gazdaságtan szinonimái

főnév
 • közgazdaságtan, ökonómia (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színiakadémia

főnév
 • színiiskola, színművészeti (bizalmas)

mihamarabb

határozószó
 • mielőbb, csakhamar, hamarosan, gyorsan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gazdaságtan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

főpincér

főnév
 • fizetőpincér, főúr (bizalmas)

felfegyverez, fölfeg

ige
 • felszerel, felvértez, fegyverrel ellát, militarizál (idegen), kiállít (csapatokat)

fejfedő

főnév
 • fejrevaló, sapka, sipka (tájnyelvi), süveg, birétum, kalap, kalpag (tájnyelvi), cilinder, csákó, föveg (régies), tökfödő (tréfás)
 • fejkendő, főkötő, párta (régies), pintli (tájnyelvi), csepesz (tájnyelvi), fityula (tájnyelvi)

elvörösödik

ige
 • elpirul, belepirul (valamibe), arcába szökik a vér, lángba borul az arca, elfutja a láng az arcát (választékos)

fürt

főnév
 • hajcsomó, tincs, bibola (régies), boncs (régies), hajfürt
 • hajzat
 • buga, gerezd, szőlőfürt, biling (tájnyelvi), virágfürt

gyötrődik

ige
 • kínlódik, vergődik, emésztődik, eszi magát, emészti magát, marcangolja magát, tépelődik, rágódik, őrlődik, epekedik, évődik (tájnyelvi), ölődik, szenved, kínokat áll ki, aggódik, vesztegeti a lelkét, sínylődik

őrnagy

főnév
 • főstrázsamester (régies), major (régies), úrgy (szleng)

életkor

főnév
 • élettartam, életidő
 • életszakasz

elbeszélő I.

melléknév
 • epikus, epikai, narratív (szaknyelvi)

begurul

ige
 • begördül, behengeredik, begömbörödik (tájnyelvi), bekarikázik (tájnyelvi)
 • feldühödik, megdühödik, indulatba jön, elönti a méreg, kijön a sodrából, kijön a béketűrésből, méregbe gurul, felpaprikázódik, felhergelődik, begorombul, felingerlődik, felbosszankodik, megharagszik, felbőszül, felfortyan, fellobban, felizgatja magát, haragra lobban, begerjed (szleng), begőzöl (szleng), bepipul (szleng), bepöccen (szleng), bepörög (szleng), berág (szleng), kiakad (szleng), zabos lesz (szleng) Sz: falra mászik (szleng), felkapja a vizet (szleng), elborul az agya (szleng), felforr az agyvize (szleng), felmegy a cukra (bizalmas), lila hajat kap (szleng), kimegy a fázis (szleng)

elkerülhetetlen

melléknév
 • elháríthatatlan, kivédhetetlen, törvényszerű, óhatatlan, kétségtelen, obligát (választékos), végzetes, sorsszerű, fatális, szükséges, szükségszerű, elmaradhatatlan, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, mellőzhetetlen, előírt, megszabott, kötelező

haditörvényszék

főnév
 • hadbíróság, katonai bíróság, katonai törvényszék

hátrahagy

ige
 • hagy, hagyományoz, ráhagy, örökül hagy, testál
 • meghagy, üzen, izen (tájnyelvi)

képmás

főnév
 • arcmás, arckép, portré, imágó
 • alteregó (idegen), tükörkép, ellenkép, alakmás, hasonmás
 • (régies): példa, minta, jelkép

ingovány

főnév
 • láp, mocsár, posvány, nádas, berek, sárrét, zsombékos, semlyék, süppedék, fertő (régies), himbus (tájnyelvi), mocsoládé (tájnyelvi)
 • (régies): holt víz (régies), morotva

gázóra

főnév
 • gázmérő, gázfogyasztásmérő

földbirtokos

főnév
 • földesúr, hűbérúr, nagybirtokos, nábob, úri birtokos, középbirtokos, kisbirtokos, uraság (régies), mezőgazda (régies), gazdálkodó

gyalogátkelőhely

főnév
 • zebra, zebrasáv (szaknyelvi)

ím

módosítószó
 • lám, nos

ginszeng

főnév
 • ginszenggyökér, erőgyökér, himfigyökér (régies)

felingerel, fölinger

ige
 • felizgat, felkavar, felpiszkál, felpaprikáz, felhúz (szleng), cukkol, felvillal (tájnyelvi), felhegyeszt (tájnyelvi), felhergel, feldühít, dühbe hoz, kihoz a sodrából, felháborít, felbosszant, begyújt (tájnyelvi), feltüzel, felidegesít, felzaklat, fellázaszt (régies), felösztönöz (régies), fölzendít (régies), föleszel (régies)

gyermekded

melléknév
 • naiv, gyermekes, őszinte, ártatlan, nyíltszívű, egyszerű, elfogulatlan, természetes, hiszékeny

informál

ige
 • tájékoztat, felvilágosít, értesít, tudósít, közöl, kihirdet, elmond, tudtul ad, tudat, közzétesz, nyilvánosságra hoz, útbaigazít