jelképes szinonimái

melléknév
 • szimbolikus, példázatos, parabolikus, átvitt, emblematikus (idegen), metaforikus, allegorikus
 • névleges, képletes, eszmei, fiktív (szaknyelvi)
 • elenyésző, csekély

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bibliográfia

főnév
 • könyvészet, könyvtártudomány, könyvtudomány
 • irodalom, szakirodalom, irodalomjegyzék, forrásjegyzék, dokumentáció, repertórium (szaknyelvi), címjegyzék

angolbarát

melléknév
 • anglofil, anglomán
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jelképes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

iroda

főnév
 • hivatalszoba, hivatali helyiség (szaknyelvi), dolgozószoba, dolgozó (bizalmas)
 • hivatal, szervezet, büró (idegen), kancellária (régies)
 • vállalat, vállalkozás
 • irodaház, irodaépület

hév II.

melléknév
 • (régies): forró, meleg, tüzes, égető, heves, izzó, égő
 • (régies): akut (szaknyelvi), heveny, heveteges (régies), gyors lefolyású

házas

melléknév
 • nős, feleséges (régies)

gyengélkedik

ige
 • betegeskedik, nem érzi jól magát, nyavalyog, kornyadoz (tájnyelvi), gyenge szőrrel van

jár

ige
 • megy, halad, gyalogol, kutyagol, talpal, sétál, lépdel, baktat, ballag, cammog, ró, korzózik (bizalmas), vonul, tipeg, totyog, kalangyál (tájnyelvi)
 • közlekedik, utazik
 • (valakivel): udvarol, kísérget, lóg (valakivel), lötyög (valakivel), mászkál (valakivel), kurizál (régies), koslat (valaki után), kacsmarog (valakinek) (tájnyelvi) Sz: csapja a szelet (valakinek), beadja a pályázatot (valakinek) (szleng, tréfás)
 • (táncot): rop, lejt
 • működik, üzemel, dolgozik, forog, köröz, kering, cirkulál, funkcionál, szuperál
 • tartózkodik, látogatást tesz, felkeres
 • (valakibe): látogat (iskolát), végez (osztályt)
 • (valami után): keres, kutat, kajtat, futkos
 • (újság): érkezik
 • (idő): telik, múlik, halad, elszáll
 • (hír): terjed, kering
 • (valamihez valami): hozzátartozik
 • (valakinek valami): megillet, dukál, joga van (valamihez)
 • (valamiben): öltözik, visel, hord

kedvezményes

melléknév
 • engedményes, leszállított, jutányos
 • kiváltságos, kivételes, protekciós, preferenciális (idegen), kedvezményezett

sötétzárka

főnév
 • magánzárka, sötét (bizalmas), dunkli (régies), egyes (bizalmas)

folyás

főnév
 • menet, haladás, működés, rend
 • folyószakasz, folyamszakasz
 • meder, teknő, ár, áramlás, sodrás, áramlat
 • ér, patak
 • csurgás, csepegés, csörgedezés, patakzás, szivárgás
 • váladékozás, váladékkiválasztás (szaknyelvi), nedvezés
 • fehérfolyás

fiók

főnév
 • rekesz, fach (bizalmas)
 • postafiók
 • fióküzlet, filiálé (régies), leányvállalat, kirendeltség, lerakat
 • (tájnyelvi): ablakszem
 • (tájnyelvi): fióka, kölyök

egyenjogúsítás

főnév
 • felszabadítás, emancipálás (idegen), emancipáció (idegen)

fújdogál

ige
 • lengedez, lengedezik, fúdogál (régies), fújogál (tájnyelvi), berzegelődik (tájnyelvi)

képes1

melléknév
 • illusztrált, szemléltető, szemléletes, figurás
 • átvitt, képletes, allegorikus, példázatos, jelképes, jelképi, szimbolikus, metaforikus

kihal

ige
 • kipusztul, kivész, kimúlik, megsemmisül, elenyészik, semmivé lesz, elpusztul, tönkremegy, magva szakad (valakinek), írmagja sem marad
 • elnéptelenedik, élettelenné válik
 • megszűnik, elavul
 • kihamvad, kiég

letromfol

ige
 • elhallgattat, leint, beléfojtja a szót, letorkol, lehurrog, rendreutasít, torkára forrasztja a szót
 • megcáfol, (álláspontot) megdönt

kötőfék

főnév
 • kantár, póráz, pányva

jellemszínész

főnév
 • karakterszínész

iránta

határozószó
 • feléje, irányába

kapható

melléknév
 • megvásárolható, beszerezhető
 • (valamire): rávehető, rábeszélhető

körbe

határozószó
 • körül, köröskörül, karikába, körben

jótékonyság

főnév
 • adakozás, bőkezűség, nagylelkűség, nemeslelkűség, karitász (választékos)

hínár

főnév
 • növény, inda, békaszőlő, gubancosbéka (tájnyelvi), omboly (tájnyelvi), gyöszöny (tájnyelvi), szittyó (régies)

kartárs

főnév
 • munkatárs, kolléga, szaktárs

kötekedik

ige
 • akadékoskodik, gáncsoskodik, okvetetlenkedik, bakafántoskodik, kötözködik, huzakodik, kellemetlenkedik, szurkálódik, szurkapiszkál, beleköt (valakibe), ingerkedik, civakodik, hepciáskodik (bizalmas), kekeckedik (szleng), aggatózik (tájnyelvi), kötődik
 • évődik, incselkedik, böllenkedik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi) Sz: megmarná még a veszett kutyát is, kutyatejen nevelkedett, mindenkibe belekapcáskodik (valakivel)