fon szinonimái

ige
 • sodor, összesodor, összefűz, köt, hurkol, teker

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csinált

melléknév
 • hamis, mesterséges, művi, mű, ál, fals
 • mesterkélt, erőszakolt, erőltetett, keresett, kényszeredett, színlelt, tettetett, koholt, őszintétlen, megjátszott

cikornyás

melléknév
 • túldíszített, díszes, cicomás, kacskaringós, cirádás, cirkalmas (régies), cifra, ékes, hímes (régies), pompózus (régies), cifornyikás (tájnyelvi), cikornyikás (tájnyelvi), karmantyús (tájnyelvi)
 • mesterkélt, modoros, sallangos, terjengős, fellengzős, bombasztikus, dagályos, tekervényes, körülményes, finomkodó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fertilizál

ige
 • megtermékenyít
 • megművel, termékennyé tesz

ezúton

határozószó
 • így, ilyen módon, ekképpen, ilyeténképpen (választékos)

esetleges

melléknév
 • adandó, későbbi, lehetséges, elképzelhető
 • bizonytalan, véletlen, véletlenszerű, akcidens (idegen), incidentális (idegen), ötletszerű, alkalmi, akaratlan, rendszertelen, szabálytalan

előadóterem

főnév
 • előadó (bizalmas), tanterem, auditórium (régies)

fogadtatás

főnév
 • fogadás, üdvözlés, recepció (műé) (idegen)

gerjed

ige
 • fellobban, gyullad, lángra lobban, gyúl, fűlik (tájnyelvi), felhevül, felmelegszik
 • ébred, támad, születik, permed (tájnyelvi)
 • keletkezik
 • lobban, ragadtatja magát (valamire)

oktató I.

melléknév
 • nevelő, tanító, didaktikus, kiképző
 • tanulságos
 • (hang): parancsoló, leckéztető, fölényes

egyébiránt

határozószó
 • egyébként, azonban, mindazáltal, mindazonáltal, különben, máskülönben, más tekintetben, ugyan, mellesleg

dugig

határozószó
 • tömve, telis-tele, zsúfolásig, degeszig, zsúfig (bizalmas)

átugrik

ige
 • keresztülugrik, keresztülveti magát, átszökken, átvisz (akadályt), átugordik (tájnyelvi)
 • átszalad, átrándul, átlátogat, átmegy
 • átsiklik (valami fölött), kihagy, elhagy, mellőz, (szótagot) elnyel
 • áttér, (témát) vált

elad

ige
 • értékesít, árul, áruba bocsát, forgalmaz, piacra dob, piacra visz, pénzre vált, kiárusít, elidegenít, pénzzé tesz, elárusít (választékos), túlad (valamin), elsóz (bizalmas), elsüt, elveszteget, elkótyavetyél, realizál, elablézol (tájnyelvi), ellíferál (tájnyelvi), elpasszol (bizalmas)
 • elárul, besúg, beköp (szleng)

gömbölyded

melléknév
 • gömbölyű, kerek, kerekded
 • telt, pufók, molett, dundi, kövérkés, telt idomú, begyes (tájnyelvi), párnás, nagy hasú, bögyők (tájnyelvi) Sz: kerek, mint a pogácsaalma

hajnal

főnév
 • pirkadat, pitymallat (tájnyelvi), napkelte, auróra (idegen), napfeljötte (tájnyelvi), virradat, hajnalhasadás, hajnalodás, korány (régies), derengés
 • pirkadás, reggeli szürkület, hajnalpír, hajnalfény
 • kezdet, eredet

kakukk

főnév
 • kukukk (régies), kukumadár (tájnyelvi)

hőskor

főnév
 • fénykor, aranykor

font2

melléknév
 • fonott, fonadékos, összefont, fonatos, fűzött

fényképezőgép

főnév
 • fotográfmasina (régies), fotográf-apparátus (régies)

fűtőtest

főnév
 • hősugárzó, radiátor

horizont

főnév
 • látóhatár, láthatár, szemhatár, égalj, szemkör (régies), szemsík (régies), sík
 • látókör, felfogás, gondolatvilág, színvonal, szint
 • lehetőség, perspektíva, kilátás

földieper

főnév
 • eper, szamóca, komócsin (tájnyelvi)

falidugó

főnév
 • dugaszolóaljzat (szaknyelvi), konnektor, csatlakozó

gazdaságtan

főnév
 • közgazdaságtan, ökonómia (szaknyelvi)

hőfok

főnév
 • hőmérséklet, temperatúra, ájer (tájnyelvi)