, alterál (választékos)
 • felver, felriaszt, meghajt, megszalaszt, megfuttat
 • összezavar, elködösít, zavarba ejt, zavarba hoz, dezorientál (idegen), konfundál (választékos), megtéveszt, megkever
 • felkavar, feldúl, összedúl, szétdúl, fölizgat, fölpiszkál, felzaklat, megbolygat, deranzsál (idegen), összezilál, összekuszál, szétzilál, felforgat, (egységet) megbont, (egyezséget) megtör

ösztönzés

főnév
 • késztetés, indítás, indíttatás, impulzus (szaknyelvi), lökés, inspiráció
 • biztatás, buzdítás, unszolás, nógatás, rábeszélés, serkentés, indíték
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jövő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

izzad

ige
 • verejtékezik, verítékezik, meghevül (régies)
 • (bizalmas), fűlik (tájnyelvi), hevel (tájnyelvi)
 • szivárog, csepeg, ereszt, gyöngyözik, könnyez
 • párolog, transzspirál (szaknyelvi)
 • fáradozik, küszködik, kínlódik, megfeszül, melózik (szleng), lejsztol (szleng)
 • szenved, gyötrődik

hitközség

főnév
 • gyülekezet, nyáj (választékos)

henye

melléknév
 • henyélő, lusta, tunya, tohonya, semmittevő, rest, tétlen, haszontalan, mihaszna, semmirekellő, naplopó, penye (tájnyelvi), vaszka (tájnyelvi), here
 • (megnyilatkozás, magatartás): odavetett, felületes, semmitmondó, nyegle
 • (életforma): haszontalan, semmittevő, munkátlan, dologtalan

gyűjtőlencse

főnév
 • domború lencse

jérce

főnév
 • jércecsirke, csirke, jércike, pipi, nőmadárka (régies), gérce (tájnyelvi)

képzeletbeli

melléknév
 • elképzelt, képzelt, képzeleti, kitalált, mesebeli, mesés, megálmodott, elgondolt, a fantázia szülte, a képzelet szülte, irreális, képletes, költött, imaginárius (idegen), fiktív, illuzórikus, fantasztikus, föltett, föltételezett

suta II.

főnév
 • szarvastehén
 • őzsuta

földvezeték

főnév
 • földelés

fokozódik

ige
 • emelkedik, erősödik, növekszik, nagyobbodik, továbbharapózik, súlyosbodik
 • öregbedik (régies)
 • (bizalmas): elmérgesedik, elfajul

éjjeli II.

főnév
 • éjjeliedény, bili (bizalmas), serbli (bizalmas), bimbi (tájnyelvi)

fűzfapoéta

főnév
 • (pejoratív): költőcske, versfaragó, verselő, verskoholó, rímfaragó, rímgyártó, rímkovács, poetaszter (idegen), verzifikátor (idegen)

kérvényez

ige
 • kérelmez, kér, folyamodik, igényel, instanciázik (régies), instál (régies), felterjeszt

kimeríthetetlen

melléknév
 • sok, rengeteg, tömérdek, regiment, roppant, végtelen, határtalan, korlátlan, mérhetetlen, elfogyhatatlan, kiapadhatatlan, végeérhetetlen
 • gazdag, bőséges

lopó

főnév
 • lopótök, szívótök, szivornya, szívóemelő, hébér (tájnyelvi), hévér (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): huncut

közömbös

melléknév
 • közönyös, érzéketlen, fád, nemtörődöm, lagymatag, apatikus, egykedvű, indolens (idegen), letargikus, részvétlen, flegmatikus, fásult, szenvtelen, rezignált, dermedt, kedvetlen, unott, tespedt, letört, tunya, lélektelen, blazírt, csüggedt, bágyadt, érzéstelen, pártatlan
 • érdektelen, indifferens (idegen), tökmindegy (szleng)
 • semleges, neutrális (idegen)

július

főnév
 • nyárhó, Szent Jakab hava (régies), Oroszlán hó (régies), hetedhó

ivás

főnév
 • kortyolás, nyelés, hörpintés, kortyintás
 • italozás, iddogálás, pityizálás (tájnyelvi), ivászat, iszákoskodás, részegeskedés, alkoholfogyasztás (szaknyelvi), dorbézolás, tivornya, piálás (szleng), tintázás (szleng)

kavar

ige
 • kever, habar (régies), kötyföl (tájnyelvi), kütyül (tájnyelvi), pempetyel (tájnyelvi), karéjol (tájnyelvi)
 • zavar, összekuszál, bonyolít, kutyul (bizalmas), beleüti az orrát

közbeszólás

főnév
 • beleszólás, félbeszakítás, közbevetés, belebeszélés, közbevágás, megszakítás

kamatozik

ige
 • kamatot hoz, gyarapodik, jövedelmez, fiadzik (tájnyelvi)
 • gyümölcsözik

holdfogyatkozás

főnév
 • holdhomány (régies), holdmorkoláb (régies), eklipszis (idegen)

keltezés

főnév
 • dátum, kelet

közkegyelem

főnév
 • amnesztia, közbocsánat (régies)