félős szinonimái

melléknév
 • félénk, ijedős, gyáva, aggódó, rettegő, bátortalan, riadt, félszeg, szégyenlős, visszariadó, pipogya, bizonytalan, óvatos, szorongó, tartózkodó, félékeny (tájnyelvi), félelmes (régies), majrés (szleng), beszari (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kultúrház

főnév
 • kultúrotthon, művelődési ház, művelődési otthon, művelődési központ, művház (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a félős szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feldolgozás, földolg

főnév
 • átalakítás, átdolgozás, átformálás, előkészítés
 • megoldás, témakezelés
 • gyártás, termelés, munka, előállítás

elveszteget

ige
 • elkölt, elfecsérel, elpocsékol, eltékozol, elpazarol, elprédál, elbitangol (tájnyelvi), elherdál, elsinkófál (tájnyelvi), nyakára hág, elver, elszór, szétszór, elpotyáz (bizalmas), kiszór az ablakon, kidobál az ablakon, kihány az ablakon, eldividál (tájnyelvi), elpucol (szleng), elpenget (szleng), kidob, eldobál
 • elkótyavetyél, elforgácsol
 • (időt): elfecsérel, elvacakol, eltölt, elkukoricáz (tájnyelvi), elszöszmög (tájnyelvi), elszöszöréz (tájnyelvi), eltotojáz, eltétováz (tájnyelvi), elmúlat (régies)

első I.

számnév
 • legelső
 • kezdeti, korai, zsenge (termés)
 • elülső

elbánás

főnév
 • bánásmód
 • eljárás

feljelent, följelent

ige
 • elárul, beárul, felad, bevádol, besúg, bejelent, beköp (szleng), feldob (szleng), lebuktat (szleng), vamzol (szleng), denunciál (idegen)

foglaltatik

ige
 • (valamiben): szerepel, írva van

nekilódul

ige
 • nekilendül, nekihevül, rászánja magát, nekigyürkőzik, nekifüzeredik (tájnyelvi)
 • nekivágódik, beleütközik, nekiütközik, belerohan, odacsapódik, hozzáverődik

dalos

főnév
 • énekes, énekmondó, dalnok, dalár (régies), igric (régies), lantos, regős (régies), trubadúr (régies), bárd
 • költő, poéta, rapszódosz (idegen)

csonttörés

főnév
 • fraktúra (szaknyelvi)

áltat

ige
 • ámít, félrevezet, hiteget, ígérget, kecsegtet (választékos), megtéveszt, becsap, rászed, bolondít, szédít (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), etet (szleng) Sz: orránál fogva vezet; lóvá tesz; ujja köré csavar

diszciplína

főnév
 • fegyelem, fegyelmezettség, rend
 • tudományág, tudományszak

forgópisztoly

főnév
 • revolver, pisztoly

gitár

főnév
 • pengedű (régies)
 • (szleng): géppisztoly

interjú

főnév
 • nyilatkozat, riport, tudósítás, beszélgetés, meghallgatás, kérdezősködés, érdeklődés, tudakozódás, informálódás

házas

melléknév
 • nős, feleséges (régies)

felpofoz, fölpofoz

ige
 • felképel, leken egy pofont, nyaklevest ad, arcul csap, arcul üt, pofon üt, pofon vág, feltasliz (régies), ad egy susnyákot (szleng), fültövön vág (szleng), felhókol (tájnyelvi), felmókol (tájnyelvi), felnyakal (tájnyelvi), fejbeket ad (tájnyelvi), felszájal (tájnyelvi)

felbillen, fölbillen

ige
 • feldől, ledől, felfordul, felborul, felbukik
 • (egyensúly) megbomlik

fészer

főnév
 • szín, pajta, csűr, fáskamra, félfedél, sufni (bizalmas), árnyékalja (tájnyelvi), árnyékszín (tájnyelvi)

határőr

főnév
 • határvadász, végőr (régies), határszak (régies), granicsár (régies), gazvigyázó (szleng), vahur (szleng), hákás (szleng)

felszökik, fölszökik

ige
 • felugrik, felszökken, felpattan
 • feltör, előtör, felbuzog, kilövell, kibugyog, magasra csap, egekig csap
 • (láz): felmegy, felemelkedik, felszalad, magasra szökik, magasra ugrik

emelvény

főnév
 • dobogó, pódium, esztrád, szószék, ambó, pulpitus (régies), piedesztál (idegen), katedra, rostrum (régies), tribün, lelátó

fixál

ige
 • rögzít, véglegesít, állandósít, megszilárdít, stabilizál, alátámaszt, megerősít, bebiztosít
 • előír, megszab, meghatároz, limitál, megállapít
 • lefoglal, leköt

hazaenged

ige
 • hazabocsát, hazaereszt, elenged
 • hazaküld