imád szinonimái

ige
 • istenít, dicsőít, adorál (régies), bálványoz, csodál, magasztal, bámul, rajong (valakiért)
 • szerelmes (valakibe), körülrajong, bele van őrülve, bele van habarodva, bele van esve (bizalmas), bele van zúgva, meg van veszve (valakiért), odavan (valakiért)
 • (régies): imádkozik, könyörög

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bűvöl

ige
 • (régies): igéz, varázsol, bájol, megigéz, megbabonáz, elbűvöl, megbűvöl, elvarázsol, megront
 • fűz (valakit)

teniszütő

főnév
 • rakett (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a imád szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hurka

főnév
 • gömböc (tájnyelvi), tüttös (tájnyelvi), csurka (tájnyelvi)
 • véraláfutás, daganat
 • (jelzőként) (szleng): gyenge

hangfogó II.

főnév
 • szordínó (választékos)

hajlott

melléknév
 • görbe, görnyedt, horgas, ívelt, kampós, púpos, deformált
 • (kor): idős, öreg, vén, éltes, jóbeli (tájnyelvi), élemedett

fütty

főnév
 • füttyszó, füttyjel
 • fütyülés, csipogás, csiripelés
 • sípolás
 • kifütyülés, fujjozás

igazgató II.

főnév
 • direktor, vezető, ügyvezető, menedzser, diri (bizalmas), góré (szleng), diktátor (szleng), bogozgató (szleng), főmufti (szleng), igazgatyó (szleng), izgató (szleng)
 • karmester

jelöl

ige
 • jelez, jelent, kifejez, jelképez, szimbolizál
 • javasol, ajánl, indítványoz, kandidál (régies), felterjeszt, proponál (régies), predesztinál (idegen)
 • nevez, indít, delegál
 • mutat
 • hirdet, feltüntet

rugdos

ige
 • rugdal, rugdoz (tájnyelvi)
 • rugdalódzik, rúgkapál, rúg

felsül, fölsül

ige
 • felhólyagosodik, lesül, odaég
 • kudarcot vall, leszerepel, megszégyenül, blamálja magát (bizalmas), kompromittálja magát, megjárja, megbukik, pórul jár, hoppon marad, rajtaveszt, befürdik (szleng), ráfázik (szleng), pofára esik (durva), koppan (szleng), lebőg (szleng), leég (bizalmas), pléhre csúszik (szleng), csúfra jár (tájnyelvi) Sz: beletörik a bicskája; beletörik a foga; dugába dől a terve; büdösben marad

felkoncol, fölkoncol

ige
 • legyilkol, kivégez, megöl, lemészárol, leöldös, levág, kardélre hány, lekaszabol, masszakrál (régies), agyonvág, agyonszúr, felprédál (tájnyelvi), felpástol (tájnyelvi)

destruktív

melléknév
 • bomlasztó, romboló, züllesztő, pusztító, tekintélyromboló, lázító

férfias

melléknév
 • maszkulin (szaknyelvi), virilis (választékos)
 • bátor, határozott, kemény, tetterős, tettre kész

jövendőbeli II.

főnév
 • választott, jegyes, mátka
 • menyasszony, ara, menyasszonyjelölt
 • vőlegény, vőlegényjelölt

képest

névutó
 • (valakihez, valamihez): hasonlítva, viszonyítva, mérve, mérten

látszerész

főnév
 • szemüvegkészítő, látszerkészítő (régies), szemüveges (régies), optikus

kocka

főnév
 • (szaknyelvi): hexaéder (szaknyelvi), hatlap (régies)
 • dobókocka
 • négyzet, mező, négyzetrács

imitt-amott

határozószó
 • helyenként, itt-ott, néhol, néhon (régies)
 • néha, néha-néha, egyszer-egyszer, szórványosan, elszórtan, elszórva, nagy néha, hébe-hóba, egyszer-másszor, ilitt-holott (tájnyelvi)

huligán

főnév
 • garázda, csirkefogó, vagány, apacs (régies), jampec (régies), balhés (szleng), strigó (szleng), strici (durva)

ízetlen

melléknév
 • sótlan, sótalan, se íze, se bűze, se sava, se borsa
 • seízű, íztelen, unalmas, lapos, ócska, elcsépelt, közhelyes, sekélyes, közönséges, semmitmondó, se íze, se bűze, se sava, se borsa, száraz, szellemtelen, színtelen, kedélytelen
 • kedvetlen, kedélytelen
 • rosszízű, sületlen, tapintatlan, illetlen, ízléstelen, ostoba, idétlen, durva, otromba

kívánatos

melléknév
 • vonzó, csábító, hívogató, gusztusos, étvágygerjesztő, ingerlő, ínycsiklandozó, nyálcsordító
 • csinos, szemrevaló, csábos, érzéki, erotikus, szexi (bizalmas), kihívó
 • ajánlatos, szükséges, helyes, helyénvaló, illő, illendő, ildomos, megfelelő

instruál

ige
 • tanít, oktat, képez, fejleszt, palléroz (választékos), tökéletesít, mível
 • tájékoztat, utasít, irányít, rendelkezik, rendez
 • (régies): (gazdaságot) felszerel

haránt

határozószó
 • ferdén, rézsút, rézsútosan, srégen (bizalmas), slégen (tájnyelvi), srég (régies)
 • keresztben, keresztirányban, átlósan, lejtősen (régies), menetelesen (régies)

javasasszony

főnév
 • füvesasszony, tudósasszony, boszorkányasszony (tájnyelvi), kenőasszony (régies), íralóasszony (régies), kuruzsló, vajákos (régies)
 • halottlátó (tájnyelvi)

kliens

főnév
 • ügyfél, megbízó, kuncsaft (bizalmas), vevő, vásárló, fogyasztó