félrenevel szinonimái

ige
 • elkényeztet, elront, elnevel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dédszülő

főnév
 • dédi, dédszüle (tájnyelvi), öregszüle (tájnyelvi), igenöregszüle (tájnyelvi)

személy

főnév
 • ember, alak, tag (szleng), fráter, illető, flótás, fej (szleng), mókus (bizalmas), pali (szleng), pofa (szleng), pónem (szleng)
 • egyén, egyed, személyiség, egyéniség, individuum, perszóna, szubjektum, alany
 • (tájnyelvi): nőszemély
 • kurva (durva)
 • (bizalmas): személyvonat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a félrenevel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felemelt, fölemelt

melléknév
 • megemelt, drágább, felvert (ár)

elzárkózik

ige
 • bezárkózik
 • elvonul, visszavonul, félrevonul, magába zárkózik, állig begombolkozik, begubódzik, beburkolódzik (választékos), elkülönözi magát (régies), távol marad, távol tartja magát, elrekeszkedik (tájnyelvi)
 • (valamitől, valami elől): elutasít, visszautasít

elszárad

ige
 • megszárad, kiszárad, elfonnyad, lekonyul, elhervad, kisül, kiég, összezsugorodik, összefonnyad, kipusztul, aszik, megrekken (régies), elsínylik (tájnyelvi), elszomorkodik (tájnyelvi)

élclap

főnév
 • (régies): vicclap

fellátogat, föllátog

ige
 • felnéz, felmegy, felugrik, meglátogat

fokozás

főnév
 • növelés, erősítés, emelés, súlyosbítás, felerősítés
 • öregbítés, hatványozás, lelkesítés, nagyítás, sokszorozás
 • nagyobbítás

némi

névmás
 • egy kevés, kevés, egy kis, pici, valamennyi, valamelyes, csekély, halvány (remény), valami kis, valamicske, egy pici, egy parányi, bizonyos

degesz I.

melléknév
 • (tájnyelvi): duzzadt, dagadt, tele, tömött
 • jóllakott, nagy hasú

csökkent

ige
 • mérsékel, kisebbít, kicsinyít, csekélyít (régies), elvesz, levon, enged (valamiből), megkurtít, megrövidít, megnyirbál, leépít, megcsonkít, lehúz, szűkít, korlátoz, fogyaszt, apaszt, lohaszt, fékez, lassít, lefojt, lenyom, enyhít, gyengít, tompít, leszállít, lefokoz, leegyszerűsít, redukál, kontrahál (régies), restringál (régies), lesrófol (bizalmas), diminuál (idegen), lefarag (valamiből) (bizalmas)

ámen I.

módosítószó
 • úgy legyen!

díszvacsora

főnév
 • bankett, díszlakoma (régies), társasvacsora, estély, fogadás

fotós

főnév
 • fényképész, fényíró (régies), fotóművész
 • fotoriporter

gondnok

főnév
 • kurátor, vagyonkezelő, felügyelő
 • gyám, tutor (idegen), gondviselő

iparosítás

főnév
 • indusztrializálás (idegen)

háztartás

főnév
 • házvezetés, házimunka
 • gazdálkodás, gazdaság, udvar (régies)
 • együttlakás, együttélés, otthon, életközösség, lakás, gazdaság, udvar (régies)

felrobbant, fölrobba

ige
 • levegőbe repít, szétrepeszt, szétpukkaszt, szétvet, felvettet (régies), felrobbaszt (tájnyelvi)
 • szétrombol, elpusztít, megsemmisít

feldobál, földobál

ige
 • felhajigál, felszór (bizalmas), felhány, felgór (tájnyelvi), felgórál (tájnyelvi)

figyelmetlen

melléknév
 • vigyázatlan, elővigyázatlan, gondatlan, szétszórt, szórakozott, nemtörődöm, hanyag, elszóródott eszű (régies), sükebóka (tájnyelvi)
 • tapintatlan, udvariatlan, indiszkrét, figyeletlen (régies)

hátramenet

főnév
 • farolás, visszamenet, rükverc, rákmenet, curukk (tájnyelvi), curikk (tájnyelvi)

feltűnő, föltűnő

melléknév
 • feltűnést keltő, észrevehető, szembeszökő, szembetűnő, szembeötlő, szemet szúró, felötlő, látszatós (tájnyelvi), kirívó, rikító, virító, harsány, hivalkodó
 • blikkfangos (bizalmas), eklatáns

énekel

ige
 • dalol, dalolgat, nótázik, trillázik, zengedez (választékos), zeng, zöngicsél, gajdol (tájnyelvi), gajdolász (tájnyelvi), kornyikál, nyávog (pejoratív), hangicsál (régies), kántál, óbégat, dúdol, dudorászik, dajnál (tájnyelvi), dallikázik (tájnyelvi)
 • (madár): szól, fütyül, csattog, csicsereg, csiripel, csivitel, csipog, hangicsál (régies)

fog1

ige
 • markol, szorít, megragad, ragad, kezelődik (tájnyelvi), markász (tájnyelvi)
 • tart, megtart
 • ér, kap (valamin)
 • szerez, (zsákmányul) ejt, elfog
 • irányít (valakire, valamire)
 • ráfog, ráhárít
 • hozzálát, hozzákezd, nekilát
 • kezd, belekezd
 • fegyelmez, korlátoz, kordában tart, mérsékel
 • (valakit valamire): rászorít, rászoktat
 • késztet, rábír
 • (valakin, valamin): meglátszik, (hatást) érvényesít, hat
 • (igába): hajt, befog
 • vesz, érzékel, felfog (adást)
 • (íróeszköz): ír
 • (tájnyelvi): fogan, megfogamzik

háziállat

főnév
 • haszonállat, jószág, lábasjószág (régies), barom, marha