népviselet szinonimái

főnév
 • viselet, parasztruha

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiemel

ige
 • kivesz, kihúz, kihalász, kiszakít, kiválogat, merít, kivon, kiránt, felszínre hoz
 • elővesz
 • felemel
 • kinyom
 • felkarol, pártfogol
 • magas polcra emel, előléptet, kitüntet, megdicsér
 • nyomatékosít, kidomborít, hangsúlyoz, markíroz, aláhúz, súlyt helyez (valamire)

mégse, mégsem

határozószó
 • annak ellenére sem, csak azért sem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a népviselet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagybőgős

főnév
 • bőgős, brúgós (tájnyelvi), búrogós (tájnyelvi), búgós (tájnyelvi), barborás (régies), gordonos (régies)

megtáncoltat

ige
 • táncba visz
 • megforgat
 • (lovat): megugráltat, megugrat
 • elver, ellátja a baját, elbánik (valakivel), jól befűt (valakinek), megfingat (szleng), megszorongat, elhúzza a nótáját

megolvad

ige
 • felolvad, elolvad, felenged, oldódik, cseppfolyóssá válik, folyik
 • (választékos): meghatódik, ellágyul

majoros

főnév
 • gazda, intéző, kasznár (régies), ispán, sáfár (régies)
 • (régies): községi bíró, falnagy (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tehenész, tehénpásztor

nehézkes

melléknév
 • lomha, lassú, ügyetlen, darabos, merev, esetlen, málé, ügyefogyott, lassúvérű, buszma (tájnyelvi), szögletes, ormótlan, tébláb (tájnyelvi), kényelemszerető, pedáns, kicsinyes, akadékoskodó, fontoskodó, aggályoskodó, halogató, lassú észjárású, kényszeredett
 • körülményes, bonyolult, vontatott, akadozó, döcögős, egyenetlen, körülményeskedő
 • rusztikus
 • (régies): viselős, várandós, terhes, pocakos (bizalmas)
 • vemhes, hasas

olajos

melléknév
 • zsíros, maszatos, zsírfoltos, pecsétes, olajfoltos
 • faggyas, seborrhoeás (szaknyelvi)
 • csúszós, síkos

lárma

főnév
 • zaj, hangzavar, ricsaj, zsivaj, zenebona, lármázás, zajongás, zsibongás, kiabálás, ordítozás, zsibvásár, gajd (régies), zajgás (régies), kravál (régies), zsinat (tájnyelvi), csáré (tájnyelvi), csatazaj, csataj (tájnyelvi), derendóc (tájnyelvi), zsivogás (régies)
 • veszekedés, verekedés, perpatvar, patália, hajcihő, ramazúri, ribillió, kutyalakodalom (tájnyelvi), aréna (szleng)
 • (régies): riadó, riasztás, riadalom

különféleképpen

határozószó
 • különbözőleg, többféle módon, változatosan

irodalomtörténet

főnév
 • literatúra (régies)

legyengül, legyöngül

ige
 • elfárad, ellankad, elcsigázódik, lanyhul, elfittyen (tájnyelvi)
 • leromlik, lesoványodik, elesik (tájnyelvi), elposzkul (tájnyelvi), megcsigálódik (tájnyelvi)

orgonál

ige
 • (tájnyelvi): bőg, bömböl, sír, üvölt
 • (szél): zúg, üvölt

összetesz

ige
 • összerak, összeilleszt, összekapcsol, összeszerel, összeállít, egyesít
 • (kezet): kulcsol, összefűz

elbeszélő I.

melléknév
 • epikus, epikai, narratív (szaknyelvi)

semmiházi II.

főnév
 • senkiházi, jöttment, sehonnai, naplopó, mihaszna, semmirekellő, léhűtő, ingyenélő, széltoló (bizalmas)
 • csirkefogó, bitang

pusztaság

főnév
 • rónaság, puszta, füves vidék, mező, mezőség
 • kopárság, kietlenség
 • ugar, parlag

neurológus

főnév
 • ideggyógyász

művelődik

ige
 • tanul, képezi magát, tökéletesedik, nemesedik, pallérozódik (régies), csiszolódik, gyarapodik, fejlődik, kupálódik (bizalmas), kulturálódik(bizalmas)

nyújtózkodik

ige
 • ágaskodik, pipiskedik, kapaszkodik, nyakát kinyújtja, mereszkedik (tájnyelvi), huzalkodik (tájnyelvi), bernyászkodik (tájnyelvi), gebedezik (tájnyelvi), begickél (tájnyelvi)
 • terpeszkedik, heverészik, elnyúlik (valahol)

propeller

főnév
 • hajócsavar, hajtócsavar, légcsavar
 • forgó
 • kishajó, átkelőhajó, gőzhajó (régies), csavargőzös (régies)

növényi

melléknév
 • vegetábilis (szaknyelvi)

megvalósítható

melléknév
 • kivihető, keresztülvihető, lehető, teljesíthető, végrehajtható, járható, lehetséges, elképzelhető, hihető, megtehető, praktikábilis (idegen), praktikus, reális

odamenet

határozószó
 • odaúton

púpoz

ige
 • tetéz, felhalmoz, telerak, tetejez (tájnyelvi)