festői szinonimái

melléknév
 • szemléletes, színes, színpompás, festeni való, festő ecsetjére való, pittoreszk (idegen), képszerű, dekoratív

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

titoktartás

főnév
 • hallgatás, diszkréció (választékos), szótartás (tájnyelvi)

étvágytalanság

főnév
 • ételundor, anorexia (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a festői szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felreped, fölreped

ige
 • kireped, megreped, meghasad, felhasad, megtörik, széthasad, felszakad, kipattan (tájnyelvi), kettéválik, felnyílik

érték

főnév
 • becs, jelentőség, ázsió (választékos)
 • érdem, erény, kvalitás, kiválóság
 • ár, ellenérték
 • értéktárgy, kincs, vagyon, tőke
 • (ember): kiválóság, kitűnőség, gyöngyszem, dísze (valaminek)

engedély

főnév
 • jogosítvány, meghatalmazás, felhatalmazás, beleegyezés, hozzájárulás, jóváhagyás, megerősítés, koncesszió (szaknyelvi), szabadalom, megengedés, permisszió (idegen), licencia (régies), helybenhagyás, szentesítés, mentesítés, engedmény, megbízás, feljogosítás, engedelem (régies)

eligazodás

főnév
 • tájékozódás, orientáció (idegen), helyzetfelismerés

felzárkózik, fölzárk

ige
 • felfejlődik, csatlakozik (valakihez)
 • beér, utolér

futóhomok

főnév
 • folyóhomok (régies), sívó homok (tájnyelvi), homokföld, homoksivány (tájnyelvi), sivány (tájnyelvi), sivatag (tájnyelvi)
 • föveny

nyíltan

határozószó
 • világosan, egyenesen, őszintén, magyarán, kereken, kendőzetlenül, szabadon, félreérthetetlenül, áperte (régies), nyilván (régies), ország-világ előtt

dongó I.

melléknév
 • zümmögő, döngicsélő

dicsekedik, dicseksz

ige
 • kérkedik, henceg, hetvenkedik, büszkélkedik, fitogtat (valamit), felvág, fennhéjáz, hivalkodik, anzágol (bizalmas), dicsérkedik (tájnyelvi) Sz: tömjénezi magát (szleng); adja a bankot (szleng); játssza az eszét (szleng); döngeti a mellét; féltéglával veri a mellét

árul

ige
 • árusít, áruba bocsát, ad, elad, forgalmaz, forgalomba hoz, kínál, megvételre kínál, értékesít, kereskedik (valamivel), mér

egérfogó

főnév
 • csapda, csaptató (tájnyelvi), egérkelepce (tájnyelvi), egérütő (tájnyelvi)
 • szorult helyzet, kutyaszorító, kelepce (régies), tőr (régies)

galeri

főnév
 • huligánbanda, banda, brancs (bizalmas), kompánia, bagázs (bizalmas), jónép (szleng)

gyilkosság

főnév
 • emberölés, merénylet, vértett (régies), agyonütés, vérontás, vérfürdő, öldöklés, mészárlás

jégpálya

főnév
 • korcsolyapálya, jég (bizalmas), műjégpálya, műjég, hokipálya

hitehagyott

melléknév
 • hittagadó, hitehagyó, hitáruló, hitszegő, eretnek, renegát, aposztata (választékos), hittőlszakadt (régies)
 • elvtagadó, elpártolt, esküszegő, hűtlen, áruló, csalárd, csalfa, hamis, hívtelen (régies)

feszes

melléknév
 • kifeszített, megfeszített, sima
 • testhez álló, szoros, szűk, feszülő, passzent (bizalmas), passzentos (bizalmas)
 • merev, kimért, szertartásos, előírásos, hűvös, tartózkodó, rideg, hivatalos, katonás
 • feszített, megfeszített, fokozott, megerőltető

félős

melléknév
 • félénk, ijedős, gyáva, aggódó, rettegő, bátortalan, riadt, félszeg, szégyenlős, visszariadó, pipogya, bizonytalan, óvatos, szorongó, tartózkodó, félékeny (tájnyelvi), félelmes (régies), majrés (szleng), beszari (durva)

forrong

ige
 • kitörni készül, lázadozik, lázad, zendül, zavarog, mozgolódik, ellenszegül, zúgolódik, tombol, tiltakozik, nyugtalankodik
 • dühöng, mérgelődik, háborog, tajtékzik, őrjöng

hideg I.

melléknév
 • fagyos, jeges, kihűlt, lehűtött, jégbe hűtött, hűs, hűvös, fűtetlen, dermesztő, zimankós, csípős (időjárás), metsző (szél), éles (szél)
 • fagyasztott, izzítatlan, melegítetlen, préselt
 • szenvtelen, szenvedélytelen, szenvedélymentes, érzéketlen, közönyös, frigid, rideg, közömbös, tartózkodó, begombolkozott, barátságtalan, egykedvű, fásult, élettelen
 • szívtelen, keményszívű, kegyetlen, cinikus
 • elfogulatlan, pártatlan, józan

fizetség

főnév
 • díj, bér, ellenszolgáltatás, járandóság, munkabér, kereset, munkadíj, tiszteletdíj, jutalom, zsold, díjazás, bérösszeg, hópénz (régies), renumeráció (szaknyelvi), honorárium, fellépti díj, prémium, borravaló, hálapénz, paraszolvencia (idegen), dukáncia (tájnyelvi)
 • elégtétel, fájdalomdíj, ellensúlyozás, kompenzálás
 • hála, viszonzás

esküdt I.

melléknév
 • hites (régies)
 • (ellenség): ádáz, engesztelhetetlen, halálos, kibékíthetetlen

főzet

főnév
 • forrázat, dekoktum (idegen)
 • kivonat, párlat
 • kotyvalék (pejoratív), lé

hírneves

melléknév
 • híres, elismert, ismert, nagyhírű, neves, nagynevű, famózus (idegen), világhírű, jelentős, tekintélyes, közismert, figyelemre méltó