famulus szinonimái

főnév
 • alkalmazott, beosztott
 • tanítvány, növendék, hallgató, jelölt
 • munkatárs, asszisztens, segítőtárs, segéd, kisegítő, gyakornok, demonstrátor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

béremelés

főnév
 • fizetésemelés, jövedelemnövelés, fizetésjavítás (régies)

gangréna

főnév
 • üszök, üszkösödés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a famulus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eshetőség

főnév
 • lehetőség, valószínűség, eventualitás (idegen), kilátás, alkalom, esély, sansz (bizalmas)
 • remény, várakozás, távlat, perspektíva

ellenez

ige
 • rosszall, helytelenít, elítél, kifogásol, ellene van, nehezményez, ellenszegül, gátol, akadályoz, elvet, elutasít, tiltakozik, óv, óvást emel, megvétóz, refüzál (régies)

elhájasodik

ige
 • elhízik, pocakot ereszt, felszed (vhány kilót) (bizalmas)

dombocska

főnév
 • boly, halom, halmocska, bucka, kupac, magaslat, földrakás, földtúrás, földhányás, hant, rakás, homp (tájnyelvi), ponk (tájnyelvi), dombika (tájnyelvi)

ezentúl

határozószó
 • ezután, ezek után, a jövőben, a jövőre nézve, mostantól fogva, mostantól kezdve, a továbbiakban

felnyalábol, fölnyal

ige
 • felemel, felfog, felkap, összeszed, összefog, összekapkod, összegyűjt, felölébel (tájnyelvi)

mocskos

melléknév
 • dancs (tájnyelvi), boncsos (tájnyelvi), szurtos, szutykos, piszkos, koszos, sáros, csatakos, maszatos, lustos (tájnyelvi), rohadt, tabajdok (tájnyelvi), szennyes, paszatos (tájnyelvi), szirkás (tájnyelvi), szennyezett, tisztátalan, mosdatlan
 • aljas, jellemtelen, gyalázatos, undorító
 • ocsmány, obszcén, trágár, mocskos szájú

csákány

főnév
 • krampács (szaknyelvi), bucsák (tájnyelvi)

cicajáték

főnév
 • cicázás, fogó, fogócska, cica

adódik

ige
 • előfordul, előadódik, megesik, akad, kerül, kerülközik (tájnyelvi), találkozik (régies)
 • (alkalom): nyílik, kínálkozik, jön
 • származik, következik, fakad, ered, folyik, támad
 • létrejön, keletkezik

csettint

ige
 • csettent, pattint, pattogtat, kattint, pattant, ropogtat, kongat (tájnyelvi), ciccent (tájnyelvi), csattant (tájnyelvi), csettant (tájnyelvi), klappant (tájnyelvi)

felszárad, fölszárad

ige
 • fölszikkad, felcikkad (tájnyelvi), kiszárad, megszárad, szárazzá lesz, fókodik (tájnyelvi), elfuvalkodik (tájnyelvi), felverődik (tájnyelvi)

fonák II.

főnév
 • (birtokszóként): visszája, hátoldala
 • (teniszben): fonákütés, backhand (szaknyelvi)(szaknyelvi)

horpasz I.

melléknév
 • beesett, csappant, sovány

hágó

főnév
 • hegynyereg, hegynyak
 • szoros, szurdok, mélyút, horhos (tájnyelvi)
 • lejtő, kapaszkodó, kaptató (tájnyelvi)

fapofa

főnév
 • faarc, pléhpofa

érzék

főnév
 • érzékszerv
 • érzékiség, nemi ösztön, nemiség
 • hajlam, tehetség, fogékonyság, talentum (régies), rátermettség, képesség, készség, adottság, szimat (bizalmas), szem (valamihez)

felfelé, fölfelé

határozószó
 • fel, magasba, égnek, ég felé

gyűlölet

főnév
 • utálat, ellenszenv, undor, megvetés, rosszakarat, rosszindulat, antipátia, iszonyat, idegenkedés, irtózat, fóbia (szaknyelvi), averzió (régies)

fegyvertelen

melléknév
 • védtelen, sebezhető, kiszolgáltatott, gyenge, támadható, erőtlen

elmond

ige
 • elmesél, elbeszél, közöl, bejelent, elregél, ecsetel, hangot ad (valaminek), kifejt, magyaráz, nyilatkozik, beszámol, elújságol, előtálal (bizalmas), közread, közzétesz, nyilvánosságra hoz, tudomásra hoz, informál, ismertet, tudósít, értesít, felvilágosít
 • nagydobra ver, kipletykál (bizalmas), kibeszél, kifecseg, kitereget (bizalmas), felfed, elárul, leleplez, leadja a drótot (szleng), köp (szleng), borít (szleng)
 • bevall, meggyón, kibök
 • elősorol, eldarál, elhadar, elsorjáz (tájnyelvi)

feljebbvaló, följebb

főnév
 • felettes, elöljáró, főnök, séf (szleng), góré (szleng), vezető, hivatalfő (régies), parancsnok, principális (régies)

hadizsákmány

főnév
 • préda (régies), harács (régies), trófeum (idegen), martalék, konc, szajré (szleng)