fertilizál szinonimái

ige
 • megtermékenyít
 • megművel, termékennyé tesz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fagyaszt

ige
 • lehűt, jégbe hűt, fagylal (régies), jegeszt (régies)
 • megdermeszt
 • jegel, érzéstelenít

elfog

ige
 • megfog, elkap, elcsíp, megcsíp (bizalmas), elkapja a frakkját (bizalmas), elkapja a gallérját, fülön fog, nyakon csíp, kézre kerít
 • letartóztat, őrizetbe vesz, foglyul ejt, bekísér (régies), rajtaüt, lekapcsol (szleng), lefülel (bizalmas), lesittel (szleng), bebörtönöz
 • megkaparint, elhappol (szleng)
 • (érzés): hatalmába kerít, elővesz, eltölt, megszáll, rátör, elhatalmasodik
 • elfed, eltakar, elhomályosít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fertilizál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félreállít

ige
 • félretesz, sarokba tesz, szögre akaszt
 • levált, mellőz, kitesz, meneszt, kirúg (bizalmas), kivág, kiszorít, kitúr, kisemmiz, talonba rak (bizalmas), skartba tesz (bizalmas), hidegre tesz (bizalmas)

erősen

határozószó
 • nagyon, felette (választékos), fölöttébb, módfelett, hathatósan, ugyancsak, derekasan, derekasint (tájnyelvi), hevesen, feszt (bizalmas), intenzíve (idegen), istenesen, istenigazában, erőst (tájnyelvi), gyehennamód (tájnyelvi)

én I.

névmás
 • magam, saját magam, enmagam, jómagam, csekélységem, szerénységem

elhódít

ige
 • megszerez, elfoglal
 • megnyer, elcsábít, elszeret, lecsap a kezéről
 • kivív, elnyer

felvidít, fölvidít

ige
 • felderít, jókedvre derít, jókedvre hangol, megnevettet, felhangol, feldob (bizalmas), felstimmol (bizalmas), felvidámít (régies) Sz: mosolyt csal az arcára

furmányos I.

melléknév
 • furfangos, ármányos, csalafinta, hétpróbás, ravasz

nyers

melléknév
 • főtlen, fővetlen, sületlen, forralatlan
 • friss, zöld (gyümölcs, zöldség)
 • kikészítetlen, megmunkálatlan, cserzetlen, finomítatlan, csiszolatlan, beavatatlan, feldolgozatlan
 • natúr, érdes
 • vakolatlan
 • kezdetleges, kidolgozatlan, vázlatos, hevenyészett, odavetett, első, elnagyolt
 • udvariatlan, faragatlan, bárdolatlan, neveletlen, modortalan, műveletlen, goromba, otromba, durva, kíméletlen, kemény, vad, rideg, kegyetlen, érzéketlen

domb

főnév
 • domborulat, kiemelkedés, emelkedés, magaslat, halom, garmada, hegyecske, hányó, emelkedő, kaptató, ponk (tájnyelvi), dombolag (tájnyelvi), döngöleg (tájnyelvi), dörömb (tájnyelvi)
 • földhányás, kupac, bucka, túrás, töltés, rakás, garmada (szaknyelvi), föld

dia

főnév
 • diapozitív, diakép, állókép

ártatlan

melléknév
 • tiszta, hótiszta, tiszta lelkű, romlatlan, mocsoktalan, szeplőtlen, makulátlan, feddhetetlen, hamvas, harmatos, erkölcsös, angyali, angyaltiszta (régies), ibolyakék szemű (szleng), kökényszemű (szleng)
 • szeplőtlen (régies), szűz, szűzi, szűzies, érintetlen, virgo (idegen) Sz: ártatlan, mint a ma született bárány; tiszta, mint a szemenszedett búza
 • bűntelen, vétlen, vétektelen (régies), vétetlen (régies)
 • ártalmatlan, veszélytelen, tapasztalatlan, jámbor, békés, jóságos, szelíd, jóhiszemű, gyermeki, gyermeklelkű, gyermeteg, gyermekded, naiv, együgyű, balga
 • (tájnyelvi): tehetetlen, magatehetetlen

édességbolt

főnév
 • cukorkabolt, cukorkaüzlet

gabonaföld

főnév
 • gabonatábla, gabonavetés

gyerekség, gyermeksé

főnév
 • gyermekkor, ifjúkor
 • csekélység, jelentéktelenség, kicsiség, apróság
 • gyerekesség, pajkosság, csíny, komolytalanság

javít

ige
 • megcsinál, megszerel, rendbe hoz, foltoz, toldoz, bütyköl, reparál
 • helyesbít, helyreigazít, helyrehoz, lektorál, korrigál, orvosol
 • megújít, finomít, csiszol, tökéletesít, palléroz (választékos), nemesít, nemesbít, művel, fejleszt, alakít, jobbít, feldob (szleng), feltupíroz (bizalmas), reformál
 • átdolgoz, ésszerűsít, igazít, módosít
 • (fizetést): felemel
 • (sorson): enyhít, könnyít

hírnök

főnév
 • hírmondó, hírvivő, hírhozó, követ, küldönc, futár (régies), kengyelfutó (régies), üzenetvivő, kifutó, herold (régies), kurír (régies)

fest

ige
 • pingál (bizalmas), mázol, festeget, pacsmagol, ábrázol (régies)
 • színez, színt ad
 • (arcot): sminkel, kikészít, kendőz (régies), kozmetikáz, pampucol (tájnyelvi)
 • ecsetel, jellemez, ábrázol
 • látszik, mutatkozik, tűnik (valamilyennek), tetszik (valamilyennek), kinéz (valamilyennek), hatást tesz, benyomást tesz

félórás

melléknév
 • félórai, félórányi, harmincperces

formál

ige
 • létrehoz, alkot, formába önt, mintáz, megjelenít
 • metsz (valamibe), farag, ábrázol (régies)
 • alakít, változtat, idomít, nevel

hiány

főnév
 • szűkölködés, nélkülözés, szükség, szegénység, ínség, nyomorúság
 • (szaknyelvi): veszteség, ráfizetés, deficit, adósság, tartozás, mínusz (bizalmas), kár, passzívum (idegen)
 • hiba, tökéletlenség, fogyatékosság, fogyatkozás, hiányosság, kívánnivaló, hézag, hiátus (idegen), defektus (szaknyelvi)

fitogtat

ige
 • büszkélkedik, dicsekszik, kérkedik, hivalkodik, henceg, hetykélkedik, parádézik, felvág, tüntet (valamivel), tetszeskedik (régies), mutogat, csillogtat (választékos), fitogat (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)

esedékes

melléknév
 • időszerű, aktuális, várható
 • fizetendő

főpincér

főnév
 • fizetőpincér, főúr (bizalmas)

hirdet

ige
 • tudomására hoz, tudomására juttat, tudat, tudtul ad, nagydobra ver, elhíresztel, kidobol, kikürtöl, elterjeszt, ismertet, közöl, nyilvánosságra hoz, népszerűsít, reklámoz
 • (eszmét): terjeszt, tanít, állít, bizonygat, prédikál, kinyilatkoztat
 • tanúsít, igazol, bizonyít