gyökeres szinonimái

melléknév
 • teljes, alapos, beható, mélyreható, radikális, sorsfordító, messzemenő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

őserdő

főnév
 • ősrengeteg, ősvadon, dzsungel, rengeteg

traktorállomás

főnév
 • gépállomás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyökeres szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

göndör

melléknév
 • hullámos, bongyor (tájnyelvi), fodros, fodor, csigás, kondor, bodor, bodros, loknis, fürtös, kígyózó, gyűrűs, kibodorított, göndörített, gyapjas, bodri (tájnyelvi), kondri (tájnyelvi), kunkori (tájnyelvi), idres-bodros (tájnyelvi) Sz: kondor, mint a malac farka; kondoregyenes, mint a sínszeg

fércmunka, fércmű

főnév
 • (pejoratív): kontármunka, tákolmány, fércelmény, iromány, firkálmány, ponyva, ócskaság

felszel, fölszel

ige
 • felszeletel, felvág, felszeldel (régies), felszegdel (tájnyelvi), szétvág, trancsíroz, felszabdal

évi

melléknév
 • esztendei, annalis (idegen)
 • évenkénti, éves

gyártmány

főnév
 • termék, cikk, áru, portéka, készítmény, produktum, csinálmány

hármas I.

melléknév
 • háromszoros, tripla

parlag II.

melléknév
 • műveletlen, megmunkálatlan, bevetetlen, érintetlen, kihasználatlan

előnyverseny

főnév
 • hendikep (bizalmas)

elmegy

ige
 • (valamerre): eltávozik, távozik, odébbáll, elvonul, továbbáll, elvitorlázik, elutazik, elsétál, elmarsol (régies), elkotródik, elsomfordál, elsompolyog, elillan, elpályázik (szleng), eldzsal (szleng), kiteszi a lábát, elsiet, eltakarodik, kereket old, ellép, meglép (bizalmas), megpattan (szleng), lelécel (szleng), lekopik (szleng), elhúz (szleng), eltűz (szleng), dobbant (szleng), lelép (szleng), elszelel, elpárolog (szleng)
 • útra kel, útnak indul, útnak ered Sz: veszi a kalapját; hűlt helye támad; szedi a sátorfáját; a távozás hímes mezejére lép; elhúzza a csíkot; elhúzza a szennyest; angolosan távozik
 • odadugja a képét; odatolja a képét
 • (valaminek): beáll, elszegődik, elszerződik, bevonul, felcsap
 • (választékos): meghal, elhuny, elhalálozik, elköltözik, eltávozik az élők sorából
 • elmúlik, eltelik, elfogy, elszalad, tovatűnik, elhalad
 • (szleng): elélvez, kielégül
 • elfogadható, tűrhető, megjárja, jó, kielégítő, elcsúszik

betevő

főnév
 • ennivaló, táplálék, eledel, falat

eltávolít

ige
 • eltüntet, eltakarít, elvisz, levisz (bizalmas), lekapar, letisztít, (akadályt) elhárít, félretol, eliminál (idegen)
 • (szervet, végtagot): kivesz, kioperál, kimetsz, reszekál (szaknyelvi), amputál (szaknyelvi)
 • kitesz, kirak, kidob, elbocsát, kizár, kicsap, eltanácsol, elküld, kiebrudal, kiadja az útját, kihajít, elkerget, kirúg (bizalmas), kivág, destituál (idegen), relegál (régies), leráz, elobsitol (tájnyelvi), meneszt
 • elidegenít, elhidegít, elmar, elválaszt, elszakít, elszakaszt (régies)

hátra

határozószó
 • hátulra, hátrafelé
 • visszafelé, vissza, curukk (tájnyelvi), curikk (tájnyelvi), farta (tájnyelvi), rükvercbe (szaknyelvi)
 • későre
 • vissza a múltba

holt

melléknév, főnév
 • halott, elhalt, meghalt, elpusztult
 • szervetlen, élettelen
 • hasznosítatlan, kihasználatlan, meddő, hiábavaló, terméketlen

kiharcol

ige
 • kivív, kiverekszik, kiküzd, kierőszakol, kikényszerít, kivisz, keresztülvisz, kibrusztol (szleng), elintéz

jómódú

melléknév
 • tehetős, módos, gazdag, pénzes, vagyonos, jól szituált, sikeres, potens (régies), zsíros (bizalmas), bírhatós (tájnyelvi), van mit a tejbe aprítania

gyönyörködik

ige
 • élvez, csodál, bámul, betelik (valamivel), nem tud betelni vele, tetszeleg, hizlalja a szemét, legelteti a szemét (valakin, valamin), gusztál (régies), örömét leli

gondozás

főnév
 • ápolás, tartás, eltartás, gondviselés, törődés, kezelés
 • fenntartás, karbantartás, rendben tartás
 • művelés

halmozás

főnév
 • gyűjtés, kuporgatás, hordás, halmazat, kumuláció (idegen), akkumuláció (idegen)

jelképes

melléknév
 • szimbolikus, példázatos, parabolikus, átvitt, emblematikus (idegen), metaforikus, allegorikus
 • névleges, képletes, eszmei, fiktív (szaknyelvi)
 • elenyésző, csekély

had

főnév
 • katonaság, hadsereg, ármádia (régies), sereg, tábor (régies)
 • (régies): tömeg, sokaság, csőcselék
 • nagycsalád, família, nemzetség
 • háború, harc

figyelem

főnév
 • figyelés, éberség, elővigyázat, érdeklődés, szemügyre vétel
 • figyelmesség, kedvesség, előzékenység, udvariasság, tapintat
 • (régies): csend, csendesség, hallgatás

hangzat

főnév
 • akkord (szaknyelvi), összhang, összhangzat, harmónia, konszonancia (szaknyelvi)
 • (régies): dallam (választékos), zengzet

jóízű

melléknév
 • ízletes, ízes, finom, zamatos, aromás, fűszeres, ínycsiklandó, étvágygerjesztő, ennivaló, gyönyörűséges (régies), deliciózus (régies), fogtekerítő (tájnyelvi), édeskedvű (tájnyelvi)
 • jóleső, kellemes, élvezetes, felszabadult, szívből jövő, kedélyes