nyíltan szinonimái

határozószó
 • világosan, egyenesen, őszintén, magyarán, kereken, kendőzetlenül, szabadon, félreérthetetlenül, áperte (régies), nyilván (régies), ország-világ előtt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pirítós

főnév
 • cigányrostélyos (tájnyelvi), piritós kenyér, toast

állampapír

főnév
 • államkötvény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyíltan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

némiképp, némiképpen

határozószó
 • valahogyan, valamiképp, valamiképpen
 • egy kissé, egy kevéssé, kevéssé, valamelyest, némileg, részben

mélyút

főnév
 • vízmosás, szurdok, horhos (tájnyelvi), hegyszoros, horog (tájnyelvi)

megtold

ige
 • meghosszabbít, megnyújt, prolongál
 • hozzátold
 • megnövel, megtetéz, ráad, hozzáad, hozzáfűz, kiegészít, tódít (tájnyelvi), megnagyobbít
 • (bizalmas): hozzáfüllent, túloz

meder

főnév
 • vízágy, árok, bevágás, kanális, vályú, vágat
 • folyóágy, folyómeder

növénytan

főnév
 • botanika (szaknyelvi), fitológia (szaknyelvi), növény (szleng)

ottlét

főnév
 • ott-tartózkodás, jelenlét, időzés, látogatás, vizit (idegen), maradás

lehajít

ige
 • ledob (bizalmas), alávet, levet, lehajint (tájnyelvi), lelök
 • (szleng): iszik, lehajt, legurít (szleng), bedob (szleng)

lealjasodik

ige
 • hitványul, elzüllik, lezüllik, lealacsonyodik

jéger

főnév
 • jégeralsó, alsónadrág, alsóruha, fehérnemű

lesiklópálya

főnév
 • sípálya

öntecs

főnév
 • öntet, tuskó, buga, ingot (idegen), öntvény

paralel

melléknév
 • párhuzamos
 • megegyező, hasonló, megfelelő
 • analóg

elgázol

ige
 • elüt, feldönt, halálra gázol, keresztülmegy (valakin), átmegy (valakin), nekimegy, agyongázol
 • (régies): legázol, eltapos, eltipor, összezúz

sorozat

főnév
 • (szaknyelvi): számsor, sor, haladvány, szekvencia (régies)
 • sor, láncolat, füzér
 • filmsorozat
 • széria
 • gyűjtemény, készlet, garnitúra
 • géppuskasorozat, sorozatlövés
 • (régies): sorozás, állítás (régies), újoncozás

rásüt

ige
 • (bélyeget): ráüt, rányom, ráéget
 • ráfog, ráken, ráhazudik (régies), rámond (régies)
 • rávilágít, rátűz, ráragyog

nyiratkozás

főnév
 • hajvágatás, hajnyíratás, hajvágás, hajnyírás, birkanyírás (tréfás)

nekilódul

ige
 • nekilendül, nekihevül, rászánja magát, nekigyürkőzik, nekifüzeredik (tájnyelvi)
 • nekivágódik, beleütközik, nekiütközik, belerohan, odacsapódik, hozzáverődik

olvashatatlan

melléknév
 • rendetlen, kibetűzhetetlen, csúnya, ákombákom, kacaboca (tájnyelvi)
 • olyan, mint a macskakaparás
 • elmosódott, elmaszatolódott, kivehetetlen, áttekinthetetlen
 • élvezhetetlen, unalmas, sótlan, szürke

rajongó

melléknév, főnév
 • odaadó, lelkes, lelkesedő, bálványozó, bámuló, elragadtatott, lázas, megrészegült, átszellemült, hevülő (régies), rajka (régies), egzaltált (idegen), energumen (idegen)
 • elvakult, elfogult, megszállott, vakbuzgó, fanatikus, túlzó, szélsőséges
 • hódoló, imádó, udvarló, széptevő, tisztelő, bámuló, szerető, kedves, csodáló, lovag (bizalmas), gavallér (régies), barát
 • szurkoló

nyúlvány

főnév
 • kiágazás, ág, hajtás, szál, kinövés, sarj
 • szárny, földnyelv

mereng

ige
 • (választékos): tűnődik, ábrándozik, mélázik, álmodozik, andalodik, révedezik, réved, töpreng, elbámészkodik, elgondolkodik

orrhang

főnév
 • nyifahang (régies)
 • nazális (szaknyelvi)

ráolvasás

főnév
 • igézet, varázslat, ráéneklés (régies), ráimádkozás (régies)