csónakverseny szinonimái

főnév
 • evezőverseny, regatta (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megingathatatlan

melléknév
 • elszánt, kemény, kitartó, szilárd, eltökélt, céltudatos, hajlíthatatlan, határozott, következetes, rendíthetetlen (választékos), tántoríthatatlan, sziklaszilárd, rendületlen, kőkemény, acélos, állhatatos, hajthatatlan
 • megdönthetetlen, megváltoztathatatlan, megmásíthatatlan
 • feltett (szándék)

befolyásos

melléknév
 • tekintélyes, jelentékeny, fontos, vezető, nagy hatalmú, hosszú a keze, messzire elér a keze, menő (szleng), nagymenő (szleng), nagyfejű (szleng), nagykutya, hangadó, irányadó, iránymutató,illetékes, mértékadó, mérvadó(bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csónakverseny szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csatazaj

főnév
 • harci zaj, harci lárma, hadilárma, harczaj (régies)
 • (bizalmas): zenebona, perpatvar, lárma

bicepsz

főnév
 • felsőkarizom, karizom, kétfejű izom, muszkli (bizalmas), béka (tréfás)

besüpped

ige
 • besüllyed, bemélyed, behorpad, megereszkedik, megroggyan, beomlik, beszakad
 • belenyomódik, elmerül, bemerül

autógyár

főnév
 • gépkocsigyár, gépjárműgyár

csillagjós

főnév
 • asztrológus

dödölle

főnév
 • (tájnyelvi): galuska, gombóc
 • (tájnyelvi): derelye, barátfüle

kukucskál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kandikál, kíváncsiskodik, les, kémlel, kukucsol (tájnyelvi), kukkol (szleng)

alávaló

melléknév
 • aljas, gyalázatos, becstelen, megvetendő, elvetemült, bitang, galád, gonosz, gaz, hitvány, semmirekellő, semmiházi, jellemtelen, senkiházi, nyavalyás, cudar, ganéj (szleng) Sz: akasztófára sem jó; alábbvaló a faszúnál; alábbvaló a sajtkukacnál; alábbvaló az élő húsba esett nyűnél; eb ágyában termett; gaz anyának váltott gyermeke; nem érdemli, hogy rásüssön a nap; nem jó fában ringatták; nincs annyi becsülete, mint a kijáró kutyának; pokolban kotlották, világra költötték; rongyon gyűlt
 • értéktelen, hitvány, silány, gyatra, vacak
 • (hazugság): szemenszedett, égbekiáltó

akárhonnan

határozószó
 • akárhonnét, bárhonnan, bármiből, bárhonnét, ahonnan csak, akármerről

általánosság

főnév
 • egyetemesség, univerzalitás, egyetemlegesség
 • felszínesség, semmitmondás, közhely

dutyi

főnév
 • (bizalmas): börtön, fogda, kóter (régies), siti (szleng), sitt (szleng), karcer (régies), áristom (régies), fogház, fegyház, tömlöc, zárka, hűvös (bizalmas), kaszni (bizalmas), jég (szleng)

élelmiszer

főnév
 • ennivaló, élelem, eleség, eledel, táplálék, élelmicikk (régies), elemózsia, étel, étel-ital, alimentum (régies), abrak (szleng), zaba (szleng)

félreeső

melléknév
 • távoli, távollevő, távol eső, távol fekvő, eldugott, rejtett, félrevaló (régies), messzi, elhagyatott, kies (régies), isten háta mögötti, magányos
 • elzárt, elszigetelt, lakatlan

érdekelt

melléknév, főnév
 • érintett, részjogosult, részes, résztvevő

csontszínű

melléknév
 • elefántcsontfehér, elefántcsontszínű, sárgásfehér, krémszínű, vajszínű, nyers színű, ekrü, ivaire-szín (idegen)

csapás1

főnév
 • ütés, vágás, suhintás, sújtás, ütleg, pofon
 • baj, sorscsapás, szerencsétlenség, megpróbáltatás, megrázkódtatás, balszerencse, istenverése (tájnyelvi), istencsapása (tájnyelvi), hányattatás, viszontagság, kataklizma (idegen), balsors, balvégzet (régies), tragédia, katasztrófa, krach (régies), átoksúly (régies), vész (régies), veszedelem (régies), kalamitás (régies)
 • (régies): büntetés, ostorozás

dialektus

főnév
 • nyelvjárás, tájszólás, tájnyelv, idióma (idegen)

emlő

főnév
 • mell, kebel (választékos), cici (bizalmas), didi (bizalmas), didkó (szleng), csecs, csöcs, tőgy (durva)

csúszik

ige
 • siklik, csuszamlik, csusszan, szánkázik, iszamodik (tájnyelvi), sikamodik (tájnyelvi), sikározik (tájnyelvi), szuvad (tájnyelvi), böcölézik (tájnyelvi), csesszen (tájnyelvi), (jégen) iringál (tájnyelvi)
 • (térden): kúszik, mászik
 • (kevésbé értékes helyre): visszacsúszik

bizonyára

határozószó
 • biztosan, bizonyosan, valószínűleg, remélhetőleg, feltehetően, feltehetőleg, feltételezhetően, bizonnyal, minden bizonnyal, emberi számítás szerint, mindenesetre, bízvást, alkalmasint, alighanem, előreláthatólag, kétségkívül, okvetlenül

díszvacsora

főnév
 • bankett, díszlakoma (régies), társasvacsora, estély, fogadás

éppenséggel

határozószó
 • éppen
 • tulajdonképpen