gázló szinonimái

főnév
 • zátony, átkelő, átkelőhely

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mellé

névutó
 • közelébe, szomszédságába, hozzá, köréje
 • elé
 • pártjára, oldalára, támogatására, segítségére

paszuly

főnév
 • bab, fuszuly (tájnyelvi), fuszulyka (tájnyelvi), poszogtató (tájnyelvi), rácborsó (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gázló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

főtér

főnév
 • piactér, fórum (régies)

felfogad, fölfogad

ige
 • alkalmaz, felbérel, megfogad, fölvesz, szolgálatba fogad, szegődtet (tájnyelvi), szerződtet, beszegődtet, foglalkoztat, helybesít (tájnyelvi), angazsál (régies)(bizalmas)
 • (tájnyelvi): megfogad, megígér

fejlemény

főnév
 • következmény, folytatás, folyomány, kihatás, eredmény, kimenetel, végkifejlet, előrehaladás
 • (szaknyelvi): képződmény, változat
 • (régies): fejlődés, evolúció (szaknyelvi)

elzárkózik

ige
 • bezárkózik
 • elvonul, visszavonul, félrevonul, magába zárkózik, állig begombolkozik, begubódzik, beburkolódzik (választékos), elkülönözi magát (régies), távol marad, távol tartja magát, elrekeszkedik (tájnyelvi)
 • (valamitől, valami elől): elutasít, visszautasít

füstölt

melléknév
 • tartósított, szárított

győztes II.

főnév
 • bajnok, első, favorit, triumfáns (idegen)
 • hős
 • befutó

öröklés

főnév
 • jogutódlás, örökösödés
 • átöröklés

életöröm

főnév
 • életkedv, derű, életvidámság, élénkség, lelkesültség

elbitangol

ige
 • (tájnyelvi): eltéved, elkóborol, elcsavarog, elkalandozik, elkószál, elszéled
 • (tájnyelvi): elpazarol, eltékozol, elveszteget, elfecsérel

begyömöszöl

ige
 • belegyömöszöl, beledug, bedug, benyom, belenyom, benyomkod, belenyomkod, beletöm, beletömköd, begyűr, belegyűr, beleerőltet, beleerőszakol, beszorít, bezsúfol, beszuszakol (tájnyelvi), beleszuszakol (tájnyelvi), beledömöcköl (tájnyelvi), belecsömöszöl (tájnyelvi), begyomákol (tájnyelvi), begyömköd (tájnyelvi)

elkészít

ige
 • megcsinál, megalkot, létrehoz, előállít, kidolgoz, megvalósít, kivitelez, gyárt, megteremt, véghezvisz, befejez, végrehajt, teljesít, tető alá hoz
 • megfőz, megsüt

hadkötelezettség

főnév
 • katonakötelezettség, sorkötelezettség, védkötelezettség (régies)

hátramarad

ige
 • visszamarad, lemarad, elmarad
 • öröklődik, testálódik, hagyományozódik
 • marad, megmarad, hátravan, hiányzik

képtelenség

főnév
 • alkalmatlanság, inkapacitás (idegen), tehetetlenség
 • lehetetlenség, értelmetlenség, érthetetlenség, nonszensz (bizalmas), abszurdum, oktalanság, nevetségesség, hihetetlenség, zagyvaság, badarság, ostobaság, bolondság, szamárság, hülyeség, marhaság (bizalmas), csacsiság
 • ellentmondás, paradoxon Sz: fából vaskarika; lehetetlen, mint gúzzsal tormát ásni
 • (régies): idomtalanság, formátlanság

ingyenjegy

főnév
 • szabadjegy, tiszteletjegy, potyajegy (bizalmas)

gáztűzhely

főnév
 • gázfőző, gázsparhelt, sparhelt (tájnyelvi), takaréktűzhely, tűzhely
 • gázrezsó, rezsó, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

földgömb

főnév
 • földgolyó, földteke, földkerekség, sárgolyó, sárteke (pejoratív)
 • glóbusz (régies)

gyalogos II.

főnév
 • járókelő, gyalogjáró, pedintér (régies)
 • csatár, lövész, infanterista (idegen), baka (bizalmas), talpas (régies), darabont (régies)
 • (szleng): kettes, elégséges, béla (szleng), görbe egyenes (szleng), hattyú (szleng), hurok (szleng), kanyaró (szleng), libanyak (szleng), proletárjeles (szleng)

imakönyv

főnév
 • imádságoskönyv, zsolozsmáskönyv, misekönyv, missale (idegen), breviárium

gitározik

ige
 • penget

felismerés, fölismer

főnév
 • azonosítás, ráismerés, megismerés, agnoszkálás (idegen), identifikálás (idegen), identifikáció (idegen)
 • percepció (idegen)
 • érzékelés, észlelés
 • észrevétel, meglátás, megállapítás
 • megoldás, felfedezés

gyermeteg

melléknév
 • gyerekes, naiv, együgyű, balga, infantilis, hiszékeny, kiforratlan, zöldfülű, éretlen
 • ártatlan, mesterkéletlen, őszinte, nyíltszívű, jámbor

ingadozás

főnév
 • bizonytalankodás, bizonytalanság, habozás, tétovázás, határozatlanság, hullámzás, kétség, kiegyensúlyozatlanság, változás, kétkedés, eltérés, következetlenség, fluktuáció (idegen), labilitás (idegen), hezitálás
 • dülöngélés, tántorgás, támolygás, imbolygás
 • oszcillálás (szaknyelvi)