felbomlik, fölbomlik szinonimái

ige
 • meglazul, kibomlik, kikötődik, kioldódik, felfejtődik, kibogozódik, szálakra bomlik, kikapcsolódik
 • megszűnik, félbeszakad, meghiúsul, megszakad
 • szétzilálódik, széthull, szétszéled, szétszóródik
 • szétválik, szétesik, feloszlik, szétmállik, szétporlad, szétmorzsolódik, elkorhad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

babonás

melléknév
 • hiszékeny Sz: fél a kakukkszólástól is
 • (választékos): csodás, csodálatos, elbűvölő, igéző

hivatali

melléknév
 • hatósági, hivatalos, szolgálati, ügykezelési (választékos), adminisztrációs, munkaköri, officiális (idegen), funkcionális, bürokratikus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felbomlik, fölbomlik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

faház

főnév
 • gerendaház, bungaló, nyári lak, kerti ház, kunyhó, kalyiba, barakk, bódé

előráncigál

ige
 • előhúz, előránt, elővesz, előkapar
 • (valakit): előkerít, előteremt, előránt (bizalmas)
 • (bizalmas): szóba hoz, előhoz, megemlít

ellenzék

főnév
 • oppozíció (szaknyelvi), ellenpárt, kisebbség

edzőtábor

főnév
 • sporttábor

fegyverraktár

főnév
 • fegyvertár, lőszerraktár, hadszertár (régies), hadszertelep (régies), arzenál (szaknyelvi)

felvilágosít, fölvil

ige
 • tájékoztat, informál, megmagyaráz, megvilágít, megértet (valakivel valamit), felokosít (tájnyelvi), kiokosít, megokosít (tájnyelvi), kitanít (bizalmas), útbaigazít, feleszel (tájnyelvi), felnyitja a szemét (valakinek), beavat (valamibe), felhomályosít (tréfás)

munkatábor

főnév
 • munkaszolgálat, kényszermunka, málenkij robot (idegen), kicsi robot (tréfás)

csibehúr

főnév
 • tehénabrak (tájnyelvi), tikhúr (tájnyelvi)

csapózár

főnév
 • csappantyú

aláaknáz

ige
 • aknásít
 • aláás, gyengít, bomlaszt, tönkretesz, feldúl, felforgat, veszélyeztet

csősz

főnév
 • felügyelő, ellenőr, pályaőr, parkőr, mezőőr, hegyőr, hegymester, erdőkerülő, erdőszolga, gyümölcsőr, hajtó (régies), rikkancs (régies), bakter, kerülő, pásztor, cerberus (régies), botos (tájnyelvi), büki (tájnyelvi)

fess

melléknév
 • csinos, helyre, nyalka jól öltözött, szemrevaló, tetszetős, mutatós, guszta (bizalmas), elegáns

fúria

főnév
 • bosszúistennő, megéra (idegen), démon, boszorkány
 • hárpia, házisárkány, áspiskígyó
 • (régies): dühroham, felindulás

idegenvezető

főnév
 • útikalauz, utasvezető, cicerone (idegen), dragomán (régies)

háncs

főnév
 • héj, kéreg, burok, hüvely, bőr

felbujtó, fölbujtó

főnév
 • bujtogató, lázító, provokátor, bűnpártoló, főkolompos (pejoratív)

ezrével

határozószó
 • ezerszámra, tömegesen, seregestül, csapatostul, halomszámra, százával, csőstül
 • ezrenként

felragaszt, fölragas

ige
 • fölenyvez, feltapaszt, odaragaszt, ráragaszt, felrak, kasíroz

halánték

főnév
 • vakszem (tájnyelvi), halánk (tájnyelvi), nemlátó (tájnyelvi), póka (tájnyelvi), szólító (tájnyelvi), szólóka (tájnyelvi)

felfoghatatlan, fölf

melléknév
 • átláthatatlan, érthetetlen, megfoghatatlan, megragadhatatlan, megközelíthetetlen, követhetetlen, homályos, hihetetlen, rejtelmes, túlvilági
 • megdöbbentő, elképesztő, bámulatos, képtelen, abszurd, numenális (idegen), irracionális, természetfölötti, megmagyarázhatatlan, földöntúli, érzékelhetetlen

elpusztíthatatlan

melléknév
 • maradandó, ellenálló, időtálló, elnyűhetetlen, tönkretehetetlen, elemészthetetlen, eltörölhetetlen, masszív, örök érvényű, megsemmisíthetetlen, romolhatatlan (régies), strapabíró (bizalmas)

felszolgáló, fölszol

főnév
 • pincér, tálaló, ételfogó, étekfogó, asztalnok (régies), szolga, szolgálattevő, kellner (régies), steward (idegen)

hámfa

főnév
 • kisafa (tájnyelvi), istrángfa