göndör szinonimái

melléknév
 • hullámos, bongyor (tájnyelvi), fodros, fodor, csigás, kondor, bodor, bodros, loknis, fürtös, kígyózó, gyűrűs, kibodorított, göndörített, gyapjas, bodri (tájnyelvi), kondri (tájnyelvi), kunkori (tájnyelvi), idres-bodros (tájnyelvi) Sz: kondor, mint a malac farka; kondoregyenes, mint a sínszeg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

építészmérnök

főnév
 • építész
 • építőmérnök

ír2

főnév
 • kenőcs, gyógyír, balzsam, kenet (régies), kence (bizalmas)
 • ellenszer, gyógyszer, orvosság
 • vigasz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a göndör szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gajdol

ige
 • énekel, kornyikál, danol, dajnol (tájnyelvi)
 • lármázik, kiabál, ordít, bőg, bömböl, rikoltozik, dadarékol (tájnyelvi)
 • fecseg, pletykál
 • (tájnyelvi): (kisgyerek) gagyog
 • sír

félős

melléknév
 • félénk, ijedős, gyáva, aggódó, rettegő, bátortalan, riadt, félszeg, szégyenlős, visszariadó, pipogya, bizonytalan, óvatos, szorongó, tartózkodó, félékeny (tájnyelvi), félelmes (régies), majrés (szleng), beszari (durva)

felfuvalkodik, fölfu

ige
 • felfújja magát, kevélykedik, gőgösködik, pöffeszkedik, dölyfösködik, begyeskedik (tájnyelvi), kérkedik, hivalkodik
 • önérzeteskedik, feldúz (tájnyelvi)

eredményes

melléknév
 • sikeres, gyümölcsöző, hasznos, áldásos, foganatos, hatékony, hatásos, hathatós, effektív, produktív, jövedelmező, nyereséges, előnyös, szerencsés, célravezető, termelő, termelékeny

géz

főnév
 • kötszer, kötözőszer, pólya, mullpólya (szaknyelvi)
 • fátyolszövet

hajós I.

melléknév
 • hajózási, tengerészeti, tengerjáró

összetesz

ige
 • összerak, összeilleszt, összekapcsol, összeszerel, összeállít, egyesít
 • (kezet): kulcsol, összefűz

elkérezkedik, elkére

ige
 • elkéredzik (tájnyelvi), engedélyt kér, elkérődzik (tájnyelvi)

elfogultság

főnév
 • részrehajlás, szubjektivitás (idegen), előítélet, megkülönböztetés, kivételezés, protekció, kedvezmény, prejudícium (szaknyelvi), előszeretet, majomszeretet (szleng)
 • (régies): elfogódottság, feszélyezettség, félénkség, kényszeredettség, zavar, megilletődöttség

beleszeret

ige
 • beleszerelmesedik, szerelmes lesz (valakibe), szerelemre lobban, szerelemre gyúl (választékos), rabul ejti a szívét (valakinek) (választékos), belebolondul, lángra lobban (valaki iránt), belehabarodik, belegabalyodik (bizalmas), belepistul (bizalmas), belegárgyul (bizalmas), beleszédül (bizalmas), szívről esik neki, belezuhan (bizalmas), beleesik (bizalmas), belezúg (bizalmas), belebojtorodik (tájnyelvi), belekozmásodik (tájnyelvi), belebodajkózik (tájnyelvi), belebomlik (tájnyelvi)

előbújik

ige
 • kibújik, előjön, kimászik
 • (égitest): előtűnik, feltűnik, feltetszik (régies)
 • (tojásból): kikel
 • előbukkan, napfényre kerül, napvilágra kerül, kiderül

halottaskocsi

főnév
 • gyászkocsi
 • halottszállító kocsi, hullaszállító kocsi, halottasautó

hepaj

főnév
 • mulatság, vigalom, ivászat, muri (bizalmas), buli (bizalmas), parti (bizalmas), hejehuja (bizalmas), banzáj (szleng), dajdaj (szleng)
 • lebuj (szleng), kocsma, csehó (szleng), kricsmi (szleng), krimó (szleng), piálda (szleng)
 • veszekedés, lárma, felfordulás, ramazuri, zűrzavar, zrí (szleng), ribillió, balhé
 • verekedés, összecsapás, csetepaté, bunyó (szleng), tusakodás, agyabugya, hirig (szleng)

kettőshangzó

főnév
 • diftongus (idegen)

ítélkezik

ige
 • ítél, bíráskodik, törvénykezik, ítéletet hoz, igazságot szolgáltat, törvényt ül, igazságot tesz, törvényt lát (régies)
 • ítéletet mond, véleményt mond, véleményt alkot, dönt
 • elítél, pálcát tör (valami felett)

görcsös

melléknév
 • csomós, göcsörtös, gacsos, bogas, ágas-bogas, bütykös, gircses-görcsös, rücskös, göbös (tájnyelvi), csimbókos (tájnyelvi)
 • bogos, összebogozott, megkötött
 • spazmatikus (idegen)
 • merev, darabos
 • szívós, kitartó, állhatatos, makacs, vasfejű
 • gátlásos, erőltetett

füstköd

főnév
 • szmog, füstsapka

gyűjtemény

főnév
 • kollekció, készlet, garnitúra
 • archívum, képcsarnok, műcsarnok, múzeum, galéria
 • antológia, album, almanach (régies), válogatás, csokor
 • felsorolás, jegyzék, lajstrom

iroda

főnév
 • hivatalszoba, hivatali helyiség (szaknyelvi), dolgozószoba, dolgozó (bizalmas)
 • hivatal, szervezet, büró (idegen), kancellária (régies)
 • vállalat, vállalkozás
 • irodaház, irodaépület

gyakorta, gyakran

határozószó
 • sokszor, derűre-borúra, egyre-másra, számos esetben, folyton, lépten-nyomon, elégszer, nyakra-főre, minduntalan, rendszerint, rendesen, sűrűn, több esetben, többször, ismételten, újra meg újra, unos-untalan, nemritkán, rendszeresen

felszakít, fölszakít

ige
 • feltép, feltör, felszaggat, felszakaszt (tájnyelvi), fölrepeszt, felhasít, felnyit, felbont
 • felidéz, megidéz, felhoz, felelevenít, előhív, előhoz, feltámaszt, visszaemlékezik, emlékezetbe idéz

hadművelet

főnév
 • hadmozdulat, harcmozdulat, hadjárat, manőver
 • beavatkozás, bevetés, operáció, akció

iszappakolás

főnév
 • gyógypakolás