esetleges szinonimái

melléknév
 • adandó, későbbi, lehetséges, elképzelhető
 • bizonytalan, véletlen, véletlenszerű, akcidens (idegen), incidentális (idegen), ötletszerű, alkalmi, akaratlan, rendszertelen, szabálytalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

méltat

ige
 • becsül, méltányol, elismer, tisztel, értékel, respektál, dicsőít, magasztal, dicsér, jutalmaz, kitüntet
 • megemlékezik (valakiről)

háromkirályok

főnév
 • vízkereszt, epifánia (régies), háromkirályok ünnepe, háromkirályok napja
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a esetleges szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

én I.

névmás
 • magam, saját magam, enmagam, jómagam, csekélységem, szerénységem

életerő

főnév
 • vitalitás (választékos), energia, életkedv, elevenség, életrevalóság, tetterő, élet
 • lélek, lehelet

elajándékoz

ige
 • odaad, odaajándékoz, elsenkel (tájnyelvi), továbbad

debella

főnév
 • debellák (tájnyelvi), debojka (tájnyelvi), trampli (durva), tehén (durva)
 • (tájnyelvi): ringyó (durva), debojka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): cselédlány
 • (jelzőként): idomtalan, nagy termetű, esetlen, tenyeres-talpas (nő)

erkölcstelenség

főnév
 • tisztességtelenség, feslettség, léhaság, ledérség, istentelenség (régies), szabadosság, szemérmetlenség, züllöttség
 • becstelenség, aljasság, romlottság, immoralitás (idegen)

felborít, fölborít

ige
 • feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felbillent, fellök, feltaszít, feltaszint (tájnyelvi), felfordít
 • meghiúsít, megakadályoz, fejére állít, megzavar, összekuszál

meredt

melléknév
 • megmerevedett, dermedt, merev, mozdulatlan, elgémberedett, kemény, feszes, megingathatatlan
 • (szem): kidülledt, kitágult, kinyílt

büdös II.

főnév
 • büdösség, bűz
 • (személy): semmirekellő, haszontalan

bőszült

melléknév
 • bősz, dühödt, dühöngő, ádáz, esztelen, féktelen, fékevesztett
 • tomboló, vad

cirkusz

főnév
 • mutatványosbódé
 • aréna, amfiteátrum (idegen), kocsiversenypálya, küzdőtér, porond
 • hűhó, parádé, cécó (bizalmas), grimbusz, hecc, botrány, ramazúri (bizalmas), csinnadratta, felhajtás, zűrzavar, hercehurca, csetepaté, balhé, hacacáré (bizalmas), patália, felfordulás, ricsajozás, zenebona

felfrissít, fölfriss

ige
 • felélénkít, felüdít, feléleszt, élettel telít, felvidít, felpezsdít, vitalizál, serkent, reaktivál (szaknyelvi), stimulál, regenerál, megújít
 • felújít, rendbe hoz, kitataroz, kipofoz (bizalmas), restaurál, renovál

fertilizál

ige
 • megtermékenyít
 • megművel, termékennyé tesz

hibajegyzék

főnév
 • errata (szaknyelvi), javítandó

gyarapodik, gyarapsz

ige
 • nő, növekszik, gyarapul (régies), fejlődik, nagyobbodik, bővül
 • szaporodik, gyűl
 • (ismeret) elmélyül, (pénz) fiadzik, erősbödik (választékos), erősödik, serdül, iperedik (tájnyelvi)
 • vastagodik, hízik, (kilót) felszed (bizalmas)
 • gazdagszik, vagyonosodik, tollasodik (szleng), megszedi magát

esküszik

ige
 • esküt tesz, esküvel fogad, megfogad, esküdözik, ígér, bizonykodik, fogadkozik
 • házasságot köt, esküvőt tart

emelkedett

melléknév
 • ünnepélyes, fennkölt, fenséges, ünnepi, magasztos, szárnyaló, magasröptű, választékos (stílus), nemes (gondolkodás), méltóságteljes, patetikus
 • (kedv, hangulat): eleven, vidám, önfeledt, virgonc, víg, szertelen, lelkes, lelkesült, örömteli, örömittas, megittasult (választékos), mámoros, felajzott, ujjongó, rózsás

fásult

melléknév
 • érzéketlen, elfásult, közönyös, közömbös, érdektelen, kérges, kiégett, tompult, tompa, egykedvű, enervált, blazírt, kedvetlen, kedélytelen, apatikus, életunt, unott, kiélt, megcsömörlött, csüggedt, letargikus, szenvtelen, flegmatikus, részvétlen, kábult, tespedt

gubanc

főnév
 • csomó, bolyh, szövevény, csimbók (tájnyelvi), csimbólék (tájnyelvi)
 • (szleng): baj, probléma, bonyodalom, gond, nehézség, gáz (szleng)

evangélium

főnév
 • örömhír, az üdvösség híre

elgondol

ige
 • végiggondol, átgondol, kontemplál (idegen)
 • kigondol, eltervez, elhatároz, kieszel, kiagyal, kifundál, kiókumlál (bizalmas), kifőz (bizalmas), koncipiál (régies)
 • elképzel, megálmodik

fejfedő

főnév
 • fejrevaló, sapka, sipka (tájnyelvi), süveg, birétum, kalap, kalpag (tájnyelvi), cilinder, csákó, föveg (régies), tökfödő (tréfás)
 • fejkendő, főkötő, párta (régies), pintli (tájnyelvi), csepesz (tájnyelvi), fityula (tájnyelvi)

gyanakodás, gyanakvá

főnév
 • gyanú, gyanítás, bizalmatlanság, bizalmatlankodás, tamáskodás, kételkedés, kétkedés, kétely