elkeseredett szinonimái

melléknév
 • kétségbeesett, reményvesztett, reménytelen, csüggedt, levert, csalódott, rezignált, bánatos, szomorú, kedvetlen, elszontyolodott, keserű, elégedetlen, nekibúsult, pesszimista, deprimált
 • ádáz, bősz, elszánt, eszeveszett, esztelen, vad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fordító II.

melléknév
 • tolmácsoló, magyarító, átültető

bekap

ige
 • befal, fölfal, lenyel, lecsúsztat, megeszik, bekebelez, megkajál (szleng), beharap (tájnyelvi), betermel (szleng), bedob
 • felhajt, legurít (szleng)
 • becsíp, berúg, beiszik (bizalmas), bekávézik (szleng), becsiccsent (bizalmas)
 • (gólt): beszed (bizalmas), beenged, beereszt, belepkéz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elkeseredett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elejt

ige
 • elhullat, elszór, eldob, leejt, lepottyant
 • lelő, leterít, megöl, lenyilaz, elpusztít, elfog
 • (megjegyzést): megemlít, megpendít
 • (vádat): visszavon, megszüntet, eláll (valamitől)

darabos

melléknév
 • goromba (tájnyelvi), dorozmás (só, mész) (tájnyelvi), galacsintás (föld) (tájnyelvi), göcsös (tájnyelvi)
 • nehézkes, nyers, faragatlan, bárdolatlan, szögletes, esetlen
 • (stílus): döcögős, döcögő, akadozó, nehézkes

csomagolás

főnév
 • pakolás (bizalmas)
 • kiállítás, külalak, megjelenés, burkolat, emballage (idegen)
 • (bizalmas): szépítés, enyhítés, finomítás, kendőzés (bizalmas)

brekeg

ige
 • kuruttyol, vartyog, kvartyog (tájnyelvi), kvákog (tájnyelvi)
 • (szleng): beszél, karattyol, böfög, kaffog, pampog

elhantol

ige
 • eltemet, sírba helyez, elföldel, elás, elkapar(választékos)

éltes

melléknév
 • idős, koros, élemedett, élemetes (régies), étemes (régies), meglett, tisztes korú, hajlott korú, előrehaladott korú, öreg, öregecske, agg (választékos), aggott (választékos), elaggott, vén, vénecske

megbecsülhetetlen

melléknév
 • nagyon becses, értékes, felbecsülhetetlen, megfizethetetlen, drága

belélegez

ige
 • belehel, beszív (bizalmas), inhalál (szaknyelvi), inspirál (szaknyelvi)(szaknyelvi)

behajt1

ige
 • beterel, bekerget, behajszol, becsap (tájnyelvi), beűz (tájnyelvi)
 • befordít, beirányít
 • megfizettet, beszed, bevasal, inkasszál (szaknyelvi), kasszíroz (idegen), megvesz (valakin) (tájnyelvi)
 • bekanyarodik, befordul, betér, bemegy, bevág

besároz

ige
 • összesároz, bepiszkol, bekoszol, beszennyez, bemocskol, befröcsköl, berondít
 • meggyaláz, megszégyenít, megrágalmaz, megbecstelenít, megszeplősít, lepocskondiáz, profanizál (választékos)
 • (falat) betapaszt, (sárral) bever

elzálogosít

ige
 • zálogba ad, zálogba tesz, zálogba csap, elzálogol (régies), zaciba ad (bizalmas), zaciba tesz (bizalmas), zaciba csap (bizalmas)

evőeszköz

főnév
 • evőkészlet, eszcájg (idegen)

gyerekkocsi, gyermek

főnév
 • babakocsi, mélykocsi, sportkocsi, kulikocsi, tolóka (tájnyelvi)

filmgyártás

főnév
 • filmezés, filmipar, filmművészet, kinematográfia (régies), mozgófényképezés

elkísér

ige
 • követ, társul, mellészegődik, hozzászegődik, csatlakozik, gardíroz (régies)

eldicsekszik

ige
 • (valamivel): kérkedik, felvág, henceg

elővigyázatosság

főnév
 • elővigyázat (választékos), óvatosság, körültekintés, figyelem, megfontoltság, megfontolás, meggondoltság, előrelátás, számítás, felkészülés, gondoskodás

férfias

melléknév
 • maszkulin (szaknyelvi), virilis (választékos)
 • bátor, határozott, kemény, tetterős, tettre kész

elmebaj

főnév
 • elmezavar, agybaj, elmebetegség, pszichózis (szaknyelvi), téboly, tudatzavar, őrület, eszeveszettség, beszámíthatatlanság, mánia (szaknyelvi), dili, bolondság, zavartság, hülyeség

deprimált

melléknév
 • levert, letört, lehangolt, lesújtott, kedvetlen, elkedvetlenedett, kedveszegett, csüggedt, elcsüggedt, szomorú, szomorkodó, bánatos, bús, búsuló, búskomor, mélabús, búvalbélelt, gondterhelt, nyomott, elkeseredett, életunt, vigasztalan, gyászos, komor, depressziós, melankolikus, szplínes (régies), enervált (idegen)

elsüllyed

ige
 • besüllyed, elmerül, eltűnik, víz alá bukik, alábukik, lebukik, lesippad (tájnyelvi), elkottyan (tájnyelvi), elnyomódik (régies)
 • elsüpped, belesüpped
 • elkallódik, elvész, semmivé lesz, elpusztul
 • elzüllik

figyelmes

melléknév
 • éber, gondos, előrelátó, szemes, vigyázó, ügyelő, elővigyázatos, körültekintő, vigiláns (régies), figyelmetes (tájnyelvi)
 • udvarias, előzékeny, tapintatos, szíves, kuláns (régies)