eligazodás szinonimái

főnév
 • tájékozódás, orientáció (idegen), helyzetfelismerés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ügyészség

főnév
 • prokuratúra (régies)

vályog

főnév
 • vályogtégla, sártégla, mórtégla (régies)
 • agyagsár (régies), téglaagyag, tapasztóagyag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eligazodás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elcsal

ige
 • elédesget, csalogat, kecsegtet, odacsal, félrevezet, elbolondít
 • elszipkáz (szleng), elzsarol, elcsehel (tájnyelvi), kicsal

csúszó-mászó

melléknév
 • szolgalelkű, alázatoskodó, meghunyászkodó, tányérnyaló, talpnyaló, hajbókoló, hízelgő, tömjénező, bókoló, nyalós, nyalizós, gerinctelen, jellemtelen

csipkelődés

főnév
 • csúfolódás, csúfolkodás, gúnyolódás, bosszantás, ingerkedés, évődés, húzás, kötözködés, kötődés, kötekedés, ugratás, szurkapiszka, szurkálás

bődül

ige
 • felbőg, harsog, ordít, bömböl, kiált

elfogad

ige
 • átvesz, elvállal
 • egyetért, elismer, megvall, magáévá tesz, tudomásul vesz, meghajol vki előtt, beleegyezik, belenyugszik, belemegy (bizalmas), tiszteletben tart, méltányol, tolerál, akceptál, szentesít, engedélyez, jóváhagy, helybenhagy, megszavaz, hozzájárul
 • igazol, nyugtáz

elszegényedik

ige
 • lerongyolódik, elnyomorodik, lecsúszik, tönkremegy, pauperizálódik (szaknyelvi), elszegényül (régies), kifürdik (tájnyelvi), lecseppen (tájnyelvi), levetkőzik (tájnyelvi), megszegényül (tájnyelvi) Sz: árnyékszolgára szorul; átalvetőre szorul; beleütött az erszényébe a lapos guta; csizmában kereste, mezítláb költötte; két táskára szerződik; kihajtja az egeret; kiverte az ág a szemét; kocsin kezdi, targoncán végzi; koldusbotra jut; koldustarisznyát akaszthat a nyakába; Kun László szekerére szorul; lefelé jár a rúdja; lovon jött, gyalog jár; szárazra jutott; taligára szorul; tarisznyára szorul
 • elérctelenedik (szaknyelvi), kimerül (szaknyelvi)

meder

főnév
 • vízágy, árok, bevágás, kanális, vályú, vágat
 • folyóágy, folyómeder

békülékeny

melléknév
 • engedékeny, engesztelhető, konciliáns (idegen)

beépít

ige
 • beleépít, beszerel, beerősít, beilleszt, beleilleszt, beköt (szaknyelvi)
 • (tervbe): belevesz, bedolgoz, beilleszt
 • beszervez, bejuttat

bepaliz

ige
 • becsap, rászed, átver (bizalmas), átejt (bizalmas), félrevezet
 • rávesz, rábeszél, beugraszt, megtéveszt

elvakít

ige
 • (fény): elkápráztat
 • elszédít (bizalmas), megszédít (bizalmas), elkábít, elbódít, elámít, félrevezet, rászed, megtéveszt, tévedésbe ejt

esztergályos

főnév
 • drehus (idegen), drukszer (tájnyelvi)

gyanús

melléknév
 • kétes, szuszpektus (idegen), bizonytalan, vitatható, gyanút keltő, homályos, zavaros, kusza, obskúrus (régies), kétértelmű, félreérthető, rejtelmes, rejtélyes, tréfli (szleng), megbízhatatlan, sötét

fésű

főnév
 • tetűgereblye (tájnyelvi), tetűpuska (szleng), gereben (tájnyelvi)

elismer

ige
 • elfogad, belát, vállal, tudomásul vesz, akceptál (választékos), tiszteletben tart, respektál, koncedál (szaknyelvi), igazol, tanúsít, hitelesít, aláír, jóváhagy, engedélyez, nyugtáz
 • beismer, bevall
 • honosít, szentesít, ratifikál (szaknyelvi), legitimál (szaknyelvi)
 • méltányol, értékel, becsül, megbecsül, nagyra tart, fejet hajt (valaki előtt), dicsér, jutalmaz, díjaz

elbánás

főnév
 • bánásmód
 • eljárás

előmunkálat

főnév
 • előkészület, előkészítés

fennen

határozószó
 • magasan, fenn
 • gőgösen, büszkén
 • nagy hangon, hangosan, hangoskodva, hangos szóval, fennhangon, fennszóval (régies), fennen, felszóval (tájnyelvi), emelt hangon, fennhéjázva, követelőn

ellenére II.

határozószó
 • bosszantására, ingerlésére

dedikál

ige
 • ajánl

elrabol

ige
 • ellop, elvisz, elragad, elvesz, elzsákmányol, elhurcol, elemel, eloroz, megkaparint, eltulajdonít, elzabrál (bizalmas), elprédál (régies)

fertő

főnév
 • mocsár, láp, ingovány, posvány, süppedék (régies), morotva (régies), holt víz (régies)
 • züllöttség, romlottság, szenny, undokság, posvány, pocsolya, kloáka (pejoratív)