fércmunka, fércmű szinonimái

főnév
 • (pejoratív): kontármunka, tákolmány, fércelmény, iromány, firkálmány, ponyva, ócskaság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lep

ige
 • elborít, eltakar, elfed, elrejt, fed
 • talál, lel, kap (tájnyelvi)
 • rajtakap, tetten ér

ülésszak

főnév
 • szesszió (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fércmunka, fércmű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félős

melléknév
 • félénk, ijedős, gyáva, aggódó, rettegő, bátortalan, riadt, félszeg, szégyenlős, visszariadó, pipogya, bizonytalan, óvatos, szorongó, tartózkodó, félékeny (tájnyelvi), félelmes (régies), majrés (szleng), beszari (durva)

erkölcsi

melléknév
 • morális, etikai

emigrál

ige
 • kivándorol, száműzetésbe megy, elköltözik, kimenekül, elbujdosik (régies), áttelepül, disszidál

elhasználódik

ige
 • elkopik, elvásik, tönkremegy, elromlik, elöregedik

felülkerekedik, fölü

ige
 • legyűr, legyőz, lebír, győzedelmeskedik, diadalmaskodik, győzelmet arat, diadalt arat, diadalt ül, leküzd, erőt vesz (valamin), felülhéjal (tájnyelvi)

fullánk

főnév
 • furdalék (régies)
 • méregfog
 • sértés, bántás
 • bántódás, keserűség, sértődöttség, sértődés, méreg, tövis, tüske

nyelvezet

főnév
 • nyelvhasználat, kifejezésmód, stílus, beszédmód, terminológia (szaknyelvi), dikció (régies)
 • language (szaknyelvi)

dohányos

melléknév, főnév
 • dohányzó, bagós (bizalmas), nikotinista, cigarettázó, tabakos (régies), cigáros (tájnyelvi), szivarozó, pipás, pipázó

destruktív

melléknév
 • bomlasztó, romboló, züllesztő, pusztító, tekintélyromboló, lázító

árnyékliliom

főnév
 • árnyliliom, funkia

ébred

ige
 • serken, ocsúdik, ébredezik, eszmél, felmozzan (régies), felérez (tájnyelvi), feleszmél, felébred, magához tér, émed (régies)
 • felriad, felijed
 • feléled, életre kel, újjáéled, feltámad, támad, megújul

fűtés

főnév
 • melegítés, tüzelés, hevítés
 • fűtőberendezés

gyengédség, gyöngéds

főnév
 • figyelem, kímélet, tapintat, diszkréció
 • becézés, simogatás, kedvesség, szeretet, jóindulat, ragaszkodás
 • szerelem

jassznyelv

főnév
 • csibésznyelv, argó, tolvajnyelv, szleng, alvilági nyelv, fattyúnyelv, zsargon, apacsnyelv

híradástechnika

főnév
 • távközlés, telekommunikáció (szaknyelvi), híradásügy, technika

férfiasság

főnév
 • nemzőerő, nemzőképesség, potencia
 • erő, bátorság, határozottság, keménység

felmos, fölmos

ige
 • felsúrol, feltisztít, feltöröl, feltakarít, felsikál, felnyal (bizalmas), fellögyböl (tájnyelvi), felszivatol (tájnyelvi), felfókáz (szleng), felkorcsolyáz (szleng)
 • feléleszt, magához térít, eszméletre hoz

forduló II.

főnév
 • kanyar, kanyarulat
 • fordulás, fordulat
 • (mérkőzésen): szakasz, menet

hév II.

melléknév
 • (régies): forró, meleg, tüzes, égető, heves, izzó, égő
 • (régies): akut (szaknyelvi), heveny, heveteges (régies), gyors lefolyású

filozófia

főnév
 • bölcselet, bölcsészet (régies), bölcsészettan (régies), bölcselem (régies), bölcsességtan (régies)
 • ideológia
 • életfilozófia, életfelfogás, gondolkodásmód, világlátás, világnézet, világszemlélet

érzékelhetőség

főnév
 • észlelhetőség, észrevehetőség

földrajz

főnév
 • geográfia, földírás (régies), földleírás (régies)
 • földrajzóra, föci (szleng)

himlőhelyes

melléknév
 • ragyás, ragyaverte, himlőheges, pörsenéses, ripacsos (tájnyelvi), ribancos (tájnyelvi), aprókeltes (tájnyelvi), bibircsókos (tájnyelvi), kecskebőrű (tájnyelvi), lyukadtas (tájnyelvi), jégverte (tréfás), szúette (tréfás), ragyabunkós (durva)