fegyvertelen szinonimái

melléknév
 • védtelen, sebezhető, kiszolgáltatott, gyenge, támadható, erőtlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbámul

ige
 • megcsodál, rábámészkodik, megnéz, csodájára jár Sz: úgy néz, mintha én volnék a szarvas csoda; néz, mint borjú az új kapura

szapora II.

főnév
 • (tájnyelvi): szaporulat
 • (tájnyelvi): hasmenés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fegyvertelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

evégett

határozószó
 • evégből, ezért, evégre
 • emiatt, ez okból

elnök

főnév
 • elölülő (régies), vezető, főnök, vezér (bizalmas), fejes (szleng), góré (szleng), prezidens (régies), séf (szleng)
 • államelnök, államfő

elkedvetlenedik

ige
 • elszomorodik, lehangolódik, elszontyolodik, kedvét veszti, reményét veszti, besavanyodik, lehervad (bizalmas), lekókad, lekonyul, elcsügged, elkeseredik, elanyátlanodik, elkenődik (bizalmas), elkámpicsorodik, elhagyja magát, letörik (bizalmas), lelombozódik (szleng), elkeskenyedik (bizalmas) Sz: letörik, mint a bili füle (bizalmas)

dudva

főnév
 • gyom, gaz, giz-gaz, bojtorján, paraj (tájnyelvi), gyimgyom (tájnyelvi), burján (tájnyelvi)
 • (szleng): pénz, pénzmag, guba (szleng), lé (szleng), korpa (szleng), suska (szleng), lóvé (szleng), steksz (szleng), dohány (szleng), mák (szleng), mani (szleng), zsozsó (szleng)

famulus

főnév
 • alkalmazott, beosztott
 • tanítvány, növendék, hallgató, jelölt
 • munkatárs, asszisztens, segítőtárs, segéd, kisegítő, gyakornok, demonstrátor

felszalad, fölszalad

ige
 • fölmegy, fölfut, fölrohan, fölszáguld, fölvágtat
 • fellátogat, felnéz, benéz, felugrik, beugrik
 • (ár, láz): felszökik, megemelkedik

mostoha II.

főnév
 • mostohaanya, nevelőanya, mostohaszülő, nevelőszülő, másodanya (tájnyelvi), kismama (tájnyelvi), kisanya (tájnyelvi), vitrig (tájnyelvi)
 • mostohaapa, nevelőapa, mostohaszülő, nevelőszülő, kisapa (tájnyelvi), vitrig (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mostohagyermek

cseber, csöbör

főnév
 • vödör, veder (tájnyelvi), rocska (tájnyelvi), sajtár, vízhordó edény

coca

főnév
 • (bizalmas): disznó, sertés, hízó, koca, malac, röfi (bizalmas)

ahol1

határozószó
 • hol (választékos), holott (régies), aholott (régies)
 • bárhol, akárhol, valahol, akármerre, bármerre, valamerre

csíz

főnév
 • pinty, egérpinty

felvisz, fölvisz

ige
 • felhord, felcipel, felcűgöl (tájnyelvi), felvonszol, (járművel) felszállít
 • felvezet, felkísér
 • (út, lépcső): felvezet, felmegy
 • (árat): felemel, felver
 • (régies): fellebbez
 • ráken, rávisz

földimogyoró

főnév
 • amerikaimogyoró, búrmogyoró, kuszka (tájnyelvi), földikenyér (tájnyelvi)

hullócsillag

főnév
 • meteor, meteorit, tűzgömb, bolida (régies), futócsillag (tájnyelvi)

haladéktalanul

határozószó
 • azonnal, rögtön, mindjárt, máris, nyomban, azon nyomban, menten, tüstént, íziben (tájnyelvi), rögvest, prompt (bizalmas), ahajt (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), legott (régies), egyből, azonmód, azon melegében, késedelem nélkül, vonakodás nélkül, most

fehérnemű

főnév
 • alsó, alsónemű, alsóruha, alsóruházat, testi ruha (régies), alsóholmi (tájnyelvi), változó (tájnyelvi), változógúnya (tájnyelvi), fehéröltő (tájnyelvi), fehérruha (tájnyelvi)
 • vászonnemű (régies), vászonáru (régies)
 • bugyi

esztéta

főnév
 • esztétikus
 • (régies): széplélek

felken, fölken

ige
 • odaken, ráken
 • felszentel, felavat

hajcihő

főnév
 • hűhó, felhajtás, felfordulás, zűrzavar, kalamajka, cécó (bizalmas), balhé (szleng)
 • veszekedés, csetepaté, verekedés
 • lárma, ribillió, zsivaj

felbont, fölbont

ige
 • kinyit, kibont, felnyit, megbont, feltör, felvág, feltép, felszakít, felszaggat, fölfeszeget, feltár, felránt, kigöngyölít
 • szétbont, széttagol, szétszed
 • lefejt, kifejt, felfejt, felszed, szétfejt
 • megszüntet, érvénytelenít, feloszlat, felmond, hatálytalanít, hatályon kívül helyez, megszeg, visszalép (valamitől), visszacsinál

előkerül

ige
 • megkerül, meglesz, felszínre kerül, felbukkan, napfényre kerül
 • előjön, megjelenik
 • szóba kerül, felmerül, előjön (bizalmas), felvetődik

felőrlődik, fölőrlőd

ige
 • felmorzsolódik, tönkremegy, belepusztul, rámegy, agyonfárasztja magát

hajtó

főnév
 • kocsis, fogatos
 • zsoké