győzedelmes, győzelm szinonimái

melléknév
 • győztes, diadalmas, sikeres, eredményes, nyertes, dicső, dicsőséges

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zálog

főnév
 • biztosíték, garancia, túsz (régies)
 • letét, betét, foglaló, előleg, óvadék, kaució (régies)
 • kezesség, jótállás, szavatolás, kötelezettségvállalás

kiegyenesít

ige
 • kifeszít, egyenget, kinyújt, kihúz, kikalapál, planíroz (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a győzedelmes, győzelm szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

görög1

ige
 • gördül, gurul, hengergőzik

fertelmes, förtelmes

melléknév
 • utálatos, undorító, undok, gyalázatos, rút, iszonyú, iszonyatos, irtóztató, visszataszító, ocsmány, csömörletes (régies)
 • (régies): buja, parázna

félt

ige
 • aggódik, óv, őriz, vigyáz, ügyel

expedíció

főnév
 • felfedezőút, kutatóút
 • (régies): küldőszolgálat
 • továbbítás, szétküldés, elküldés
 • (katonai) alakulat

gyengeelméjű

melléknév, főnév
 • bolond, hibbant, agyalágyult, félkegyelmű, elmegyenge, beszámíthatatlan, féleszű, félcédulás, félnótás, fogyatékos, tökéletlen, ütődött (bizalmas), hígeszű (durva), hígvelejű, idióta, hülye, őrült, együgyű
 • kretén (szaknyelvi), debilis (szaknyelvi), imbecillis (szaknyelvi)

harsog

ige
 • zeng, zúg, hangzik, szól, dörög, bőg, bömböl
 • visszaverődik, visszhangzik, rezonál
 • kiabál, ordít, üvölt, rikácsol, rikolt

pároztat

ige
 • fedeztet, hágat
 • keresztez
 • párosít, rendez, összeválogat

előrelátó

melléknév
 • meggondolt, megfontolt, bölcs, okos, gondos, ügyelő, elővigyázatos, óvatos, körültekintő, figyelmes, éber, beosztó, takarékos

elmeszesedés

főnév
 • mészlerakódás, szklerózis (szaknyelvi)

betud

ige
 • beleszámít, beszámít, számba vesz
 • tekint (valaminek), tulajdonít (valaminek)

éltes

melléknév
 • idős, koros, élemedett, élemetes (régies), étemes (régies), meglett, tisztes korú, hajlott korú, előrehaladott korú, öreg, öregecske, agg (választékos), aggott (választékos), elaggott, vén, vénecske

hátsó I.

melléknév
 • hátulsó, hátul levő, hátul álló, posterior (idegen), hátulsó (tájnyelvi)
 • alattomos, fondorlatos, sötét, gonosz

homokzátony

főnév
 • homokpad, homokpadka, homoksziget

kiindul

ige
 • kimozdul, kiered, kimarsol, kimegy
 • (régies): elindul, útnak ered
 • ered, származik, elkezdődik
 • alapul
 • alapul vesz, támaszkodik (valamire)
 • feltételez, feltesz

jótett

főnév
 • szívesség, segítség, támogatás
 • jótét (régies), jótétemény (régies), beneficium (régies)

gyújtóbomba

főnév
 • gyújtólövedék, napalmbomba, napalm (bizalmas)

gót

melléknév
 • (betű, írás): fraktúr
 • csúcsíves, gótikus

halotti

melléknév
 • halálos, síri (választékos), néma, gyászos, halottas, temetkezési, temetési

jelöl

ige
 • jelez, jelent, kifejez, jelképez, szimbolizál
 • javasol, ajánl, indítványoz, kandidál (régies), felterjeszt, proponál (régies), predesztinál (idegen)
 • nevez, indít, delegál
 • mutat
 • hirdet, feltüntet

hadirokkant

főnév
 • invalidus (régies)

filmgyár

főnév
 • filmstúdió, stúdió

hanyas, hányas

névmás
 • melyik?

jó nevű

melléknév
 • neves, híres, népszerű, kedvelt, keresett, tisztes, közismert, elismert