csörgés szinonimái

főnév
 • csengés, csörömpölés, zörgés, csörgetés, hangzás, zengés, csilingelés, cserregés
 • (szleng): táncolás, tánc

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elvisel

ige
 • elnyű, elkoptat, elhord, elhasznál, elrongyol, elszaggat, agyonhasznál, elnyúz (bizalmas), elhusol (tájnyelvi), elványul (tájnyelvi)
 • eltűr, tolerál, kibír, elbír, megtűr, elszenved, belenyugszik, elszível (választékos), megszenved (régies), kiáll (valamit), tűr, szupportál (régies), felvesz (tájnyelvi), áll (valamit), (sértést) lenyel (bizalmas)

utazó II.

főnév
 • utas, turista, vándor, zarándok
 • kutató, felfedező
 • világjáró
 • ügynök, üzletszerző, üzletkötő, vigéc (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csörgés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csemegézik

ige
 • nyalakodik, nyalánkodik (régies), nassol (bizalmas), torkoskodik

bitang II.

melléknév
 • elvetemült, hitvány, semmirekellő, jellemtelen, gaz, alávaló, semmiházi, mihaszna, ebadta, züllött, senkiházi
 • gazdátlan, uratlan, eltévedt, kallódó, szökött, elkóborolt, kóricáló (tájnyelvi), elbitangolt (tájnyelvi)

betegállomány

főnév
 • betegszabadság, táppénz (bizalmas)

babakelengye

főnév
 • babaruha, csecsemőruházat, csecsemőkelengye

csiszár

főnév
 • lócsiszár, lókereskedő, lókupec, kupec
 • lótolvaj
 • (régies): kardkészítő, kardcsiszoló

dressz

főnév
 • (régies): mez, sportmez, tornaruha
 • (régies): fürdőruha, fürdőtrikó

kuruzsol

ige
 • ráolvas, vajákol, javasol (régies), bájol (tájnyelvi), bűbájoz (tájnyelvi)
 • gyógyít

alkalmazkodóképesség

főnév
 • hajlékonyság, simulékonyság

ál

melléknév
 • hamis, tettetett, pszeudo-, látszat-, mű-, koholt, talmi, csinált, állítólagos

amnesztia

főnév
 • közkegyelem (szaknyelvi), kegyelem, közbocsánat (régies)

édeskömény

főnév
 • ánizskapor, édesánizs, édeskapor, magyaránizs

életöröm

főnév
 • életkedv, derű, életvidámság, élénkség, lelkesültség

felszámol, fölszámol

ige
 • megszüntet, betilt, feloszlat, leállít, eltöröl, megsemmisít, véget vet, eltüntet, befejez, berekeszt, kiirt, likvidál, beszánt (tájnyelvi)
 • felszámít, ráterhel, kiszámít
 • mérlegel, tekintetbe vesz

éreztet

ige
 • érzékeltet, kifejez, észrevétet (valakivel), tudtára ad, sejtet, szuggerál

csőstül

határozószó
 • seregestül, tömegesen, tömegestül, csapatostul, bőségesen, mindenestül

csavargó II.

főnév
 • vándor, tekergő, vagabund (régies), vagabundus (régies), országfutó (régies), hobó (szleng), bitang, flaszterkoptató (bizalmas), sehonnai, jöttment, naplopó, hajléktalan, csőlakó, csövező, csöves (szleng), csövi (szleng), utcagyerek, utcakölyök, lóti-futi (tájnyelvi), falukolonca (tájnyelvi), faluseprője, lőcsöngörcs (tájnyelvi)

díszes

melléknév
 • feldíszített, ékes, cifra, cikornyás, dali (régies), cafrangos, sallangos, dekoratív, pompás, pazar, műves, hímes (tájnyelvi), címeres (tájnyelvi), lafrancos (tájnyelvi), hacacárés (tájnyelvi) Sz: cifra, mint a rác oltár
 • díszbe öltözött, ünnepélyes, fényes, parádés
 • tekintélyes, rangos
 • (gúnyosan): semmirekellő, hitvány

építési

melléknév
 • építészeti, architektonikus (idegen)

dáma

főnév
 • hölgy, úrinő, úrhölgy, úrihölgy, delnő (régies), lady (idegen), naccsága (pejoratív)
 • dámajáték
 • (tájnyelvi): ringyó (durva), szajha, kurva

bódé

főnév
 • házikó, kunyhó, hajlék, butka (tájnyelvi), putri
 • őrbódé
 • áruda, stand, elárusító hely, pavilon

melléknév
 • buckás, dimbes-dombos, egyenetlen, púpos, hepehupás, hegyes, dönyörös (tájnyelvi), partos (tájnyelvi), hoporcsos (tájnyelvi), halmos, bérces (tájnyelvi)
 • emelkedő
 • domború, kidomborodó

ereklye

főnév
 • relikvia, klenódium (régies), szenttetem (régies), amulett