napfényes szinonimái

melléknév
 • napos, napsugaras, napsütéses, napsütötte, sugárzó, verőfényes, világos, ragyogó, felhőtlen, derült
 • (választékos): örömteli, vidám, derűs

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

segédcsapat

főnév
 • utánpótlás, erősítés

deportál

ige
 • kitelepít, elhurcol, kitoloncol, kilakoltat, elűz, elkerget, számkivet, száműz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a napfényes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mozgat

ige
 • forgat, teker, ringat, lóbál, lenget, csóvál, tol, hajt, lök, húz, vonszol, működtet, limbál (tájnyelvi), bingat (tájnyelvi), bozgat (tájnyelvi)
 • vezet, irányít, koordinál, összehangol, sarkall, ösztökél, noszogat, ösztönöz, motivál
 • befolyásol, zsinóron rángat, orránál fogva vezet, rávisz, rávesz
 • manipulál

megnyomorít

ige
 • nyomorékká tesz, elcsúfít, megcsonkít, eltorzít, munkaképtelenné tesz, megbénít, harcképtelenné tesz, megfélszegít (tájnyelvi), meggyámbászt (tájnyelvi)
 • tönkrejuttat, nyomorba dönt, romlásba dönt

megidéz

ige
 • odarendel, beidéz, hívat, behívat, elhívat, magához kéret, törvény elé idéz, becitál
 • megjelenít, megelevenít, felelevenít, előhív, életre hív, felidéz, előhí (régies)

locsolkodik

ige
 • locsol, öntöz, öntözködik
 • (tájnyelvi): lubickol

műveltség

főnév
 • iskolázottság, tanultság, képzettség, olvasottság, tájékozottság
 • kultúra, civilizáció, művelődés

nyugati

melléknév
 • nyugatról való, nyugatra fekvő
 • újvilági

kuruzsol

ige
 • ráolvas, vajákol, javasol (régies), bájol (tájnyelvi), bűbájoz (tájnyelvi)
 • gyógyít

közös II.

főnév
 • közvagyon, közös vagyon, köztulajdon, közös szerzemény
 • (bizalmas): termelőszövetkezet, téesz (bizalmas)

imént

határozószó
 • ezelőtt, az előbb, éppen most, nemrég, nemrégen, újonnan (régies)

lasszó

főnév
 • pányva, hurok

odamegy

ige
 • odavonul, odasiet, odavetődik, odajut, odaér, odaférkőzik

öröklés

főnév
 • jogutódlás, örökösödés
 • átöröklés

egyetlen II.

melléknév
 • (megszólításként): drágám, drágaságom, édesem, mindenem, napsugaram, virágom

ruház

ige
 • öltöztet, fölöltöztet, ellát, felszerel, ruhával ellát
 • ráruház, megbíz, átad, átenged
 • (szleng): ütlegel, ver, püföl, üt-ver, náspángol, elagyabugyál

pottyan

ige
 • leesik, esik, huppan, zuhan, tottyan, lepottyan, bukik, hullik
 • kerül, keveredik, vetődik, cseppen

napisajtó

főnév
 • napilap, hírlap, újság, lap

mosópor

főnév
 • mosószer, takarítószer, szabadidőpor (szleng), perborát (szaknyelvi)

numizmatika

főnév
 • éremtan (szaknyelvi)

pompa

főnév
 • dísz, csillogás, diszély (régies), ékesség, fényűzés, luxus, pazarfény (régies), fény, ragyogás, tündöklés, látványosság, fitogtatás, hivalkodás
 • gála, parádé, díszmenet, díszszemle
 • változatosság, gazdagság, sokrétűség, sokszínűség

nekimegy

ige
 • beleütközik, nekiütközik, belebotlik, hozzáütődik, odavágódik, odacsapódik, nekihajt, nekiszalad, nekifut, belerohan, elgázol, felborít, elüt
 • megtámad, nekiesik, nekiront, nekiugrik, nekitámad, rátámad, megrohan, szembeszáll, ráripakodik, odamond, beolvas (valakinek)
 • hozzáfog, belevág, hozzálát, nekikezd

megrezzen

ige
 • megrezdül, meginog, megrendül, zöttyen, zökken, döccen, vibrál, megrázkódik, összerezzen, megrándul
 • megijed, megriad, megrebben, megrisszankodik (tájnyelvi)

nyiladék

főnév
 • (szaknyelvi): irtás, tisztás
 • (régies): nyílás, hézag

pótkávé

főnév
 • kávépótlék, kávépótszer, cikória, malátakávé, nyerítős (bizalmas), zabos (bizalmas)