szarvasbogár szinonimái

főnév
 • csajkó (tájnyelvi), darubogár (tájnyelvi), istentehene (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ingyenélő

főnév
 • munkakerülő, dologtalan, dologkerülő, naplopó, élősdi, élősködő, parazita, here (pejoratív), potyaleső, kenyérpusztító (bizalmas), potyázó (bizalmas)

mutatkozik

ige
 • látszik, megjelenik, előtűnik, előbukkan, előáll, érzékelhető, mutatózik (tájnyelvi)
 • ígérkezik, bizonyul, kínálkozik, várható, kilátásban van
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szarvasbogár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

süsü2

melléknév
 • együgyű, bolondos, habókos, félkegyelmű, félnótás, hülye, idióta, ostoba, buta

revolverez

ige
 • (bizalmas): zsarol, fenyeget, sakkban tart

relatív

melléknév
 • viszonylagos, viszonyított, függő, feltételes, aránylagos, vonatkozó
 • bizonytalan, ingadozó, megbízhatatlan

pirospozsgás

melléknév
 • életerős, egészséges
 • kicsattanó, pirók (régies), derőcés, ragyogó, piruló, bronzszínű, viruló, vörös, rózsás

szalonképes

melléknév
 • alkalmas, odaillő, illedelmes
 • udvarképes (régies)

színlap

főnév
 • plakát, műsor, program, teátrumcédula (régies)

őröl

ige
 • darál, morzsol, szemcséz, összemorzsol, szétzúz, porít, porlaszt, összezúz, aprít, megtör
 • rág, ropogtat, harapdál, darabol, majszol (választékos), csócsál (bizalmas), csámcsog (bizalmas), rágicsál, porcogtat, porcogat
 • gyötör, marcangol, mardos, kínoz, emészt, bánt, epeszt, esz, rág, furdal, csigáz, nyugtalanít, aggaszt(valakire)

ökölcsapás

főnév
 • ütés, csapás, behúzás (szleng), bemosás (szleng)

másfelől

határozószó
 • máshonnan, egyebünnét (tájnyelvi)
 • másrészt, másrészről, más tekintetben, ezzel szemben, amellett, különben, máskülönben, egyébként, azonkívül, ráadásul

összevegyít

ige
 • összekever, összeönt, összeolvaszt, elegyít, összekutyul (bizalmas), (bort) összeházasít, mixel

szokott

melléknév
 • szokásos, megszokott, szokványos, szokásszerű, közönséges, mindennapos, mindennapi, rendes, bevett

tapasztal

ige
 • észlel, érez, érzékel, átél, megfigyel, észrevesz, felfedez, lát, konstatál

halálozás

főnév
 • haláleset, meghalás, halandóság

végzet

főnév
 • sors, fátum (választékos), rendeltetés, predesztináció, csillagzat (választékos), osztályrész
 • balszerencse, balsors, bukás, nemezis (választékos)
 • (régies): végződés, toldalék (szaknyelvi)
 • (régies): bevégzés, befejezés, vég
 • (régies): határozat, döntés

tudakozó

főnév
 • tájékoztató iroda, felvilágosító, információ

szattyán

főnév
 • kordován, maroken (idegen)

surran

ige
 • suhan, oson, lopódzik, lopózik, lopakodik, sompolyog, firren (tájnyelvi), csusszan, suttyan (tájnyelvi), kecmerkedik (tájnyelvi)
 • suhog (madár)

szeretkezik

ige
 • ölelkezik, szerelmeskedik, közösül, baszik (durva), egyesül, bujálkodik, hempereg (szleng), kefél, bagzik (durva), asszonyoz (tájnyelvi), fehérnépezik (tájnyelvi), taszajt (tájnyelvi)

tőzsdézik

ige
 • börzézik, játszik

szélhámosság

főnév
 • csalás, szemfényvesztés, ámítás, rászedés, becsapás, szédelgés, humbug (bizalmas), svindli (bizalmas), svihákság (bizalmas), szélhámoskodás, stikli (bizalmas), bunda (szleng), trükk

robban

ige
 • explodál, felrobban, szétrobban, szétdurran, szétpukkan, elpukkan, elpukkad, levegőbe repül, detonál
 • dörren, durran
 • kitör, kifakad, indulatba jön, felfortyan
 • (valahova): terem (valahol), toppan

széttár

ige
 • kitár, kinyit
 • (kart): szétterjeszt, széjjelterjeszt, szétnyit
 • (lábat): szétvet, szétterpeszt

trópus2

főnév
 • szókép, képes kifejezés, szóalakzat, alakzat