aláaknáz szinonimái

ige
 • aknásít
 • aláás, gyengít, bomlaszt, tönkretesz, feldúl, felforgat, veszélyeztet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pénztár

főnév
 • kassza, kifizetőhely
 • bank
 • pénzkészlet

csődít

ige
 • egybehív, összehív, összetrombitál, győgget (tájnyelvi), összeterel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a aláaknáz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

abbamarad

ige
 • félbemarad, félbeszakad, megszakad, megáll, megszűnik, vége szakad, elakad, (eső) eláll, (zaj) elül
 • elhallgat, elalszik

áhítozik

ige
 • áhít, vágyik, vágyakozik, vágyódik, kívánkozik, sóvárog, eped, epedezik, epekedik, ácsingózik, szomjazik, szomjúhozik (választékos), emészti a vágy (valamiért), kíván, óhajt

aranyigazság

főnév
 • életigazság, életbölcsesség, bölcsesség, aranymondás, aforizma, aranyszabály, jeles mondás, velős mondás, szentencia (régies)

idegen

melléknév
 • ismeretlen, külföldi, kívülálló, távol álló (valakitől), külhoni, külországi, peregrinus (régies), jövevény, átutazó, jöttment
 • szokatlan
 • nyugtalanító, visszatetsző
 • tartózkodó, közömbös, hideg (magatartás)

áruda

főnév
 • üzlet, bolt, kereskedés, elárusítóhely, butik, kimérés, pavilon, bódé, bodega

bányarém

főnév
 • rondaság, csúfság, banya
 • bányakísértet, szellem

csukódik

ige
 • záródik, becsapódik
 • kapcsolódik, gombolódik

borlap

főnév
 • borjegyzék, italjegyzék, itallap

aláfestés

főnév
 • alapozás
 • alapozóréteg
 • zenekíséret
 • háttérzene

aluszékony

melléknév
 • álomszuszék, hétalvó, mormota Sz: jó alvókája van; ágy terhe; kialudná a krumplit a földből

bókol

ige
 • dicsér, szépeket mond, teszi a szépet, csapja a szelet, udvarol, hízeleg, szépeleg, komplimentez (régies), komplimentíroz (régies), komplimentumoz (tájnyelvi, régies)
 • (régies): hajladozik, hajlong, meghajtja magát, pukedlizik (régies)
 • (tájnyelvi): bóbiskol

áldás

főnév
 • kegyelem, kegy, malaszt, jóakarat
 • jóváhagyás, beleegyezés, igenlés, hozzájárulás
 • haszon, előny, nyereség, szerencse
 • bőség

anyagcsere

főnév
 • metabolizmus (szaknyelvi), bélműködés

bonyolult

melléknév
 • bonyodalmas, szövevényes, komplikált, bonyolódott, összebonyolódott, összebonyolított, tekervényes, körülményes, kusza, nyakatekert, zavaros, összetett, komplex (idegen), sokrétű, szerteágazó, áttekinthetetlen, körmönfont, cikornyás, sallangos, konfúzus (régies), ágas-bogas, faramuci (bizalmas), kelepcés (régies), hurkos (régies), szubtilis (idegen)