fess szinonimái

melléknév
 • csinos, helyre, nyalka jól öltözött, szemrevaló, tetszetős, mutatós, guszta (bizalmas), elegáns

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ajándékoz

ige
 • ad, ajándékba ad, prezentál, kedveskedik (valamivel valakinek), testál (valakire valamit) (tájnyelvi), adományoz, spendíroz (bizalmas)

készültség

főnév
 • készenlét, készület
 • képzettség, felkészültség, tudás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fess szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félrehív

ige
 • félreszólít, elszólít, elhív, magához kér

erőszakoskodik

ige
 • követelődzik, nyaggat, nyúz, abajgat (tájnyelvi), zaklat, nyakára jár, ostromol, molesztál, buzerál (szleng)
 • kényszerít, hatalmaskodik, basáskodik, terrorizál, zsarnokoskodik, violál (régies), garázdálkodik

energiaellátás

főnév
 • áramellátás, áramszolgáltatás, gázellátás, hőenergia-ellátás

elhurcolkodik

ige
 • elköltözik, elkürcölködik (tájnyelvi)

felvirágzik, fölvirá

ige
 • fellendül, virágzásnak indul, felvirul

futár

főnév
 • követ, küldött, küldönc, hírvivő, fullajtár, kengyelfutó, hírész (régies), hírnök, nyargonc (régies), futnok (régies), kurír (régies), csausz (régies), galapin (régies), herold (régies)
 • futó (szaknyelvi), huszár

nyiladék

főnév
 • (szaknyelvi): irtás, tisztás
 • (régies): nyílás, hézag

melléknév
 • buckás, dimbes-dombos, egyenetlen, púpos, hepehupás, hegyes, dönyörös (tájnyelvi), partos (tájnyelvi), hoporcsos (tájnyelvi), halmos, bérces (tájnyelvi)
 • emelkedő
 • domború, kidomborodó

diagram

főnév
 • grafikon, görbe

áruda

főnév
 • üzlet, bolt, kereskedés, elárusítóhely, butik, kimérés, pavilon, bódé, bodega

efelől

határozószó
 • erről, innen, ebből az irányból
 • emiatt

galád

melléknév
 • rossz, gonosz, elvetemült, gyalázatos, erkölcstelen, becstelen, nemtelen (régies), komisz, mocsok, pimasz, alávaló, aljas, hitvány, alacsonylelkű, semmirekellő, szégyentelen, istentelen, bűnös

gyermeteg

melléknév
 • gyerekes, naiv, együgyű, balga, infantilis, hiszékeny, kiforratlan, zöldfülű, éretlen
 • ártatlan, mesterkéletlen, őszinte, nyíltszívű, jámbor

jázmin

főnév
 • jezsámen

hiszékeny

melléknév
 • naiv, gyermeteg, hiedékeny (régies), hiszes (tájnyelvi), együgyű, gyanútlan, jóhiszemű, óvatlan

fésű

főnév
 • tetűgereblye (tájnyelvi), tetűpuska (szleng), gereben (tájnyelvi)

felölel, fölölel

ige
 • fölemel, ölbe fog, fölfog, fölvesz, karjába vesz
 • tartalmaz, magában foglal, kiterjed (valamire), átfog, beleért
 • betölt, elfoglal, beleszámít, áll (valamiből)

forradalmi

melléknév
 • revolúciós (idegen), fellázadó, rebellis (régies)
 • gyökeres, mélyreható, alapos, határozott, radikális
 • erőszakos, kíméletlen, szélsőséges, felforgató, anarchikus, zavargó
 • heves, nyugtalan

hibapont

főnév
 • büntetőpont, hiba, fault (szaknyelvi), büntető

fixíroz

ige
 • bámul, mereszti a szemét, megfigyel, méreget, szemez (bizalmas)
 • rögzít, fixál

esetenként

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időnként, időközönként, időről időre, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, kivételesen, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

fővádlott

főnév
 • főbűnös

hírharang1

főnév
 • (pejoratív): szószatyor, pletykafészek, rémhírterjesztő, hírvivő, falu szája, szószátyár, hírmondó