hámfa szinonimái

főnév
 • kisafa (tájnyelvi), istrángfa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

napolaj

főnév
 • naptej, fényvédő krém

behúz

ige
 • bevonszol, bevontat, beráncigál, beránt, bevon
 • (ajtót): becsuk, betesz, behajt, bezár
 • (függönyt): összehúz, ráhúz
 • (nyereményt): besöpör
 • (szoknyát): összeráncol, összehúz, szűkít
 • (bizalmas): bebolondít, beugrat, megcsal, becsábít (tájnyelvi), befőz (tájnyelvi), átráz (bizalmas), átejt (bizalmas), megkárosít, megrövidít
 • bevon (valamit valamivel), beburkol, befed, beborít
 • (vonalat): beír (valakibe), striguláz
 • odaüt, odavág, odasóz (bizalmas), odateremt, bepancsol (szleng), lekever
 • (tájnyelvi): (gödröt) betemet, elegyenget
 • (sírt) felhantol
 • (tájnyelvi): betér, bemegy
 • (tájnyelvi): berúg, lerészegedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hámfa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyűrű

főnév
 • karika, acélcsat (régies)
 • bilincs, kapocs, abroncs
 • gyűrűhinta
 • hullám, csiga, lokni, göndörség
 • zártvonal, sánc

forradalom

főnév
 • felkelés, revolúció (régies), forrongás, lázadás, zendülés, összeesküvés, rebellió (régies), népfelkelés, szabadságharc
 • fordulat, átalakulás, megújulás

fóbia

főnév
 • félelem, iszony, irtózás

félárú

melléknév
 • kedvezményes, akciós, olcsó

hajtás3

főnév
 • ág, kiágazás, szár (tájnyelvi), kacs (tájnyelvi), rügy, sarj, vessző, csíra, csemete, dugvány, palánta, sarjú (tájnyelvi)
 • fejlemény, kimenetel

hetilap

főnév
 • magazin, újság, lap

pirkad

ige
 • dereng, világosodik, fölvirrad, hajnalodik, reggeledik, hasad a hajnal, pitymallik, virrad
 • (tájnyelvi): pirosodik, érik

e-mail

főnév
 • e-levél, elektronikus levél, emil (tréfás)
 • villanyposta, drótposta

eltakarít

ige
 • elhord, elrak, eltesz, elpakol, elrámol, elsöpör
 • (régies): eltemet, elföldel, elhantol (választékos), koporsóba helyez, örök nyugalomra helyez
 • eltüntet, eltávolít

bonyolult

melléknév
 • bonyodalmas, szövevényes, komplikált, bonyolódott, összebonyolódott, összebonyolított, tekervényes, körülményes, kusza, nyakatekert, zavaros, összetett, komplex (idegen), sokrétű, szerteágazó, áttekinthetetlen, körmönfont, cikornyás, sallangos, konfúzus (régies), ágas-bogas, faramuci (bizalmas), kelepcés (régies), hurkos (régies), szubtilis (idegen)

ereszték

főnév
 • horony, vájat, nút (idegen), rovátka, eresztvény, fuga
 • (régies): szárny, toldalék
 • (régies): tornác, folyosó

hírharang1

főnév
 • (pejoratív): szószatyor, pletykafészek, rémhírterjesztő, hírvivő, falu szája, szószátyár, hírmondó

ifjú I.

melléknév
 • fiatal
 • ifjúi, ifjonti, fiatalos
 • fejlődésben lévő, zsenge, bimbózó

kiszélesedik

ige
 • kitágul, kibővül, kiterjed, kiterebélyesedik, kiöblösödik, vastagodik
 • (ismeret, tudás): gazdagodik, bővül, mélyül, gyarapodik

katedrális

főnév
 • székesegyház, főtemplom, bazilika

hamutartó

főnév
 • hamutálca, hamuzó, hamvveder, hamukuli

gyulladt

melléknév
 • lobos (szaknyelvi)

házaló

főnév
 • árus, ügynök, vándorárus, mozgóárus, vándorkereskedő, nepper (bizalmas), handlé (régies), zsibárus, ócskás (régies), ószeres, kolportőr (régies), bális (régies), bugyros (régies), pedlár (régies), hanglér (tájnyelvi), babéros (tájnyelvi)

karaj1

főnév
 • karéj, szelet, darab, csefert (tájnyelvi), sarkalat (tájnyelvi), siláp (tájnyelvi)
 • félkör, körív
 • (régies): szél, karima

harangszó

főnév
 • harangozás, harangzúgás, harangbúgás, harangkongás, harangjáték, giling-galang, angelus-levesnóta (tréfás), ebédnóta (tréfás), levesmars (tájnyelvi)
 • csengetés

főparancsnokság

főnév
 • vezérkar, fővezérlet (régies)

helikopter

főnév
 • szitakötő (szleng), szecskavágó (szleng), helikopáter (tájnyelvi)

kas

főnév
 • méhkas
 • kaptár
 • kosár, puttony
 • (tájnyelvi): borítókosár
 • kocsiderék, szekérderék
 • (szaknyelvi): járószék
 • (szaknyelvi): szállítókas