diákotthon szinonimái

főnév
 • diákszállás, diákszálló, kollégium, kolesz (bizalmas), koli (bizalmas), kolcsi (bizalmas), kolostor (szleng), kóter (bizalmas), tanulóotthon, internátus, konviktus (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtört

melléknév
 • törődött, levert, csüggedt, lesújtott, megviselt, elcsigázott, letört, vigasztalhatatlan, fájdalmas, reményvesztett, fásult, kétségbeesett
 • töredelmes, bűnbánó, vezeklő, alázatos
 • (tekintet): fénytelen, üveges, zavaros
 • (tájnyelvi): gyűrött

vesződik

ige
 • bajlódik, bíbelődik, küszködik, pepecsel, veszkődik (tájnyelvi), foglalkozik, foglalatoskodik, bajmol (tájnyelvi), gyilkolódik (tájnyelvi), vívódik, fáradozik
 • gyötrődik, kínlódik, vajúdik, erőlködik, szenved
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a diákotthon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csökkenés

főnév
 • mérséklődés, kisebbedés, alábbhagyás, alászállás, süllyedés, leereszkedés, leesés, apadás, fogyás, lohadás, enyhülés, csillapodás, lankadás, hanyatlás, pangás, visszaesés, romlás, sorvadás, redukció, depresszió, dekrementum (régies), leértékelődés, devalválódás (szaknyelvi)

borzong

ige
 • reszket, remeg, vacog, didereg, cidrizik (bizalmas), citerázik (bizalmas) Sz: rázza a hideg; a hideg leli; vacog a foga; futkos a hideg a hátán; lúdbőrzik a háta
 • irtózik, iszonyodik, viszolyog

bocskoros

főnév
 • (pejoratív): műveletlen, faragatlan, elmaradott, paraszt, bunkó
 • (nemes) (régies): földetlen, földnélküli, szegény, nincstelen, hétszilvafás

bedönt

ige
 • beledönt, befordít, beleborít, belefordít, beborít, betaszít, beomlaszt, beledűt (tájnyelvi), bedűt (tájnyelvi), ledönt
 • (szleng): felhajt, megiszik, lehörpint, bedob, lecsúsztat a torkán, bevedel, behajít a gallérja mögé (tréfás), bekap (bizalmas), benyakal (bizalmas), benyal (szleng), benyom az inge alá (szleng), bepuszil (szleng), beszlopál (szleng)

dekáz, dekázik

ige
 • aprólékoskodik, kicsinyeskedik, deciz (tájnyelvi), fukarkodik, méricskél
 • (labdát) emelget

egyidejűség

főnév
 • egykorúság, szinkrónia (idegen), szinkronizmus (idegen), párhuzamosság, egybeesés, homokrónia (idegen), szimultaneitás (idegen), paralelizmus (idegen), izokrónia (idegen)

leadás

főnév
 • (szaknyelvi): átadás, labdaátadás, passz (bizalmas)

anyagtalan

melléknév
 • testetlen, éteri, szellemi

állvány

főnév
 • állványzat, állás (tájnyelvi), szerkezet, bak (bizalmas)
 • pulpitus (régies)
 • talp, láb, alapzat, talapzat, posztamentum
 • tartó, polc, pult, téka, stelázsi (bizalmas)

árumintavásár

főnév
 • kiállítás, bemutató, vásár

ekkor

határozószó
 • ilyenkor, ekkoriban, ekkortájban, ekkortájt (választékos), ez alkalommal, ebben a pillanatban, ezen időben (régies), ezen korban (régies), ezidőtt (régies), ilyen tájban, ilyen tájt

ellenjegyez

ige
 • aláír, hitelesít, szignál (bizalmas), láttamoz, kontraszignál (régies)

fibula

főnév
 • csat, kapocs, tű
 • szárkapocs (szaknyelvi)

évszázados

melléknév
 • százéves, centenáris, szekuláris (idegen)

dicsőség

főnév
 • dics (régies), glória, dicsfény, dicssugár (régies), babér, pálma, hírnév, elismerés

csontos

melléknév
 • vézna, szikár, sovány, vékonydongájú, girhes, csont és bőr, ösztövér (régies), cérkó (tájnyelvi), csortos (tájnyelvi), gibárd (tájnyelvi)
 • erős csontú, nagy csontú, vaskos

ebéd

főnév
 • délebéd (régies), diner (régies), löncs, délétel (régies), déllakás (régies), asztalvetés (tájnyelvi)

eszme

főnév
 • idea, elképzelés, gondolat, fogalom, képzet, eszmény, meggyőződés
 • elv, alapelv, vezérelv, elmélet, teória
 • terv, ötlet, elgondolás, koncepció, lelemény

dobbant

ige
 • toppant, dobbint (tájnyelvi), dübbent (tájnyelvi)
 • (szleng): távozik, elmegy, megszökik, lelép (bizalmas), lelécel (szleng), olajra lép (szleng), meglóg (bizalmas), megpattan (szleng)
 • disszidál, emigrál

bővít

ige
 • nagyobbít, tágít, kiterjeszt, szélesít, megnöveszt, szaporít, felnagyít, fejleszt, megerősít, erősít, emel, fokoz
 • gyarapít, növel, gazdagít

egybevet

ige
 • összehasonlít, összevet, szembeállít, összemér, összeolvas, egyeztet, összeegyeztet, összeilleszt, kollacionál (régies), komparál (idegen)

evez

ige
 • lapátol, csónakázik, ladikázik (tájnyelvi)