félrelök szinonimái

ige
 • ellök, eltaszít, eltol, félretol
 • félretesz, félredob, eldob, elvet, félrevet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), megszabadul
 • elküld, elbocsát, kirúg (bizalmas), elhanyagol, cserbenhagy, otthagy, elárul, sorsára hagy
 • kifúr (valakit valahonnan) (bizalmas), kigolyóz (szleng), eltávolít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ocsúdik

ige
 • felébred, ébred, serken, magához tér, eszmél
 • ráébred (valamire)(választékos)

kölcsönös

melléknév
 • viszonzott, kétoldali, kétoldalú, bilaterális (idegen), közös, egybehangzó, egyöntetű, egybevágó, visszaható, összefüggő, rokon, megegyező, viszonos (régies), korrelatív (idegen), reciprok (szaknyelvi)(idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a félrelök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felemelkedik, föleme

ige
 • feláll, felkel, fölkel, felegyenesedik
 • felmered, égnek áll, égnek mered
 • felszáll, felszökik, felhág, magasba emelkedik, felrepül, felrebben
 • érvényesül, meggazdagodik
 • felmagasztosul

elzár

ige
 • bezár, elcsuk (bizalmas), elreteszel, berigliz, belakatol, ellakatol (régies), elrácsol (régies)
 • bebörtönöz, börtönbe vet, börtönbe zár, becsuk (bizalmas), lecsuk, leültet (bizalmas), bekasztliz (tájnyelvi), hűvösre tesz (bizalmas), lakat alá tesz, rács mögé tesz, rács mögé dug (bizalmas), kivon a forgalomból (bizalmas), besittel (szleng), sittre vág (szleng), bekóteroz (tájnyelvi), bekopertáz (tájnyelvi)
 • (nyílást): eltöm, betöm, betapaszt, eldugaszol, eldugít
 • (utat): eltorlaszol, elbarikádoz, lezár, elrekeszt, elválaszt
 • (készüléket): kikapcsol, lezár

elszántság

főnév
 • eltökéltség, határozottság, rendíthetetlenség, rendületlenség, vasakarat, kitartás, bátorság, kurázsi (bizalmas), merészség, mersz, szilárdság, harciasság, vakmerőség, tetterő, harckészség

élcelődik

ige
 • tréfálkozik, viccelődik, viccel, csipkelődik, adomázgat, szellemeskedik
 • cukkol (bizalmas), heccel, ugrat, gúnyolódik, csúfolódik

féllábú

melléknév
 • egylábú, csollák (tájnyelvi), gama (tájnyelvi)
 • (szleng): másodidőszakos (katona), félidős (katona)

fokos

főnév
 • csákány, fokoscsákány

nemhogy

határozószó
 • nemcsak hogy, hát még, ahelyett hogy, nem elég, hogy

deformálódik

ige
 • torzul, eltorzul, megvetemedik, elcsúful, elformátlanodik, elalaktalanodik

csökkenés

főnév
 • mérséklődés, kisebbedés, alábbhagyás, alászállás, süllyedés, leereszkedés, leesés, apadás, fogyás, lohadás, enyhülés, csillapodás, lankadás, hanyatlás, pangás, visszaesés, romlás, sorvadás, redukció, depresszió, dekrementum (régies), leértékelődés, devalválódás (szaknyelvi)

amely

névmás
 • mely, ami (bizalmas), ki (tájnyelvi), valamely (régies)
 • amelyik

díszterem

főnév
 • aula, címerterem (régies), lovagterem, fogadóterem

fotó

főnév
 • fénykép, kép, felvétel, fotográfia (régies), portré
 • (tájnyelvi): petróleum

gond

főnév
 • aggodalom, aggály, töprengés, tépődés, vesződség, fejfájás, baj, probléma, nehézség, kényelmetlenség, bökkenő, kellemetlenség, bosszúság, alkalmatlanság, bonyodalom, galiba, nyűg, aggság (tájnyelvi), aj-baj (tájnyelvi), gubanc (szleng), gáz (szleng)
 • nélkülözés, hiány
 • szorgalmatosság (régies), gondosság, alaposság, körültekintés, figyelem, odaadás
 • gondoskodás, törődés

iparos

főnév
 • mester, mesterember, szakember, szakiparos, kézműves, iparűző (régies), furulyagatyás (tájnyelvi)

házszám

főnév
 • számozás, numera (régies)

felró, fölró

ige
 • felír, feljegyez, ráró, belevés, rovással megjelöl, fölmetsz (régies)
 • nyilvántart
 • számlájára ír, terhére ró, szemére vet, szemére hány, hibáztat, vádol, terhel

feldíszít, földíszít

ige
 • dekorál, feldekorál, kidíszít, felcifráz, felcicomáz (pejoratív), felpiperéz, kicifráz, felékesít, felsallangoz (régies), kicsinosít, kidekorál, ékesít, kirittyent (szleng), kicsicsáz (szleng), fölbizsuz (szleng), felpiktúráz (tájnyelvi)

figyelmes

melléknév
 • éber, gondos, előrelátó, szemes, vigyázó, ügyelő, elővigyázatos, körültekintő, vigiláns (régies), figyelmetes (tájnyelvi)
 • udvarias, előzékeny, tapintatos, szíves, kuláns (régies)

hátramarad

ige
 • visszamarad, lemarad, elmarad
 • öröklődik, testálódik, hagyományozódik
 • marad, megmarad, hátravan, hiányzik

feltűnés, föltűnés

főnév
 • megjelenés, felbukkanás, felötlés (választékos)
 • szenzáció (bizalmas), hivalkodás

ének

főnév
 • éneklés, dalolás, énekszó, nótázás, trillázás, kornyika, kornyikálás
 • dal, nóta, dana (tájnyelvi), danaj (tájnyelvi), vers (régies)
 • himnusz, zsoltár, dicséret (régies), kántus (régies)

fodormenta

főnév
 • banyamenta (tájnyelvi)

házfőnök

főnév
 • gvárdián (régies), perjel, prior, apát