horizont szinonimái

főnév
 • látóhatár, láthatár, szemhatár, égalj, szemkör (régies), szemsík (régies), sík
 • látókör, felfogás, gondolatvilág, színvonal, szint
 • lehetőség, perspektíva, kilátás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

flamand

melléknév
 • flandriai (régies), holland

állampolgárság

főnév
 • honosság, indigenátus (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a horizont szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hiány

főnév
 • szűkölködés, nélkülözés, szükség, szegénység, ínség, nyomorúság
 • (szaknyelvi): veszteség, ráfizetés, deficit, adósság, tartozás, mínusz (bizalmas), kár, passzívum (idegen)
 • hiba, tökéletlenség, fogyatékosság, fogyatkozás, hiányosság, kívánnivaló, hézag, hiátus (idegen), defektus (szaknyelvi)

gyógyvíz

főnév
 • termálvíz, gyógyforrás, forrásvíz, ásványvíz

gubanc

főnév
 • csomó, bolyh, szövevény, csimbók (tájnyelvi), csimbólék (tájnyelvi)
 • (szleng): baj, probléma, bonyodalom, gond, nehézség, gáz (szleng)

fogdmeg

főnév
 • (régies): rendőr, csendőr, nyomozó, detektív, pribék, pandúr, poroszló (régies), hajdú, kopó (szleng), zsaru (szleng), zsernyák (szleng)

hóbelevanc

főnév
 • (szleng): holmi, cókmók, batyu, motyó (bizalmas), cucc (bizalmas), cula, betyárbútor (régies), gönc, cumó (szleng), hacuka (bizalmas)

ingázó

főnév
 • bejáró, beutazó

rend

főnév
 • rendezettség, sorrend, elrendezés
 • alakzat, gléda (régies)
 • menet, folyás, haladás, mód
 • szabály, szabályzat, törvény, fegyelem, diszciplína (idegen), regula (régies)
 • berendezkedés, államforma
 • szerzetesrend, lovagrend, szerzet, apácarend

fel, föl

határozószó
 • felfelé, magasra, magasba, ég felé, felfele (tájnyelvi)

farkatlan

melléknév
 • csonka, suta (tájnyelvi)

csiger

főnév
 • vinkó, lőre (tájnyelvi), máslás (tájnyelvi), csavarinkabor (tájnyelvi), csege (tájnyelvi), bicskanyitogató (tréfás), rabvallató (tréfás), lötty, pancs

felidegesít, fölideg

ige
 • felbosszant, felingerel, felmérgesít, feldühít, dühösít, megharagít, felhergel, felizgat, felbőszít, feltüzel, dühbe hoz, kihoz a sodrából, méregbe gurít, haragra gerjeszt, felzaklat, fellobbant, felajz, felkorbácsol, felfokoz, stimulál, feldúl, felheccel, bepöccent (szleng), bepörget (szleng), felcukkol (szleng), kiidegel (szleng)

írisz2

főnév
 • szivárvány
 • szivárványhártya (szaknyelvi)
 • (régies): fényrekesz

káka

főnév
 • sás, szittyó (régies), sisák (tájnyelvi), hínár

közjó

főnév
 • közérdek, országhaszna, jólét, haza üdve (választékos)

kimondott

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

horpasz I.

melléknév
 • beesett, csappant, sovány

heterogén

melléknév
 • különböző, különnemű, másféle, eltérő, vegyes, más-más, sokféle

igazságtalanság

főnév
 • törvénytelenség, jogtalanság, jogsértés, méltánytalanság, törvénysértés, jogtiprás, inkorrektség, részrehajlás, elfogultság
 • kivételezés

kikérdez

ige
 • kifaggat, kihallgat, kivallat, faktat (tájnyelvi), kitudakoz, kitudakol, inkvirál (idegen), kifarcinál (tájnyelvi)
 • egzaminál (régies), vizsgáztat, felkérdez, feleltet, számon kér

hullámos

melléknév
 • tajtékos, habos, kavargó, hullámzó
 • göndör, gyűrűs

gyűjtő

főnév
 • műgyűjtő
 • iratgyűjtő, dosszié
 • (bizalmas): gyűjtőfogház, fogda

ím

módosítószó
 • lám, nos

kimélyít

ige
 • kiás, kivés, kivág, kifúr, kiváj, kikotor, kikapar, kitúr, kilapátol, kivesz, kiemel
 • (vízpartot) alámos, kivölgyel (régies)
 • elmélyít, (kapcsolatot) előmozdít, elősegít, előrelendít, fejleszt, pártol, támogat, előrevisz, előretol