boglár szinonimái

főnév
 • (régies): ékszergomb, díszcsat, csat, kapocs

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elvégre

határozószó
 • utóvégre, utóvégre is, végre is, végül is, végtére, végtére is, végeredményben, legvégre (régies), lényegében, hiszen, hát, éppen, tulajdonképpen, voltaképpen
 • (régies): végül, végezetül

cukkol

ige
 • (bizalmas): izgat, ingerel, mérgesít, idegesít, dühít, dühösít, bosszant, bőszít, frocliz (bizalmas), zabosít (bizalmas), felhúz (bizalmas), begurít (szleng), bepörget (bizalmas), begerjeszt (szleng), bepöccent (szleng), bezsongat (szleng), bepipásít (szleng), cikiz (szleng), cincál (tájnyelvi), heccel, élcelődik, hergel, gúnyol, évődik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a boglár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

betegeskedik

ige
 • gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, nyavalyáskodik, kínlódik, sínylődik, kornyadozik, gunnyaszt, bágyadozik (tájnyelvi), bajlódik (tájnyelvi), döglődik (durva), göthösködik (tájnyelvi), nyomja az ágyat, rossz bőrben van, rossz színben van Sz: benne van a fene, mint az őszi malacban; gyenge lábon áll az egészsége

atomfegyver

főnév
 • atombomba

aspektus

főnév
 • nézőpont, szempont, szemszög, nézet, álláspont, tekintet
 • eshetőség, lehetőség, kilátás

ágyúzás

főnév
 • ágyúlövés, ágyútűz
 • ágyúdörej (választékos), ágyúdörgés, ágyúszó, ágyúmoraj

birkózó I.

melléknév
 • viaskodó, küzdő, dulakodó, tusázó (régies)

centralizál

ige
 • központosít, egyesít, összpontosít, összehoz (bizalmas)

kiránt1

ige
 • kitép, kihúz, kiszakít, kikap, kivesz, kivon, kiszed, kiemel, kiragad, kimozdít, kirándít (régies)
 • kiment, kihúz (csávából), megszabadít, megsegít

cirmos II.

főnév
 • macska, cica

csörög

ige
 • szól, zörög, berreg, csörömpöl, zakatol, csönget, csikorog
 • csobog, csörgedez
 • kelepel, cserreg-berreg (tájnyelvi), csörög-börög (tájnyelvi), barcag (tájnyelvi)
 • (bizalmas): telefonál, telcsizik (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lötyög (bizalmas), pörög, ráz (szleng), riszál (szleng), zötyög (szleng)

épkézláb

melléknév
 • munkaképes, munkabíró, dologbíró, egészséges, magabíró (tájnyelvi)
 • ép, kifogástalan, jó, hasznavehető, használható, valamirevaló, életképes, értelmes
 • járható, lehetséges, keresztülvihető, kivihető, megvalósítható, reális

elenged

ige
 • elereszt, kienged, kiereszt
 • (elengedi magát): kienged, lazít
 • szabadon enged, szabadon bocsát, szabadjára enged, elold, elköt
 • útnak indít, útra bocsát
 • elbocsát
 • elmulaszt, elszalaszt
 • (régies): megbocsát, elnéz, megenged (régies)

bohém II.

melléknév
 • könnyelmű, gondtalan, kedélyes

beszélget

ige
 • társalog, társalkodik, tárgyal, eszmecserét folytat, szót vált, diskurál, diskurzust folytat, dumál (szleng), dumcsizik (bizalmas), cseveg, fecseg, cseverészik, fecserészik, tereferél, trécsel (bizalmas), traccsol (bizalmas), trafikál (régies), kaszinózik (bizalmas), konverzál (régies), tislizik (régies, bizalmas), pletykál, pletyóz (szleng)

bukik

ige
 • esik, elesik, elvágódik, feldől, felborul, elterül
 • lemerül, merül, lebukik, alámerül, alábukik
 • (égitest): lenyugszik, lemegy, alászáll, letűnik, hanyatlik
 • megbukik, elhasal (bizalmas)
 • (üzleten): veszít, leég, befuccsol (szleng), rámegy a gatyája (szleng)
 • elbukik, elzüllik
 • (valakire): vágyik, kíván, szeret

elbukik

ige
 • (tájnyelvi): megbotlik, elbotlik, elesik, hasra esik, elvágódik, elterül, elborul, eldől
 • vereséget szenved, alulmarad, kudarcot vall, veszít
 • (játékból) kiesik
 • megbukik, elhasal
 • (tájnyelvi): elesik (valamitől), csalódik, pórul jár
 • megesik, teherbe esik
 • (régies): alábukik, alámerül

bordó

melléknév, főnév
 • bordóvörös, bordópiros, borvörös, sötétvörös, sötétpiros, meggyszínű, meggyvörös, meggypiros, lilásvörös, céklavörös, bíborpiros

autóbuszvezető

főnév
 • buszvezető, buszsofőr, sofőr

bűnös I.

melléknév
 • istenkáromló, erkölcstelen, tisztátalan

elektromérnök

főnév
 • villamosmérnök