parlag I. szinonimái

főnév
 • parlagföld, ugar, pusztaság, puszta, gyepföld (régies), szűzföld (régies)

parlag II. szinonimái

melléknév
 • műveletlen, megmunkálatlan, bevetetlen, érintetlen, kihasználatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bámul

ige
 • rámered, rámereszti a szemét, tátja a száját, rászegezi a szemét, mereszti a szemét, nagy szemeket mereszt, rajta felejti a szemét, legelteti a szemét, fixíroz (bizalmas), stíröl (szleng), gusztál (szleng), kukkol (szleng), skubizik (szleng), kocsányon lóg a szeme (bizalmas) Sz: néz, mint borjú az új kapura; három szemmel néz; úgy néz, mint a pápai béka a kocsonyában; néz, mint a sült compó; úgy néz, mint a bagoly; úgy néz, mint a lyukas zsompor
 • csodál, imád, rajong, felnéz (valakire), csügg (valakin), tisztel, becsül, nagyra tart
 • csodálkozik, meglepődik, álmélkodik, ámul, elhűl, értetlenkedik, elképed, megdöbben

csűr

főnév
 • pajta, hombár (tájnyelvi), magtár, fészer, szénapajta, tárház, kamra, élésház, magszín (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a parlag szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeterel

ige
 • összeszed, összegyűjt, összehajt
 • toboroz, összeverbuvál, egybegyűjt, összecsődít, összehív, összetrombitál

nyelvészet

főnév
 • nyelvtudomány, lingvisztika (szaknyelvi), glottológia (szaknyelvi)

népvándorlás

főnév
 • vándorlás, elvándorlás, nomadizálás (idegen)

mezőgazdasági

melléknév
 • földművelési, földművelői, gazdálkodói, agrár (idegen), agrikulturális (idegen)

paníroz

ige
 • bundáz (bizalmas), bebundáz (bizalmas)

populáris

melléknév
 • népszerű, ismert, közkedvelt
 • népies
 • közönséges, pórias (régies)

meghiúsít

ige
 • meggátol, megakadályoz, megbuktat, megzavar, keresztülhúz, keresztez, felborít, tönkretesz, lehetetlenné tesz, útjába áll, megakaszt, elfojt, leszerel, megfékez, megtorpedóz, romba dönt, gátat vet (valaminek), akadályt gördít (vmi elé) (választékos), kivéd (valamit), visszaver, semmivé tesz, halomra dönt, zátonyra futtat (bizalmas), elgáncsol, megfúr (bizalmas), elfűrészel (bizalmas), kontrakaríroz (régies), elsinkófál (tájnyelvi) Sz: beleköp a levesébe (valakinek); beteszi az ajtót (valaminek)

megénekel

ige
 • megversel, versbe önt

kihallgat

ige
 • kikérdez, vallat, firtat, tudakol, vallatóra fog, kérdőre von, kérdezősködik, érdeklődik, faggat, nyaggat, gyóntat
 • lehallgat, kifülel

megnyúz

ige
 • lenyúz, lefejti a bőrét, lebőröz, bőrtelenít, lehámoz, lehánt
 • kifoszt, kihasznál, tönkretesz, rászed (bizalmas), bepaliz (bizalmas), becsap

prepozíció

főnév
 • elöljárószó, elöljáró, viszonyszó(szaknyelvi)

régóta

határozószó
 • régtől fogva, régentől (tájnyelvi), régesség óta (tájnyelvi), időtlen idők óta, emberemlékezet óta, ősidők óta, amióta az eszemet tudom, amióta a világon vagyok, mióta kétágú vagyok

eszeveszett

melléknév
 • eszement, zavarodott, eszelős, ámokfutó, lökött (szleng), hangyás (szleng), flúgos (szleng), dilis, őrült, dühöngő, őrjöngő, meggondolatlan, esztelen, fejvesztett, nekivadult, fékevesztett, tébolyodott
 • elkeseredett, vad, nagyfokú, eget verő, falrengető, harsogó, tomboló

szopóka

főnév
 • szipka, szipóka, szívóka, pipacsutora, csutora
 • cucli, cumi, dudli

struktúra

főnév
 • szerkezet, felépítés, alkat, konstrukció, alakzat, váz, összetétel, kompozíció, rendszer, elrendezés, organizáció (idegen), mintázat

paróka

főnév
 • vendéghaj, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), dupé (régies)

összeomlik

ige
 • összedől, romba dől, összeroskad, összerogyik, ledől, leomlik, lerogyik, leszakad
 • feladja a küzdelmet
 • idegösszeroppanást kap, kiborul, maga alatt van
 • felbomlik, megsemmisül, összeroggyan, elpusztul
 • meghiúsul, kudarcba fullad, megbukik, dugába dől, megfeneklik, füstbe megy, befuccsol (bizalmas)

pimpós

melléknév
 • (tájnyelvi): penészes, romlott, rothadt, virágos (tájnyelvi)

sötétszürke

melléknév, főnév
 • feketés, kormos, ólomszürke

patyolat II.

főnév
 • gyolcs, lenvászon
 • batiszt
 • mosoda, tisztító

nyomdok

főnév
 • (régies): nyom, lábnyom, nyomjelzés, útvonal, csapás, csapa (tájnyelvi), kerékvágás, nyomvonal
 • emlék, maradvány, jel
 • (választékos): útmutatás, példamutatás, példa, tanítás

pletykás

melléknév, főnév
 • hírhordó, fecsegő, pletykafészek, hírharang, falunyelve Sz: a szeméttel mindent kihord a házból; azt is tudja, melyik oldalán fekszik a király; minden csekélységet más orrára köt; posta a szája; rosszabb a bábánál

stimmel

ige
 • egyezik, egybevág (valamivel), összhangban van, passzol (bizalmas), klappol (bizalmas), összeillik, harmonizál, megfelel
 • rendben van, úgy van, helyes
 • (szaknyelvi): (hangszert) hangol