feljelentés, följele szinonimái

főnév
 • feladás, árulás, beárulás, besúgás, lebuktatás (szleng), leleplezés, vád alá helyezés, vádolás, panasz, feldobás (szleng), beköpés (szleng), denunciálás (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felgyorsul, fölgyors

ige
 • fellendül, megélénkül, felpezsdül, fokozódik, megszalad

elpárolog

ige
 • elszáll, elillan, felszárad, elfő, elgőzölög, elforr
 • (érzés): elmúlik, elrepül, elenyészik, szertefoszlik, elröppen, lecsillapodik, lelohad
 • (bizalmas): eltávozik, elillan, megszökik, eloson, meglép (bizalmas), lelép, faképnél hagy, megugrik (bizalmas), odébbáll, kámforrá válik, elugrik (bizalmas), eltűnik, elfüstölög (bizalmas), meglóg (bizalmas), kámfort játszik (szleng), elsomfordál, eloldalog, elsompolyog, kereket old, olajra lép (szleng), elszelel, elhúzza a csíkot (szleng), lelécel (szleng) Sz: a távozás hímes mezejére lép
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a feljelentés, följele szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fejlemény

főnév
 • következmény, folytatás, folyomány, kihatás, eredmény, kimenetel, végkifejlet, előrehaladás
 • (szaknyelvi): képződmény, változat
 • (régies): fejlődés, evolúció (szaknyelvi)

eltángál

ige
 • elver, megver, elagyabugyál, elpáhol, elnáspángol, elkalapál (bizalmas), elpüföl, elfenekel, elrak (bizalmas), eldönget, elcsépel (bizalmas), elnadrágol

előrelátó

melléknév
 • meggondolt, megfontolt, bölcs, okos, gondos, ügyelő, elővigyázatos, óvatos, körültekintő, figyelmes, éber, beosztó, takarékos

együttvéve

határozószó
 • együttesen, összesen, együtt, összegezve, összevéve, összesítve, mindenestül, mindent összevetve, en masse (régies), caklipakli (bizalmas)

felettébb, fölöttébb

határozószó
 • felette, fölötte, igen, nagyon, igencsak, túlságosan, nagymértékben, rendkívül, szerfelett, erősen, módfelett, különösen, különösképpen, roppantul, kifejezetten, borzasztóan

findzsa

főnév
 • csésze, kávéscsésze, bögre

napfényes

melléknév
 • napos, napsugaras, napsütéses, napsütötte, sugárzó, verőfényes, világos, ragyogó, felhőtlen, derült
 • (választékos): örömteli, vidám, derűs

csörgés

főnév
 • csengés, csörömpölés, zörgés, csörgetés, hangzás, zengés, csilingelés, cserregés
 • (szleng): táncolás, tánc

csillog

ige
 • ragyog, csillámlik, villog, csillog-villog, fénylik, fényeskedik (régies), sziporkázik, szikrázik, villódzik, villózik, tündöklik, vakít, sugárzik, fényledezik (régies), sajog (régies), világol (régies), csillámpozik (tájnyelvi), gyöngyöl (tájnyelvi), illog-villog (tájnyelvi)
 • brillíroz, tündököl, csillog, remekel, kivágja a rezet, sziporkázik

államigazgatás

főnév
 • közigazgatás
 • kormányzat, államapparátus, államgépezet, kormányzás, kormány, kabinet
 • (régies): rendőrség, polícia (régies)

dereng

ige
 • pirkad, világosodik, hajnalodik, nappalodik, virrad, pitymallik, hasad a hajnal, hajnallik, sillámlik (tájnyelvi)
 • (valakinek valami): rémlik, ködlik, sejlik, megvilágosodik, hajaz (tájnyelvi), hámoz (tájnyelvi), sajdít (tájnyelvi), pedz (tájnyelvi), leesik a tantusz (szleng)

fogoly2

főnév
 • fogolymadár

gázló

főnév
 • zátony, átkelő, átkelőhely

ímmel-ámmal

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, kénytelen-kelletlen, húzódozva, fanyalogva, tessék-lássék, úgy-ahogy, nyámmogva (régies)

hatalom

főnév
 • uralom, szuverenitás, szupremácia (szaknyelvi), kormányzás, uralkodás
 • hatáskör, jogkör, illetékesség, szerepkör, feladatkör, jogerő (régies), befolyás, tekintély, irányítás
 • erőszak
 • birodalom, impérium (idegen)
 • felsőség, felsőbbség, kormányzat, rezsim, hatalmasság, kisisten, kiskirály
 • erő, hatóerő, hatékonyság

félkegyelmű

melléknév, főnév
 • félbolond, félnótás, félcédulás, féleszű, esztelen, félkotyó (tájnyelvi), kótyagos, dilis, tökkelütött, gyengeelméjű, ütődött, hibbant, kretén, taszított eszű (régies), hülye, bárgyú, idióta, agyalágyult, imbecillis (szaknyelvi), tökéletlen, együgyű, fajankó, bamba, gügye, stupid, sügönye (bizalmas), gyagya, tabajdok (tájnyelvi), tüttyő (tájnyelvi), neszes (tájnyelvi), nettelke (tájnyelvi), bimbula (tájnyelvi), böszme (tájnyelvi), bedákos (tájnyelvi), bösztöhő (tájnyelvi), düddő (tájnyelvi)
 • bolond, eszelős, tébolyodott, szenilis

fegyvergyártás

főnév
 • fegyverkészítés, hadiipar, hadianyaggyártás
 • fegyverkezés

fene II.

melléknév
 • ádáz, szilaj, dühödt, félelmetes
 • elszánt, erőszakos
 • (bizalmas): átkozott, nyavalyás, ronda, kellemetlen
 • (hsz-ként): rettenetesen, nagyon, szörnyen

harcos I.

melléknév
 • harcias, harckedvelő, katonás, támadó, marcona, agresszív
 • kötekedő, civakodó, házsártos
 • kitartó, szívós, kemény, küzdő

felötlik, fölötlik

ige
 • eszébe villan, felvillan, felmerül, átsuhan, átvillan, feltámad, felböffen (tájnyelvi)
 • szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, kirí, szemet szúr

elvágódik

ige
 • elesik, végigvágódik, elterül, elbukik, elvetődik, hanyatt esik, hanyatt vágódik, hasra vágódik, elhasal, elnyal (szleng), elzúg (bizalmas)
 • (vizsgán): megbukik, elzúg (bizalmas)

fess

melléknév
 • csinos, helyre, nyalka jól öltözött, szemrevaló, tetszetős, mutatós, guszta (bizalmas), elegáns

használhatatlan

melléknév
 • felhasználhatatlan, hasznavehetetlen, haszontalan, alkalmatlan, döglött (szleng), bedöglött (bizalmas), tropa (szleng) Sz: annyit ér, mint az ötödik kerék