had szinonimái

főnév
 • katonaság, hadsereg, ármádia (régies), sereg, tábor (régies)
 • (régies): tömeg, sokaság, csőcselék
 • nagycsalád, família, nemzetség
 • háború, harc

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kézitáska

főnév
 • retikül, ridikül, válltáska, táska, szatyor, tarsoly (régies)

szikkadt

melléknév
 • száraz, kiszikkadt, kiszáradt
 • (választékos): kiaszott, sovány, szikár, aszott
 • kedélytelen, szellemtelen, unalmas, sótlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a had szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyakorta, gyakran

határozószó
 • sokszor, derűre-borúra, egyre-másra, számos esetben, folyton, lépten-nyomon, elégszer, nyakra-főre, minduntalan, rendszerint, rendesen, sűrűn, több esetben, többször, ismételten, újra meg újra, unos-untalan, nemritkán, rendszeresen

filozófia

főnév
 • bölcselet, bölcsészet (régies), bölcsészettan (régies), bölcselem (régies), bölcsességtan (régies)
 • ideológia
 • életfilozófia, életfelfogás, gondolkodásmód, világlátás, világnézet, világszemlélet

felvonulás, fölvonul

főnév
 • kivonulás, tömegfelvonulás, seregszemle, diadalmenet, demonstráció, processzió (régies), menet, körmenet, lusztráció (régies)

fajlagos

melléknév
 • jellemző, specifikus, sajátlagos (régies), fajszerű (régies)

gyökeres

melléknév
 • teljes, alapos, beható, mélyreható, radikális, sorsfordító, messzemenő

hatol

ige
 • (valakibe): nyomul, behatol, halad, ér, betör

patyolatfehér

melléknév
 • hófehér, habfehér, tejfehér, hószín (választékos)

elrugaszkodik

ige
 • elugrik, ellöki magát
 • túllő a célon, túlzásba visz (valamit)

előír

ige
 • elrendel, rendelkezik, utasít, utasítást ad, megkövetel, megkíván, elvár, meghatároz, megállapít, megszab, kimond, kiköt, kijelöl, megjelöl, parancsol, előirányoz, kiró, törvénybe iktat, szabályoz, felszólít, kötelez
 • felír, javasol, meghagy

bigyó

főnév
 • függő, csecsebecse, bizsu, mütyürke, fityegő
 • bibircsók, szemölcs
 • izé (bizalmas), akármi, micsoda, valami, szerkentyű (bizalmas), ketyere (szleng), bizgentyű (szleng), mifene (bizalmas), etvasz (szleng)

élvezet

főnév
 • gyönyör, gyönyörűség, gyönyörködés, passzió (bizalmas), elragadtatás, öröm, kedv, éldelet (régies), élv (régies), disztrakció (idegen), kéj

hazudós

melléknév
 • hazug, hazudozó, szavahihetetlen, link (szleng), ezredes (szleng), százados (szleng), háryjános, fillentő (régies), elegy-belegy (tájnyelvi) Sz: hozzászokott a cigány lovon nyargalni; sok eresztékje van a beszédének; rovásra hazudik; egy szava sem igaz

hozzákezd

ige
 • hozzáfog, hozzálát, nekigyürkőzik, nekiesik, nekifog, nekiáll, belefog, belekezd, nekirugaszkodik, nekiül, nekiveselkedik, belekap, nekilát

kilök

ige
 • kidob, kiszór, kihajít, kihány, kivág, kivet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas)
 • kiutasít, kikerget, kiűz, kipenderít, kitaszít, kirepít, kisug (tájnyelvi)
 • elbocsát, felmond, kirúg (bizalmas), kidob, eltávolít, elcsap, hivatalától megfoszt, hivatalából elmozdít
 • kibök, kiszúr, kitol, kinyom, kiüt, kidöf (tájnyelvi)
 • (szleng): kibabrál (bizalmas), rászed, becsap, kitol (valakivel) (bizalmas), átvág (szleng), átdob a palánkon (szleng)

kajszibarack

főnév
 • sárgabarack, barack
 • (tájnyelvi): őszibarack

hadiállapot

főnév
 • háborús helyzet
 • ostromállapot (régies), ellenségeskedés, viszálykodás

gumiabroncs

főnév
 • autógumi, kerékgumi, köpeny, légabroncs, pneumatik, kerékabroncs, kerékköpeny, külső (bizalmas)

hanyagság

főnév
 • gondatlanság, vigyázatlanság, lazaság, nemtörődömség, fegyelmezetlenség, pongyolaság, pontatlanság, felületesség, elnézés, indolencia (idegen), negligencia (szaknyelvi), lezserség, könnyelműség, felelőtlenség, hányavetiség

jótékonyság

főnév
 • adakozás, bőkezűség, nagylelkűség, nemeslelkűség, karitász (választékos)

hajókirándulás

főnév
 • vízitúra, vízi séta, hajókázás, hajóutazás, hajóút

fogamzás

főnév
 • fogantatás, foganás, megtermékenyülés

hasáb

főnév
 • szögoszlop (régies)
 • fahasáb, hasábfa
 • oszlop, kolumna (szaknyelvi), rovat
 • flekk (szaknyelvi)
 • prizma
 • darab
 • cikk (káposztáé) (tájnyelvi)

kacérkodik

ige
 • kokettál, flörtöl, enyeleg, édeleg, incselkedik, kelleti magát, játszik, cicázik, huncutkodik, hamiskodik, dévajkodik, pajzánkodik, bujálkodik (régies)