esküdt I. szinonimái

melléknév
 • hites (régies)
 • (ellenség): ádáz, engesztelhetetlen, halálos, kibékíthetetlen

esküdt II. szinonimái

főnév
 • esküdtszéki tag, képviselő-testületi tag (régies), ülnök, juror (idegen)
 • népi ülnök (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bemelegszik

ige
 • bemelegedik, felmelegszik, átmelegszik, elfülled (tájnyelvi), elfűlik (tájnyelvi)
 • (motor): beindul, megindul

ügyvédjelölt

főnév
 • ügyvédbojtár, ügyvédgyakornok, ügyvédsegéd, joggyakornok, jurátus (régies), patvarista
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a esküdt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

énekesnő

főnév
 • énekművésznő, dalénekesnő, népdalénekesnő, dalnoknő (régies), dalárnő (régies), dizőz (idegen)

életjáradék

főnév
 • évjáradék, tartáspénz, apanázs (régies), élelemdíj (régies)

elálmosít

ige
 • elkábít, álomba ringat

dedikál

ige
 • ajánl

erotikus

melléknév
 • érzéki, izgató, pikáns, sikamlós, szexepiles, szexis (bizalmas), testi, buja

felbujtó, fölbujtó

főnév
 • bujtogató, lázító, provokátor, bűnpártoló, főkolompos (pejoratív)

mereng

ige
 • (választékos): tűnődik, ábrándozik, mélázik, álmodozik, andalodik, révedezik, réved, töpreng, elbámészkodik, elgondolkodik

bűnbánat

főnév
 • bűntudat, megbánás, töredelem (régies), sajnálkozás, önvád, lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, vezeklés, szánom-bánom, magába szállás, penitencia (idegen)

bratyizik

ige
 • barátkozik, fraternizál (régies), komázik (tájnyelvi), cimborál, pajtáskodik, haverkodik (bizalmas), bizalmaskodik

ciszta

főnév
 • dudor, duzzanat, daganat, tömlő

felfuvalkodik, fölfu

ige
 • felfújja magát, kevélykedik, gőgösködik, pöffeszkedik, dölyfösködik, begyeskedik (tájnyelvi), kérkedik, hivalkodik
 • önérzeteskedik, feldúz (tájnyelvi)

fertőző

melléknév
 • ragályos, ragadós, járványos, szeptikus (szaknyelvi), infekciózus (szaknyelvi), epidemikus (idegen)

hibrid

melléknév
 • keresztezett, keverék, vegyes, vegyülék, félvér, felemás, kevert, korcs (pejoratív)

gyarmatosít

ige
 • kolonizál (szaknyelvi), meghódít, leigáz, elfoglal

esőköpeny

főnév
 • esőkabát, anorák, viharkabát, orkánkabát (régies), orkán (régies)

emelvény

főnév
 • dobogó, pódium, esztrád, szószék, ambó, pulpitus (régies), piedesztál (idegen), katedra, rostrum (régies), tribün, lelátó

fátum

főnév
 • sors, végzet, eleve elrendelés, determináció (idegen), predesztináció (idegen)
 • balsors, balszerencse

gulya

főnév
 • csorda, tehéncsorda, marhacsorda, ökörcsorda, bivalycsorda

éves

melléknév
 • esztendős, egyéves

elgyengül, elgyöngül

ige
 • elerőtlenedik, kimerül, elfárad, elbágyad, ellankad, elpilled, elernyed, erejét veszti, kipurcan, elcsigázódik, eltikkad, elkényszeredik (tájnyelvi), lerongyosodik (tájnyelvi)
 • elhalkul, eltompul, elnémul, elcsitul, elcsendesedik, elül

fejleszt

ige
 • növeszt, kibocsát
 • (energiát): termel, létrehoz
 • bővít, gyarapít, fellendít, felvirágoztat, gazdagít, növel, épít
 • csiszol, finomít, palléroz (választékos), alakít
 • korszerűsít, modernizál, forradalmasít, beruház, előrevisz, erősít

gyanús

melléknév
 • kétes, szuszpektus (idegen), bizonytalan, vitatható, gyanút keltő, homályos, zavaros, kusza, obskúrus (régies), kétértelmű, félreérthető, rejtelmes, rejtélyes, tréfli (szleng), megbízhatatlan, sötét