felszel, fölszel szinonimái

ige
 • felszeletel, felvág, felszeldel (régies), felszegdel (tájnyelvi), szétvág, trancsíroz, felszabdal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hiszen, hisz I.

kötőszó
 • mert, mivel, ugyanis, minthogy, mivelhogy, végtére

fejes I.

melléknév
 • konok, önfejű, makacs, megátalkodott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felszel, fölszel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felfuvalkodik, fölfu

ige
 • felfújja magát, kevélykedik, gőgösködik, pöffeszkedik, dölyfösködik, begyeskedik (tájnyelvi), kérkedik, hivalkodik
 • önérzeteskedik, feldúz (tájnyelvi)

emigrál

ige
 • kivándorol, száműzetésbe megy, elköltözik, kimenekül, elbujdosik (régies), áttelepül, disszidál

eltér

ige
 • elkanyarodik, elfordul, félremegy, félresiklik, elhajlik, divergál (szaknyelvi)
 • (tárgytól): elkalandozik
 • különbözik, elüt, differál, (nézet) ellenkezik, ellentmond

elégtétel

főnév
 • kárpótlás, kártérítés, kártalanítás, fájdalomdíj, visszatérítés, kompenzálás, jóvátétel, helyrehozatal, megkövetés, kielégítés, rehabilitáció, orvoslás, bosszú, reváns (idegen), retorzió, visszavágás, megtorlás, szatiszfakció (régies), perorvoslat
 • penitencia, bűnhődés, vezeklés, engesztelés

felolvasás

főnév
 • előadás, szónoklat, prédikáció, prelekció (régies)
 • (régies): megszámlálás, számbavevés, számvetés

fordító II.

melléknév
 • tolmácsoló, magyarító, átültető

népviselet

főnév
 • viselet, parasztruha

derék2

melléknév
 • erényes, jellemes, jámbor, tisztességes, tisztes, becsületes, szolid, igaz, kötelességtudó, rendíthetetlen, rátermett, ügyes, alkalmas, jóravaló, korrekt, nyílt, egyenes, méltó, érdemes, lelkiismeretes, jóindulatú, tiszteletreméltó, példaadó, példás, klassz (szleng), stramm (bizalmas), fair (idegen) Sz: ember a talpán; legény a talpán; legény a gáton; megállja a helyét; állja a sarat; kivágja a rezet
 • (dolog): derekas, rendes, tisztességes, dicsérendő, becsületes, megbízható, helyes, kifogástalan, mintaszerű, jeles, nevezetes, kitűnő, tökéletes, dicső, nagyszerű
 • vastag, nagy, termetes, megtermett, embernyi, kifejlett, hatalmas, óriási, szálas (régies), erős, jóvágású, tekintélyes, kemény, katonás, délceg, daliás, testes, robusztus, tagbaszakadt, keménykötésű, kövér, pocakos, hasas (bizalmas)

csupor

főnév
 • bögre, ivóedény, csésze, edényke, fazekacska, korsó, szilke (tájnyelvi), ibrik (tájnyelvi), köcsög, göbre (tájnyelvi), pohár

anorák

főnév
 • esőkabát, esőköpeny, viharkabát, dzseki, orkándzseki, széldzseki

domborulat

főnév
 • domborulás, görbület, kidudorodás, dudor, púp, göcs, bütyök, püffedés
 • domb, kiemelkedés, halom, földhányás, bucka

főnök

főnév
 • vezető, elöljáró, vezér, parancsnok, főmufti (tréfás), feljebbvaló, följebbvaló, felettes, fölöttes, öreg (bizalmas), gazda (bizalmas), principális (régies), góré (szleng), bossz (szleng), fejes (szleng), nagyfőnök (szleng), atyaisten (tréfás), séf (szleng), nacsalnyik (szleng), hajcsár Sz: bika a csordában

göndör

melléknév
 • hullámos, bongyor (tájnyelvi), fodros, fodor, csigás, kondor, bodor, bodros, loknis, fürtös, kígyózó, gyűrűs, kibodorított, göndörített, gyapjas, bodri (tájnyelvi), kondri (tájnyelvi), kunkori (tájnyelvi), idres-bodros (tájnyelvi) Sz: kondor, mint a malac farka; kondoregyenes, mint a sínszeg

irónia

főnév
 • gúny, gúnyolódás, lekicsinylés, csipkelődés, csúfolódás, ingerkedés, él

helybenhagy

ige
 • helyesel, jóváhagy, elfogad, megerősít, beleegyezik, hozzájárul, affirmál (szaknyelvi), approbál (szaknyelvi), belemegy (bizalmas)
 • elver, összever, elpáhol, eldönget, kiporol (bizalmas), elagyabugyál, ellátja a baját, kioszt (bizalmas), leápol (szleng), kikészít (szleng), meghirigel (szleng), elványol (tájnyelvi), körültapogat (tájnyelvi)

felszólalás, fölszól

főnév
 • szóemelés, felszólamlás, hozzászólás, beszéd, nyilatkozat, megjegyzés, kijelentés, szónoklat, interpelláció (idegen)
 • fellebbezés, panasz, reklamáció, kifogásolás

féleszű

melléknév
 • zavart, gyengeelméjű, elmebajos, bolond, hülye, félkegyelmű, félbolond, együgyű, félnótás, félhangú (régies), ütődött (bizalmas), lökött (szleng), tökkelütött, tökfejű, tökéletlen, dilis, dilinós, idióta, kretén, imbecillis (szaknyelvi), mamlasz, mafla, bárgyú, szamár (bizalmas), ostoba, sügönye (bizalmas), stupid, bogaras, hóbortos, félcédulás, félnadrág (tréfás), kelekótya, kótyagos, hibbant, dilinós (bizalmas), süsü, fuzsitos (tájnyelvi), gyagyás (tájnyelvi), gügye (tájnyelvi), golyós (szleng), hangyás (szleng), csábérdás (tájnyelvi), csajmota (tájnyelvi), nederkó (tájnyelvi), egon (szleng), ubul (szleng), ergojás (régies), füves (régies) Sz: feje lágyára esett; hiányzik egy kereke; kenyérrel eszi a cipót; kőbölcsőben ringatták; kotlik az esze; kótyagos az agyveleje; nemcsak tökkel, hanem ököllel is ütötték a fejét; nincs ki mind a négy kereke; nincs otthon a gazda; nincs ki a kártyája; van egy karima híja

fixál

ige
 • rögzít, véglegesít, állandósít, megszilárdít, stabilizál, alátámaszt, megerősít, bebiztosít
 • előír, megszab, meghatároz, limitál, megállapít
 • lefoglal, leköt

házas

melléknév
 • nős, feleséges (régies)

felvonulás, fölvonul

főnév
 • kivonulás, tömegfelvonulás, seregszemle, diadalmenet, demonstráció, processzió (régies), menet, körmenet, lusztráció (régies)

építkezés

főnév
 • építés

fogolytábor

főnév
 • rabtábor, munkatábor, láger
 • hadifogolytábor

hegylánc

főnév
 • hegyvonulat, hegység, hegysor, hegykoszorú