ingyen I. szinonimái

határozószó
 • ingyenesen, ingyenbe, ingyért, semmiért, díjtalanul, költségmentesen, térítésmentesen, bérmentve (szaknyelvi), fizetés nélkül, grátisz (bizalmas), potyán (bizalmas), csak úgy (bizalmas), ajándékba (bizalmas), ingyért (tájnyelvi) Sz: Isten nevében; soha megadom fejében; vatikáni valutáért (bizalmas); veretlen pénzért
 • (tájnyelvi): hiába, cél nélkül, ok nélkül

ingyen II. szinonimái

melléknév
 • ingyenes, díjtalan, díjmentes, fizetés nélküli, költségmentes, szabad, grátesi (idegen), potya (bizalmas), ingyenvaló (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ropog

ige
 • pattog, csattog, durrog, csetereg (tájnyelvi)
 • csikorog, recseg, reccsen
 • ég
 • zizeg, suhog
 • kattog, csattog, dörög, kelepel, kerepel

kirívó

melléknév
 • szembetűnő, szembeszökő, feltűnő, égbekiáltó, ordító (hiba), éles, kiáltó, vaskos, durva, bántó, leplezetlen, nyilvánvaló, disszonáns, eklatáns, grell (régies), kirívós (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ingyen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

idegfeszítő

melléknév
 • idegtépő, idegborzoló, idegőrlő, izgalmas, izgató
 • kimerítő, fárasztó

harckocsi

főnév
 • tank, páncélkocsi, páncélos, bádogdoboz (szleng), pléhkoporsó (szleng), acélkoporsó (szleng), zöldvillám (szleng)
 • harci szekér (régies)

haldokló II.

főnév
 • moribundus (szaknyelvi)

gazember

főnév
 • gazfickó, gonosztevő, bűnöző, börtöntöltelék, akasztófavirág, akasztófáravaló, kötnivaló, bitang, bandita, briganti, haramia, útonálló, zsivány, betyár, kapcabetyár, aszfaltbetyár, csirkefogó, huligán, gengszter, semmirekellő, szélhámos, csaló, svindler (bizalmas) Sz: ágyúból kellene kilőni; ágyútölteléknek való; akasztani való; akasztófa címere; akasztófa virága, hóhérpallos cifrája; akasztófára termett; akasztottak már jobbat is nála; attól félhet az erdőben, hogy magától is felakad; az ördögnek adta a lelkét; beírták a fekete könyvbe; bölcsőjét is az ördögfiak ringatták; csávába való ember; drágalátos mákvirág; ha templomot keres is, akasztófára talál; hóhérpallos levele; Istentől elrugaszkodott; jó cég; kár, hogy anyja méhében fel nem akadt a köldökzsinórra; máriás huncut; meg van vetve az ágya a pokolban; megérdemli a kötelet; ördög cimborája; pokol fajzatja; soha, még az anyja hasában sem volt jó; sokszor kényszerítették a bíró elébe; sokszor tapodja a bíró küszöbét
 • csibész, kópé, mákvirág, gézengúz, jómadár, lókötő, pernahajder, himpellér, imposztor

illetlen

melléknév
 • szemérmetlen, ízetlen, ízléstelen, csúnya, obszcén, disznó, malac, sikamlós, pikáns, közönséges, szabados, trágár, ordináré, szennyes, kétértelmű, frivol, mosdatlan
 • pajkos, csintalan
 • szemtelen, pimasz, arcátlan, pórias (régies), helytelen, tisztességtelen, modortalan, neveletlen Sz: vendégségben sír; torban dalol, lagziban sír

jótett

főnév
 • szívesség, segítség, támogatás
 • jótét (régies), jótétemény (régies), beneficium (régies)

sárgarigó

főnév
 • aranymálinkó, málinkó (tájnyelvi), aranyáruló (tájnyelvi), aranyállú (tájnyelvi), íróbíró (tájnyelvi, tréfás), szolgabíró (tájnyelvi, tréfás)

felülkerekedik, fölü

ige
 • legyűr, legyőz, lebír, győzedelmeskedik, diadalmaskodik, győzelmet arat, diadalt arat, diadalt ül, leküzd, erőt vesz (valamin), felülhéjal (tájnyelvi)

felpiszkál, fölpiszk

ige
 • feltúr, felkotor, felszít
 • felizgat, izgalomba hoz, feldühít, felbosszant, felmérgesít, felbőszít, feldúl, felzaklat, felkavar, megzavar, felingerel, megráz

diszciplína

főnév
 • fegyelem, fegyelmezettség, rend
 • tudományág, tudományszak

filmgyártás

főnév
 • filmezés, filmipar, filmművészet, kinematográfia (régies), mozgófényképezés

kalapos

főnév
 • kalapkészítő, kalapcsináló (régies), süveggyártó (régies)
 • kalapüzlet, kalapkereskedés

keresztmetszet

főnév
 • harántmetszet, profil, keresztszelvény
 • átméret (tájnyelvi), szabványszelvény, oldalrajz
 • áttekintés

leér

ige
 • lenyúlik, lehat, lejut
 • leérkezik, megérkezik

komplikált

melléknév
 • bonyolult, bonyodalmas nehezen áttekinthető, körülményes, kusza, zavaros, körmönfont, nyakatekert, szövevényes, összetett, tekervényes, fogas, csavaros, gondolkodtató, nehéz, komplex

innen-onnan

határozószó
 • (tájnyelvi): körülbelül, tél-túl (tájnyelvi), imígy-amúgy, majdnem
 • nagyjából, hozzávetőleg, megközelítőleg, jóformán
 • (tájnyelvi): nemsokára, rövidesen, maholnap, hamarosan

hűt

ige
 • hűvösít (régies), kihűt, meghűt, lehűt, jegel, fagyaszt, hidegít

javasasszony

főnév
 • füvesasszony, tudósasszony, boszorkányasszony (tájnyelvi), kenőasszony (régies), íralóasszony (régies), kuruzsló, vajákos (régies)
 • halottlátó (tájnyelvi)

kocka

főnév
 • (szaknyelvi): hexaéder (szaknyelvi), hatlap (régies)
 • dobókocka
 • négyzet, mező, négyzetrács

írnok

főnév
 • tisztviselő, fogalmazó (régies), gyakornok, jegyző, íródeák (régies), tollnok (régies), irodista (régies), tintanyaló (pejoratív), skribler (régies), firkász (pejoratív), aktakukac, csodaceruza (szleng), csodagrafit (szleng), tintanyúl (szleng), tintász (szleng)

hasznos

melléknév
 • hasznot hajtó, haszonhajtó (tájnyelvi), kifizetődő, előnyös, célszerű, kedvező, nyereséges, jövedelmező, jövedelmes (régies), rentábilis (szaknyelvi)
 • hasznavehető, használható, haszonvehető (régies), alkalmas, praktikus
 • célravezető, célirányos, ajánlatos, tanácsos, eredményes, gyümölcsöző, termékeny, tanulságos, üdvös, jótékony hatású

jelző I.

melléknév
 • jeladó, irányító, vezető, vezérlő, mutató

komolyság

főnév
 • megfontoltság, higgadtság, nyugodtság, megbízhatóság, józanság, érettség, méltóság, gravitás (idegen)