előbbi szinonimái

melléknév
 • megelőző, előző, korábbi, régebbi, egykori, azelőtti, hajdani, régmúlt, régvolt, előbbeni (régies)
 • fent említett, fenti, föntebbi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

végtelenség

főnév
 • határtalanság, mérhetetlenség
 • infinitás (szaknyelvi)
 • örökkévalóság
 • mindenség, világmindenség

adalék

főnév
 • adat, hozzáadás, hozzátétel, kiegészítés, járulék
 • adalékanyag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előbbi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elhullat

ige
 • elszór, elhint, elejt, elpotyogtat
 • elveszít, elhagy, elhány, levet, vedlik, kivetkőzik (régies) Sz: hullatja, mint a tót a miatyánkot

diskurál

ige
 • beszélget, társalog, tereferél, traccsol (bizalmas), trécsel, dumál (bizalmas), kaszinózik (bizalmas), fikciózik (tájnyelvi), fecseg, locsog

dedikáció

főnév
 • ajánlás

céda I.

melléknév
 • erkölcstelen, parázna, ledér, feslett
 • (tájnyelvi): mihaszna, haszontalan
 • (tájnyelvi): rakoncátlan (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rendetlen, hanyag, lompos

ellép

ige
 • meglép, elmegy, elkotródik, meglóg (bizalmas), ellóg (bizalmas), kereket old, olajra lép (szleng)
 • elhalad, elvonul

energia

főnév
 • erő, hatóerő, erőforrás, erőtartalék
 • teljesítmény
 • munka, erőkifejtés, erőfeszítés
 • tetterő, agilitás (idegen), életerő, akaraterő, hathatósság, frissesség, lendület, élénkség, vitalitás (választékos), dinamizmus (idegen), buzgóság, hevesség, lelkesedés, határozottság, hév, tűz, temperamentum, svung (bizalmas), elevenség, kakaó (szleng), spiritusz (bizalmas)
 • (szleng): kábítószer

meggátol

ige
 • megakadályoz, meghiúsít, gátat vet (valaminek), keresztez, feltart, útját állja, lehetetlenné tesz, megbénít, késleltet, keresztülhúz, hátráltat, leállít, megakaszt, visszaszorít, visszaver, féken tart, megállít

beront

ige
 • berobban, berobog, berohan, bevágódik, bevágtat, beviharzik
 • (régies): betör, bezúz, beüt, belyukaszt, beszakít

beletesz

ige
 • belerak, belehelyez, beledug, beleilleszt, beleerőltet, belesuszterol (bizalmas), belehelyeztet (tájnyelvi), belead, hozzátesz, hozzákever

bicepsz

főnév
 • felsőkarizom, karizom, kétfejű izom, muszkli (bizalmas), béka (tréfás)

eredményeképpen

névutó
 • következtében, következményeképpen, folytán

fauna

főnév
 • állatvilág

hadiözvegy

főnév
 • katonaözvegy, háborús özvegy

fonoda

főnév
 • fonó, fonalgyár, fonóműhely

előfizető

főnév
 • megrendelő, abonens (régies), bérletes

elhangzik

ige
 • elhallatszik, elhallik (régies)
 • (régies): elhalkul, elcsendesül, elül, lecsillapodik

eltulajdonít

ige
 • ellop, elvesz, elemel, eltüntet, elsinkófál (bizalmas), elrabol, eloroz, elzsebel, elcsen, meglógat (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), elcsór (szleng), megcsap (szleng), elzabrál (bizalmas), megfúj (szleng), meglovasít (szleng), eltökít (régies), eltiedel (tájnyelvi), elcsirizel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), tolvajol (tájnyelvi)

foghús

főnév
 • fogíny, íny

előtte

határozószó
 • ezelőtt, korábban, ezt megelőzően

dolgozószoba

főnév
 • dolgozó (bizalmas), írószoba, munkaszoba, kabinet (régies), hivatal, iroda, laboratórium, labor (bizalmas), műhely, műterem, atelier (idegen), múzeum (régies)

elzárkózik

ige
 • bezárkózik
 • elvonul, visszavonul, félrevonul, magába zárkózik, állig begombolkozik, begubódzik, beburkolódzik (választékos), elkülönözi magát (régies), távol marad, távol tartja magát, elrekeszkedik (tájnyelvi)
 • (valamitől, valami elől): elutasít, visszautasít

folyomány

főnév
 • következmény, eredmény, konzekvencia (szaknyelvi), konklúzió, tanulság, fejlemény, gyümölcse (valaminek), hatás, foganat, kihatás, okozat, kimenet, rezultátum (régies)